Sesja

Dyżury pracowników w sesji poprawkowej, wrzesień 2016

Wszystkie dyżury odbywają się na Krakowskim Przedmieściu jeśli nie podano inaczej

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, kierownik Katedry Japonistyki
2.09.2016, piątek, godz. 15.30-17.00
5.09.2016, poniedziałek, godz. 13.00-14.30
6.09.2016, wtorek, godz. 11.00-12.30
od 7.09 do 28.09 – urlop (w sprawach Katedry Japonistyki w tym termnie proszę się kontaktować z dr Anną Zalewską)

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, koordynator studiów wieczorowych
6.09.2016, wtorek, godz. 11.00-12.30
8.09.2016. czwartek, godz. 13.00-14.00

dr Anna Zalewska, opiekun studiów licencjackich
29.08.2016, poniedziałek, godz. 11:00-12:00
31.08.2016, środa, godz. 11:00-12:00
05.09.2016, poniedziałek, godz. 11:00-12:00
07.09.2016, środa, godz. 11:00-12:00

mgr Urszula Mach-Bryson, opiekun studiów magisterskich
2.09.2016, piątek, godz. 11.00-12.00
5.09.2016, poniedziałek,godz. 11.00-12.00 (odwołany)
6.09.2016, wtorek, godz. 10.00-12.00
8.09.2016, czwartek, godz. 11.00-12.00

Pracownicy Japonistyki
prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska
30.08.2016, wtorek, godz. 15.00-16.00
6.09.2016, wtorek, godz. 14.00-15.00

dr Agnieszka Żuławska-Umeda
dr Katarzyna Starecka
5.09.2016, poniedziałek, 11.00-12.00

dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi
dr Shinobu Kaiho-Przybylska
2.09.2016, piątek, godz. 13.30-14.30 (Nowy Świat 4)
6.09.2016, wtorek, godz. 11.30-12.30 (Nowy Świat 4)

Tsuneo Okazaki sensei
Yoko Karpoluk Fujii sensei
mgr Marta Trojanowska

Sesja poprawkowa 2016
25.08.2016 godz 12.00-13.30 Konwersacje III rok wieczorowy, dr hab. I. Nawrocka s. seminaryjna
26.08.2016 godz. 11.00-12.30 Kanbun, III rok dzienny i wieczorowy, Pismo II rok wieczorowy dr A. Żuławska-Umeda, s. seminaryjna
30.08.2016, wtorek, 11.00-13.00 PNJ I rok licencjacki, Sensei T. Okazaki, Nowy Świat 4
01.09.2016, godz. 13.00, PNJ II rok, Pismo III rok, s. Kotańskiego, mgr Yoko Fujii Karpoluk
2.09.2016, piątek, godz. 10.30-12.00 Gramatyka I, Wiedza o języku I, dr A. Zalewska
2.09.2016, piątek, godz. 11.00-12.30 PNJ (pisemny), III rok licencjacki oraz I rok magisterski dzienny i wieczorowy, dr S. Kaiho-Przybylska, Nowy Świat 4
2.09.2016, piątek, godz. 12.30-13.30 PNJ (ustny), III rok licencjacki oraz I rok magisterski dzienny i wieczorowy, dr S. Kaiho-Przybylska, Nowy Świat 4
2.09.2016, piątek, godz. 13.30-14.00 Konwersacje, II rok licencjacki dzienny i wieczorowy, III rok licencjacki dzienny, I rok magisterski dzienny i wieczorowy, dr S. Kaiho-Przybylska, Nowy Świat 4
5.09.2016, poniedziałek, godz. 10.00-11.00, Historia powojenna, II rok dzienny i wieczorowy, dr K. Starecka, s. seminaryjna
5.09.2016, poniedziałek, 12.00-13.00, PISMO, I rok dzienny, dr K. Starecka, s. seminaryjna
5.09.2016, poniedziałek, 13.30 – 15.00, PISMO, I rok wieczorowy II grupa, mgr M. Nawrocka, s. seminaryjna
6.09.2016, wtorek, godz. 12.00-13.30, Historia Japonii, I rok dzienny i wieczorowy, prof. E. Pałasz-Rutkowska, s. Kotańskiego
8.09.2016, czwartek, godz. 11.00-12.30 Zagadnienia społeczno-kulturowe, I rok dzienne i wieczorowe, dr hab. I. Nawrocka, s. Kotańskiego
8.09.2016, czwartek, godz. 11.00-12.30 Wiedza o języku, II rok dzienny i wieczorowy, dr hab. I. Nawrocka, s. Kotańskiego
8.09.2016, czwartek, godz. 11.00-12.30 Pismo, II rok wieczorowy, dr hab. I. Nawrocka, s. Kotańskiego