Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny UW

kierunek studiów: orientalistyka, specjalność: japonistyka

studia niestacjonarne – opłaty rok 2017/2018

 

LP Tytuł opłaty- rodzaj usługi edukacyjnej Wysokość opłaty
1 Studia niestacjonarne – wieczorowe: pierwszego stopnia – opłata za rok studiów na I roku

opłata roczna w dwóch ratach – łącznie, w tym :

I rata

II rata

 

 

 

7450 zł

3725 zł

3725 zł

opłata za semestr studiów na I roku studiów w trzech ratach – łącznie, w tym:

I rata

II rata

III rata

 

 

4020 zł

1340 zł

1340 zł

1340 zł

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia – opłata za rok studiów na II i III roku studiów

opłata jednorazowa

 

 

 

7800 zł

opłata roczna w dwóch ratach – łącznie, w tym:

I rata

II rata

 

7850 zł

3925 zł

3925 zł

 

opłata semestralna w trzech ratach – łącznie, w tym:

I rata

II rata

III rata

 

 

4470 zł

1490 zł

1490 zł

1490 zł

Studia drugiego stopnia – opłata za rok na I roku studiów

opłata jednorazowa

 

 

6600 zł

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym

I rata

II rata

 

6650 zł

3325 zł

3325 zł

Opłata za semestr w trzech ratach – łącznie w tym:

I rata

II rata

III rata

3750 zł

1250 zł

1250 zł

1250 zł

Studia drugiego stopnia – opłata za II rok studiów

opłata jednorazowa

 

4810 zł

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym

I rata

II rata

 

4850 zł

2425 zł

2425 zł

Opłata za semestr w trzech ratach – łącznie w tym:

I rata

II rata

III rata

2760 zł

890 zł

890 zł

890 zł

2 Powtarzanie zajęć:
powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok studiów
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów
powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok studiów
powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych (30 godz.) pierwszego stopnia i drugiego

 

 

 

390 zł

 

 

 

 

 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych (60 godz.)

 

780 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za semestr

 

 

390 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia – opłata za rok

 

780 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia – opłata za semestr

 

390 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia – opłata za rok

 

780 zł
3 Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych – przedmiot semestralny (30 godz.)

 

390 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych – przedmiot roczny (60 godz.)

 

780 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych – przedmiot semestralny (30 godz.) 390 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych – przedmiot roczny (60 godz.)

 

780 zł

Terminarz opłat za studia niestacjonarne 2017/2018

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY kierunek studiów: JAPONISTYKA

Wariant I opłata jednorazowa (cały rok)

studia licencjackie

Uwaga!  I rok licencjat – nie ma opłaty rocznej, opłata tylko w systemie semestralnym

II,III rok licencjat – 29.09.2017 (cały rok)

Kwota: 7800 zł

studia magisterskie

I rok magisterski – 29.09.2017 (cały rok)

Kwota: 6650 zł

II rok magisterski – 29.09.2017 (cały rok)

Kwota: 4810 zł

Wariant II opłata jednorazowa (semestralna)

studia licencjackie

I licencjat- 02.10.2017 (I semestr) i 12.02.2018 (II semestr)

Kwota: 3725 zł

II,III rok licencjat – 02.10.2017 (I semestr)i 12.02.2018 (II semestr)

Kwota: 3925 zł

studia magisterskie

I rok magisterski – 02.10.2016 (I semestr) i 12.02.2018 (II semestr)

Kwota: 3325 zł

II rok magisterski 02.10.2016 (I semestr) i 12.02.2018 (II semestr)

Kwota: 2425 zł

Wariant III opłata w 6 ratach

I rata 2.10.2017

II rata 13.11.2017

III rata 08.01.2018

IV rata 19.02.2018

V rata 12.03.2018

VI rata 14.05.2018

kwoty:

studia licencjackie

I rok licencjat – kwota: 1340 zł x 6 rat

II,III rok licencjat – kwota: 1490 zł x 6 rat

studia magisterskie

I rok magisterski – kwota: 1250 zł x 6 rat

II rok magisterski – kwota: 890 zł x 6 rat

Za nieterminowe wpłaty będą pobierane odsetki.


Czesne za studia zaoczne na Wydziale Orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.

W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

 1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl
 2. Wejść w zakładkę Dla studentów
 3. KliknąćCentralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:

o Wpisać swój numer Pesel

o Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)

o Kliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb

 1. Wejść w zakładkę Płatności
 2. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone
 3. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks
 4. Kliknąć przycisk Drukować
 5. Kliknąć przycisk Dalejzostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.

Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.


Pozostałe opłaty:

 • powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż semestralna opłata za dany rok studiów (3760 II i III rok, 3170 I rok M, 2310 II rok M, nie ma możliwości powtarzania po I roku studiów licencjackich)
 • powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów (7500 zł II, III rok, 6230 zł I rok M, 4620 II rok M)
 • powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) lub różnice programowe (przedmiot semestralny) 370 zł
 • powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) lub różnice programowe (przedmiot roczny) 740 zł
 • ponowne przystąpienie do egzaminu 215 zł