Biblioteka

Biblioteka Katedry Japonistyki służy wszystkim osobom zainteresowanym Japonią. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mają prawo wypożyczać książki, pozostałe osoby zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów na miejscu.

Godziny pracy biblioteki w dniach 12 VI – 14 VII 2017
12.06 (poniedziałek) 10.00-16.00
13.06 (wtorek) 10.00-16.00
21.06 (środa) 10.00-16.00
23.06 (piątek) 10.00-16.00

26.06 (poniedziałek) 10.00-16.00
28.06 (środa) 10.00-16.00

3.07 (poniedziałek) 10.00-15.00
4.07 (wtorek) 10.00-15.00
5.07 (środa) 10.00-15.00
6.07 (czwartek) 10.00-15.00

10.07 (poniedziałek) 10.00-15.00
11.07 (wtorek) 10.00-15.00
12.07 (środa) 10.00-15.00
13.07 (czwartek) 10.00-15.00


Godziny pracy biblioteki Katedry Japonistyki w semestrze zimowym 2016/2017

poniedziałek 9.30-16.30
wtorek 10-16
środa 9.30-16
czwartek 9.30-16.30
piątek 10-15

Skrócone zasady korzystania

  • podręczniki i słowniki wypożyczamy studentom Japonistyki na 1 semestr
  • pozostałe książki wypożyczamy studentom Japonistyki na 2 tygodnie
  • aby przedłużyć wypożyczenie książki należy przynieść ją do biblioteki
  • za przetrzymanie książek poza wyznaczony termin pobieramy opłatę: 20 groszy za jedną książkę za jeden dzień
  • studenci i pracownicy UW spoza Wydziału Orientalistycznego proszeni są o przynoszenie rewersów ze swoich bibliotek wydziałowych (na każdą wypożyczaną książkę potrzebny jest jeden rewers),
  • studenci i pracownicy Wydziału Orientalistycznego, aby korzystać z biblioteki, muszą wyrobić sobie naszą kartę; w tym celu należy wypełnić formularz (dostępny poniżej) oraz dostarczyć zdjęcie w postaci elektronicznej

Pełny regulamin biblioteki dostępny jest poniżej

Katalog online