Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny UW

kierunek studiów: orientalistyka, specjalność: japonistyka

studia niestacjonarne – opłaty rok 2019/2020

LP Tytuł opłaty- rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty
1

Studia niestacjonarne – wieczorowe: pierwszego stopnia – opłata za rok studiów na I roku
opłata roczna w dwóch ratach – łącznie:

 

w tym :

I rata

II rata

 

7450 zł


3725 zł

3725 zł

 

 

opłata za semestr studiów na I roku studiów w trzech ratach – łącznie:

w tym:

I rata

II rata

III rata

4020 zł

 

1340 zł

1340 zł

1340 zł

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia – opłata za rok studiów na II i III roku studiów

opłata jednorazowa

 

7800 zł

 

opłata roczna w dwóch ratach – łącznie:

w tym:

I rata

II rata

7850 zł

 

3925 zł

3925 zł

 

opłata semestralna w trzech ratach – łącznie:

w tym:

I rata

II rata

III rata

4470 zł

 

1490 zł

1490 zł

1490 zł

 

 

2 Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok studiów

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok studiów

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych (30 godz.) pierwszego stopnia i drugiego 450 zł
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych (60 godz.) 850 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za semestr 450 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia – opłata za rok 850 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia – opłata za semestr 450 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia – opłata za rok 850 zł
3 Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych – przedmiot semestralny (30 godz.) 390 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych – przedmiot roczny (60 godz.) 780 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych – przedmiot semestralny (30 godz.) 390 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych – przedmiot roczny (60 godz.) 780 zł

Terminarz opłat za studia niestacjonarne

2019/2020

Wariant I opłata jednorazowa (cały rok)
UWAGA! I rok licencjat – nie ma opłaty rocznej, opłata tylko w systemie semestralnym
II,III rok licencjat – 30. 09. 2019 (cały rok)
Kwota: 7800 zł

Wariant II  opłata jednorazowa (semestralna)
I licencjat  – 02.10. 2019  (I semestr), 12.02.2020 (II semestr)
Kwota: 3725 zł
II,III rok licencjat  – 02.10. 2019 (I semestr), 12.02.2020 (II semestr)
Kwota: 3925 zł
I rok magisterski –  02.10.2019 (I semestr), 12.02.2020 (II semestr)
Kwota: 3325 zł

Wariant III   opłata w 3 ratach 
I  rata   02.10.2019
II  rata  12.11.2019
III  rata 08.01.2020
IV  rata  18.02.2020
V rata   11.03.2020
VI  rata  13.05.2020

I rok licencjat    kwota: 1340 zł x 6 rat
II, III rok licencjat  kwota: 1490 zł x 6 rat

Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki


  Czesne za studia zaoczne na Wydziale Orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.

  W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

  1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl
  2. Wejść w zakładkę Dla studentów
  3. KliknąćCentralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:

  o Wpisać swój numer Pesel

  o Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)

  o Kliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb

  1. Wejść w zakładkę Płatności
  2. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone
  3. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks
  4. Kliknąć przycisk Drukować
  5. Kliknąć przycisk Dalejzostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

  W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.

  Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.