Konwersatoria

 

prof. Agnieszka Kozyra

Wybrane zagadnienia gramatyki języka japońskiego cz. I

II sem., czwartki, godz. 15.00-16.30 s. Kotańskiego (II rok lic. + oferta WO)

Kultura biznesu w Japonii (koordynator)
I/II sem. (I-II rok mgr, dz. i wiecz.)

Zajęcia zaplanowane zostały w II semestrze, ale w dniach 2-3 listopada 2017 odbędzie się 5 gościnnych wykładów w języku angielskim prof. Judit Hidasi z Budapest Business School, Faculty of International Management and Business (wykłady gościnne w I semestrze są integralną częścią programu tego konwersatorium, dlatego w II semestrze będzie o 5 zajęć mniej). W II semestrze przewidziane są prelekcje oraz lektura tekstów związanych z biznesem w Japonii (w tym użyteczne zwroty używane w trakcie komunikacji biznesowej).

Tematy wykładów prof. Judit Hidasi:
1. Macro- and micro business environment in Japan
2. Traditional values, business ethics, business behavior
3. Business Communication – language and interaction issues
4. Foreigners as partners, foreigners as employees of Japanese companies
5. Case-studies on Japanese-European business encounters

Zajęcia w I semestrze (5 zajęć prof. Judit Hidasi):
2 listopada (czwartek) 3 zajęcia: 11.30-13.00, 15.00-16.30, 16.45-18.15;
3 listopada (piątek) 2 zajęcia: 9.45-11.15, 11.30-13.00
(ze względu na gościnne wykłady niektóre inne zajęcia w tych dniach będą odwołane)

Zajęcia w II semestrze (8 zajęć) wtorek 16.45-18.15, s. Kotańskiego (daty zajęć zostaną podane na początku II semestru).


dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka.

Wybrane zagadnienia gramatyki języka japońskiego cz. II

I sem., środy, godz. 15.00-16.30 s. Kotańskiego (III rok lic. + oferta WO)

 

Translatoryka języka japońskiego – wybrane zagadnienia (koordynator)

I sem., wtorki, godz. 18.30-20.00, s. 143 (I i II rok mgr + oferta WO)

 

dr Anna Zalewska, Japońska kaligrafia i materiały rękopiśmienne

II sem., środy, godz. 11:30-13:00, s. Kotańskiego (I i II rok mgr)

 

dr Katarzyna StareckaJapońskie rozliczenia z wojenną przeszłością

II sem. czwartki, godz. 11.30-13.00, s. 230 (I i II rok mgr dz.)

 

dr Shinobu Kaiho-PrzybylskaKonwersatorium językowe

I sem., wtorki, godz. 16:45-18:15, s. 230 (I rok mgr wiecz.)

 

dr Jędrzej GreńŚredniowiecze bez polityki? – ludzie, przestrzeń, symbole

I sem., piątki, godz. 9:45-11:15, s. 143 (I i II rok mgr + oferta WO)

 

mgr Urszula Mach-Bryson

 

Wartości estetyczne Japonii

II sem., poniedziałki, godz. 13:15-14:45, s. Kotańskiego (I i II rok mgr + oferta WO)

 

Droga herbaty w japońskiej historii i kulturze

I sem., środy, godz. 13:15-14:45, s. religioznawcza/KAIAN (II rok. lic. + oferta WO)

 

Chanoyu: Japońska Droga Herbaty

II sem., czwartki, godz. 13:15-14:45, s. religioznawcza/KAIAN (III rok. lic. + oferta WO)

II sem., czwartki, godz. 15:00-16:30, s. religioznawcza/KAIAN (II rok. mgr)

 

Wykłady monograficzne

prof. Ewa Pałasz-Rutkowska, Spotkania Polski z Japonią od końca XIX w. do współczesności

II sem., wtorki, godz. 9.45-11.15, s. Kotańskiego (II i III rok lic. + oferta WO)

 

dr Katarzyna Starecka, Historia powojenna Japonii

I sem., wtorki, 13:15-14:45, s. Kotańskiego (II rok. lic. dz. + oferta WO)

I sem., wtorki, 15:00-16:30, s. Kotańskiego (II rok. lic. wiecz.)