Opłaty

Terminarz opłat za studia niestacjonarne 2020/2021

Kierunek: Japonistyka

Wariant I opłata jednorazowa (cały rok)
UWAGA! I rok licencjatu – nie ma opłaty rocznej, opłata tylko w systemie semestralnym

II, III rok licencjatu – 15.10.2020 (cały rok)
Kwota: 7800 zł

Wariant II opłata jednorazowa (semestralna)
I rok licencjatu – 15.10.2020 (I semestr), 15.02.2021 (II semestr)
Kwota: 3800 zł

II, III rok licencjatu – 15.10. 2020 (I semestr), 15.02.2021 (II semestr)
Kwota: 3925 zł

Wariant III opłata w 6 ratach
I rok licencjatu kwota: 1360 zł x 6 rat
II, III rok licencjatu kwota: 1490 zł x 6 rat

I rata 15.10.2020
II rata 16.11.2020
III rata 08.01.2021
IV rata 18.02.2021
V rata 11.03.2021
VI rata 13.05.2021

Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki


Czesne za studia zaoczne na Wydziale Orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.

W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

 1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl
 2. Wejść w zakładkę Dla studentów
 3. KliknąćCentralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:

o Wpisać swój numer Pesel
o Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)
o Kliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb

 1. Wejść w zakładkę Płatności
 2. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone
 3. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks
 4. Kliknąć przycisk Drukować
 5. Kliknąć przycisk Dalejzostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.
Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.


Pozostałe opłaty:

 • powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż semestralna opłata za dany rok studiów (3760 II i III rok, 3170 I rok M, 2310 II rok M, nie ma możliwości powtarzania po I roku studiów licencjackich)
 • powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów (7500 zł II, III rok, 6230 zł I rok M, 4620 II rok M)
 • powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) lub różnice programowe (przedmiot semestralny) 370 zł
 • powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) lub różnice programowe (przedmiot roczny) 740 zł
 • ponowne przystąpienie do egzaminu 215 zł