Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny UW

kierunek studiów: orientalistyka, specjalność: japonistyka

studia niestacjonarne – opłaty rok 2018/2019

LP Tytuł opłaty- rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty
1 Studia niestacjonarne – wieczorowe: pierwszego stopnia – opłata za rok studiów na I roku
opłata roczna w dwóch ratach – łącznie:

w tym :

I rata

II rata

 

7450 zł


3725 zł

3725 zł

 

opłata za semestr studiów na I roku studiów w trzech ratach – łącznie:

w tym:

I rata

II rata

III rata

4020 zł

 

1340 zł

1340 zł

1340 zł

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia – opłata za rok studiów na II i III roku studiów

opłata jednorazowa

 

7800 zł

 

opłata roczna w dwóch ratach – łącznie:

w tym:

I rata

II rata

7850 zł

 

3925 zł

3925 zł

 

opłata semestralna w trzech ratach – łącznie:

w tym:

I rata

II rata

III rata

4470 zł

 

1490 zł

1490 zł

1490 zł

 

Studia drugiego stopnia – opłata za rok na I roku studiów

opłata jednorazowa

 

6600 zł

 

opłata w dwóch ratach – łącznie:

w tym

I rata

II rata

6650 zł

 

3325 zł

3325 zł

 

Opłata za semestr w trzech ratach – łącznie:

w tym:

I rata

II rata

III rata

3750 zł

 

1250 zł

1250 zł

1250 zł

 

Studia drugiego stopnia – opłata za II rok studiów

opłata jednorazowa

 

4810 zł

 

opłata w dwóch ratach – łącznie:

w tym:

I rata

II rata

4850 zł

 

2425 zł

2425 zł

 

Opłata za semestr w trzech ratach – łącznie:

w tym:

I rata

II rata

III rata

2760 zł

 

890 zł

890 zł

890 zł

 

2 Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok studiów
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów
powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok studiów
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych (30 godz.) pierwszego stopnia i drugiego 390 zł
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych (60 godz.) 780 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za semestr 390 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia – opłata za rok 780 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia – opłata za semestr 390 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia – opłata za rok 780 zł
3 Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych – przedmiot semestralny (30 godz.) 390 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych – przedmiot roczny (60 godz.) 780 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych – przedmiot semestralny (30 godz.) 390 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych – przedmiot roczny (60 godz.) 780 zł

Terminarz opłat za studia niestacjonarne

2018/2019

 • Wariant I opłata jednorazowa (cały rok)

UWAGA! I rok licencjat – nie ma opłaty rocznej, opłata tylko w systemie semestralnym

II,III rok licencjat – 28. 09. 2018 (cały rok)
Kwota: 7800 zł

I rok magisterski – 28. 09. 2018 (cały rok)
Kwota: 6650 zł

II rok magisterski – 28. 09. 2018 (cały rok)
Kwota: 4810 zł

 • Wariant II  opłata jednorazowa (semestralna)

I licencjat  – 02.10. 2018  (I semestr), 12.02.2019 (II semestr)
Kwota: 3725 zł

II,III rok licencjat  – 02.10. 2018 (I semestr), 12.02.2019 (II semestr)
Kwota: 3925 zł

I rok magisterski –  02.10.2018 (I semestr), 12.02.2019 (II semestr)
Kwota: 3325 zł

II rok magisterski –  02.10.2018 (I semestr), 12.02.2019 (II semestr)
Kwota: 2425 zł

 

 • Wariant III   opłata w 3 ratach 

I  rata   02.10.2018

II  rata  12.11.2018

III  rata 07.01.2019

IV  rata  18.02.2019

V rata   11.03.2019

VI  rata  13.05.2019

I rok licencjat    kwota: 1340 zł x 6 rat
II,III rok licencjat  kwota: 1490 zł x 6 rat

I rok magisterski  kwota: 1250 zł x 6 rat
II rok magisterski  kwota: 890 zł x 6 rat

Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki

Pozostałe opłaty:

 1. powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok
 2. powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok
 3. powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok
 4. powtarzanie roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż  opłata roczna za dany rok
 5. powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) 390 zł
 6. powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) 780 zł
 7. powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego (30 godz.) 390 zł, (60 godz.) 780 zł

Czesne za studia zaoczne na Wydziale Orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.

W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

 1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl
 2. Wejść w zakładkę Dla studentów
 3. KliknąćCentralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:

o Wpisać swój numer Pesel

o Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)

o Kliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb

 1. Wejść w zakładkę Płatności
 2. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone
 3. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks
 4. Kliknąć przycisk Drukować
 5. Kliknąć przycisk Dalejzostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.

Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.