Wojna i pokój – Japonia pod panowaniem cesarza Shōwa (1926-1989)
→ 日本語

The 10th Annual Days of Japan at the University of Warsaw – international conference program

X Dni Japonii na Uniwersytecie Warszawskim – program konferencji krajowej

W 2016 roku mija 90 lat od wstąpienia na tron cesarza Hirohito (1901-1989), co zapoczątkowało nową epokę w dziejach Japonii – Shōwa, Oświecony Pokój. Ostatnio, w związku z rozpoczęciem przez Urząd Dworu Cesarskiego publikacji Kronik Cesarza Shōwa (Shōwa tennō jitsuroku) nasiliły się w Japonii dyskusje na temat tego okresu. Był to najdłuższy w czasach historycznych okres panowania jednego cesarza, jednocześnie okres bardzo zróżnicowany. Japonia demokratyzowała się, unowocześniała, z powodu kryzysów odcinała się od wpływów Zachodu, prowadziła wojny, ponownie demokratyzowała i rozwijała, stając się trzecią potęgą gospodarczą świata. W ramach epoki Shōwa można wydzielić trzy podstawowe podokresy: 1926-1945 – demokracja, nacjonalizm i wojna; 1945-1952 – okupacja; 1952-1989  –  pokój, demokratyzacja, wzrost gospodarczy.

Trwająca wiele lat wojna w Azji i na Pacyfiku do dziś kładzie się cieniem na relacje Japonii z krajami tego regionu. Nie słabną również spory wokół kwestii rewizji pacyfistycznej konstytucji, uchwalonej w 1946 roku w warunkach amerykańskiej okupacji. Przedłużająca się obecność wojsk Stanów Zjednoczonych, jak również konflikty terytorialne, w tym problem tzw. terytoriów północnych uniemożliwiający zawarcie traktatu pokojowego z Rosją, sprawiają, że Japonia nadal do pewnego stopnia tkwi w „powojniu” (sengo).

Jednocześnie coraz częściej o epoce Shōwa Japończycy wypowiadają się z nostalgią. Czy jest to nostalgia za przedwojenną kulturą masową? Za „boskim” cesarzem i Japonią „wyjątkową”? Za sukcesami ekonomicznymi? Za czasami, kiedy wszystko było możliwe (po raz pierwszy następca tronu poślubił kobietę „z ludu”), a ludziom żyło się dostatnio?

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, międzynarodowy i krajowy. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej kultury Japonii tego okresu (historia, literatura, filozofia, sztuki performatywne i piękne, język), a także problematyki politycznej, społecznej i gospodarczej.

Zapraszamy!

Katedra Japonistyki Wydział Orientalistyczny UW

prof. Ewa Pałasz-Rutkowska

dr Katarzyna Starecka

 

Patron medialny:

pai-logo_biale