Konwersatoria

 

prof. Agnieszka KozyraWybrane zagadnienia gramatyki języka japońskiego cz. I

II sem., czwartki, godz. 15.00-16.30 s. Kotańskiego (II rok lic. + oferta WO)

 

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka

 

Wybrane zagadnienia gramatyki języka japońskiego cz. II

I sem., środy, godz. 15.00-16.30 s. Kotańskiego (III rok lic. + oferta WO)

 

Translatoryka języka japońskiego – wybrane zagadnienia (koordynator)

I sem., wtorki, godz. 18.30-20.00, s. 143 (I i II rok mgr + oferta WO)

 

dr Anna Zalewska, Japońska kaligrafia i materiały rękopiśmienne

II sem., środy, godz. 11:30-13:00, s. Kotańskiego (I i II rok mgr)

 

dr Katarzyna StareckaJapońskie rozliczenia z wojenną przeszłością

II sem. czwartki, godz. 11.30-13.00, s. 230 (I i II rok mgr dz.)

 

dr Shinobu Kaiho-PrzybylskaKonwersatorium językowe

I sem., wtorki, godz. 16:45-18:15, s. 230 (I rok mgr wiecz.)

 

dr Jędrzej GreńŚredniowiecze bez polityki? – ludzie, przestrzeń, symbole

I sem., piątki, godz. 9:45-11:15, s. 143 (I i II rok mgr + oferta WO)

 

mgr Urszula Mach-Bryson

 

Wartości estetyczne Japonii

II sem., poniedziałki, godz. 13:15-14:45, s. Kotańskiego (I i II rok mgr + oferta WO)

 

Droga herbaty w japońskiej historii i kulturze

I sem., środy, godz. 13:15-14:45, s. religioznawcza/KAIAN (II rok. lic. + oferta WO)

 

Chanoyu: Japońska Droga Herbaty

II sem., czwartki, godz. 13:15-14:45, s. religioznawcza/KAIAN (III rok. lic. + oferta WO)

II sem., czwartki, godz. 15:00-16:30, s. religioznawcza/KAIAN (II rok. mgr)

 

Wykłady monograficzne

prof. Ewa Pałasz-Rutkowska, Spotkania Polski z Japonią od końca XIX w. do współczesności

II sem., wtorki, godz. 9.45-11.15, s. Kotańskiego (II i III rok lic. + oferta WO)

 

dr Katarzyna Starecka, Historia powojenna Japonii

I sem., wtorki, 13:15-14:45, s. Kotańskiego (II rok. lic. dz. + oferta WO)

I sem., wtorki, 15:00-16:30, s. Kotańskiego (II rok. lic. wiecz.)