Studia / Studia niestacjonarne

Student Every day life is for you our most basic task is assisting students get the most out of their experiences with the university. With Student Life you will find your own personal niche on campus connect with students within or beyond your residence hall, organization, or academic program have a go at student organizations, leadership opportunities, and campus jobs and internships and pick the housing and dining and living options that work well most effective for you write my paper for me cheap Other countries have clear competitive benefits to exploit from the global marketplace: the United States in technology and military capability China just as one industrial powerhouse and Germany being a leader of European integration.

 

Terminarz opłat za studia niestacjonarne 2016/2017
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY kierunek studiów: JAPONISTYKA

1. Wariant 1 opłata jednorazowa (cały rok)
studia licencjackie
I rok licencjat – nie ma opłaty rocznej, opłata tylko w systemie semestralnym
II,III rok licencjat – 28. 09. 2016 (cały rok)
Kwota: 7500 zł
studia magisterskie
I rok magisterski – 28. 09. 2016 (cały rok)
Kwota: 6320 zł
II rok magisterski – 28. 09. 2016 (cały rok)
Kwota: 4610 zł

2. Wariant II opłata jednorazowa (semestralna)
studia licencjackie
I licencjat- 30. 09. 2016 (I semestr) i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 3525 zł
II,III rok licencjat – 30. 09. 2016 (I semestr)i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 3760 zł
studia magisterskie
I rok magisterski – 3.10.2016 (I semestr) i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 3170 zł
II rok magisterski 3.10.2016 (I semestr) i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 2310 zł

3. Wariant III opłata w 6 ratach
I rata 3.10.2016
II rata 14.11.2016
III rata 9.01.2017
IV rata 20.02.2017
V rata 13.03.2017
VI rata 15.05.2017

kwoty:
studia licencjackie
I rok licencjat – kwota: 1340 zł x 6 rat
II,III rok licencjat – kwota: 1490 zł x 6 rat
studia magisterskie
I rok magisterski – kwota: 1220 zł x 6 rat
II rok magisterski – kwota: 890 zł x 6 rat

za nieterminowane wpłaty będą pobierane odsetki

Pozostałe opłaty:

-powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż semestralna opłata za dany rok studiów (3760 II i III rok, 3170 I rok M, 2310 II rok M, nie ma możliwości powtarzania po I roku studiów licencjackich)

-powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów (7500 zł II, III rok, 6230 zł I rok M, 4620 II rok M)

-powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) lub różnice programowe (przedmiot semestralny) 370 zł

-powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) lub różnice programowe (przedmiot roczny) 740 zł

-ponowne przystąpienie do egzaminu 215 zł

Opłaty
Czesne za studia zaoczne na Wydziale Orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.

W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

  1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl
  2. Wejść w zakładkę Dla studentów
  3. KliknąćCentralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:

o Wpisać swój numer Pesel
o Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)
o Kliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb

  1. Wejść w zakładkę Płatności
  2. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone
  3. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks
  4. Kliknąć przycisk Drukować
  5. Kliknąć przycisk Dalejzostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.
Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.

Program studiów

Egzamin z Literatury i kultury Japonii – I rok licencjacki

Prace dyplomowe, egzamin 

Prace dyplomowe