Informacja dla studentów, którzy chcą wnioskować o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015
Wnioski do Opiekuna Studentów do 18 września

Wzór formularza wniosku można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego (w punkcie PLIKI DO POBRANIA, w formacie DOCX – aktywny formularz oraz w formacie RTF):

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2014-2015.html

Tam też można znaleźć szczegółowe informacje na temat tego, kto może się ubiegać o stypendium, jakie są warunki otrzymania stypendium, jak prawidłowo wypełnić wniosek o stypendium, jakie są wymagane załączniki dokumentujące uzyskane osiągnięcia itp.

Każdy wniosek, po wypełnieniu przez studenta, powinien zostać opatrzony podpisem Opiekuna Studentów rekomendującym studenta do stypendium w imieniu danej jednostki WO i potwierdzającym zaliczenie roku oraz średnią ocen uzyskanych w zeszłym roku przez studenta.

Wnioski wraz z załącznikami dokumentującymi uzyskane osiągnięcia oraz danymi kontaktowymi, tzn. aktualnym telefonem i adresem mejlowym, należy składać na ręce Prodziekana ds. studenckich w Dziekanacie ds. studenckich w godzinach dyżurów (począwszy od 4 września, poniedziałki i czwartki, godz. 10.30-11.45, w czwartek 11 września i w czwartek 18 września dyżury odwołane z powodu wyjazdów). Ostateczny, nieprzekraczalny termin ich złożenia to poniedziałek 22 września do 11.45.