Uwaga! Do studentów, którzy ubiegali się o stypendia:

Szanowni Państwo,
Zgodnie z najnowszymi regulacjami w tej sprawie, studenci, którym zostanie przyznane stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone, stypendium specjalne będą musieli odebrać decyzję przyznającą im ww. stypendium w dniach od 28 października do 3 listopada 2014 w godzinach 12.00-15.00 w Dziekanacie ds. studenckich WO.

Nieodebranie decyzji skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Komisja Stypendialna WO
Kamila Stanek