Opłaty

Terminarz opłat za studia niestacjonarne 2016/2017
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY kierunek studiów: JAPONISTYKA

1. Wariant 1 opłata jednorazowa (cały rok)
studia licencjackie
I rok licencjat – nie ma opłaty rocznej, opłata tylko w systemie semestralnym
II,III rok licencjat – 28.09.2016 (cały rok)
Kwota: 7500 zł
studia magisterskie
I rok magisterski – 28.09.2016 (cały rok)
Kwota: 6320 zł
II rok magisterski – 28.09.2016 (cały rok)
Kwota: 4610 zł

2. Wariant II opłata jednorazowa (semestralna)
studia licencjackie
I licencjat- 30.09.2016 (I semestr) i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 3525 zł
II,III rok licencjat – 30.09.2016 (I semestr)i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 3760 zł
studia magisterskie
I rok magisterski – 3.10.2016 (I semestr) i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 3170 zł
II rok magisterski 3.10.2016 (I semestr) i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 2310 zł

3. Wariant III opłata w 6 ratach
I rata 3.10.2016
II rata 14.11.2016
III rata 9.01.2017
IV rata 20.02.2017
V rata 13.03.2017
VI rata 15.05.2017

kwoty:
studia licencjackie
I rok licencjat – kwota: 1340 zł x 6 rat
II,III rok licencjat – kwota: 1490 zł x 6 rat
studia magisterskie
I rok magisterski – kwota: 1220 zł x 6 rat
II rok magisterski – kwota: 890 zł x 6 rat

Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki.


Czesne za studia zaoczne na Wydziale Orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.

W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

 1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl
 2. Wejść w zakładkę Dla studentów
 3. KliknąćCentralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:

o Wpisać swój numer Pesel
o Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)
o Kliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb

 1. Wejść w zakładkę Płatności
 2. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone
 3. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks
 4. Kliknąć przycisk Drukować
 5. Kliknąć przycisk Dalejzostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.
Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.


Pozostałe opłaty:

 • powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż semestralna opłata za dany rok studiów (3760 II i III rok, 3170 I rok M, 2310 II rok M, nie ma możliwości powtarzania po I roku studiów licencjackich)
 • powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów (7500 zł II, III rok, 6230 zł I rok M, 4620 II rok M)
 • powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) lub różnice programowe (przedmiot semestralny) 370 zł
 • powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) lub różnice programowe (przedmiot roczny) 740 zł
 • ponowne przystąpienie do egzaminu 215 zł