Zajęcia / Sale

Sale Zakładu Japonistyki

Sale w budynku Wydziału Orientalistycznego
Krakowskie Przedmieście 26/28:

sala Kotańskiego (obok biblioteki japonistycznej)
sala seminaryjna (obok biblioteki japonistycznej)
sala językoznawcza
sala religioznawcza

Sale w budynku Nowy Świat 4, II piętro:

sala 219 (Murasaki)
sala 229, LL (Kaoru)
sala 230 (Genji)

Sale w budynku Nowy Świat 69, III piętro:

sala 143
sala 149
sala 153
sala 178