Sesja

Dyżury pracowników w sesji poprawkowej, wrzesień 2016

Wszystkie dyżury odbywają się na Krakowskim Przedmieściu jeśli nie podano inaczej

Formerly, resume, cover letters somewhat an after-thought within the whole job search process. Most candidates could be a canned one-size-fits-all letter that supported every resume incorporate a envelope and sent. And often, hiring managers didn’t even provide them with a glance, going straight for the resume rather. Concerning the street everything altered.Get yourself a cover letter application essay help essay help PaperHelpWriting.com what is the best custom essay writing service pro. Provides you with the information round the positions together with businesses that you are applying. S/he’ll craft a unique and artistic resume, cover letter its them Body that will get more than the traditional 3 seconds.

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, kierownik Katedry Japonistyki
2.09.2016, piątek, godz. 15.30-17.00
5.09.2016, poniedziałek, godz. 13.00-14.30
6.09.2016, wtorek, godz. 11.00-12.30
od 7.09 do 28.09 – urlop (w sprawach Katedry Japonistyki w tym termnie proszę się kontaktować z dr Anną Zalewską)

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, koordynator studiów wieczorowych
6.09.2016, wtorek, godz. 11.00-12.30
8.09.2016. czwartek, godz. 13.00-14.00

dr Anna Zalewska, opiekun studiów licencjackich
29.08.2016, poniedziałek, godz. 11:00-12:00
31.08.2016, środa, godz. 11:00-12:00
05.09.2016, poniedziałek, godz. 11:00-12:00
07.09.2016, środa, godz. 11:00-12:00

mgr Urszula Mach-Bryson, opiekun studiów magisterskich
2.09.2016, piątek, godz. 11.00-12.00
5.09.2016, poniedziałek,godz. 11.00-12.00 (odwołany)
6.09.2016, wtorek, godz. 10.00-12.00
8.09.2016, czwartek, godz. 11.00-12.00

Pracownicy Japonistyki
prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska
30.08.2016, wtorek, godz. 15.00-16.00
6.09.2016, wtorek, godz. 14.00-15.00

dr Agnieszka Żuławska-Umeda
dr Katarzyna Starecka
5.09.2016, poniedziałek, 11.00-12.00

dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi
dr Shinobu Kaiho-Przybylska
2.09.2016, piątek, godz. 13.30-14.30 (Nowy Świat 4)
6.09.2016, wtorek, godz. 11.30-12.30 (Nowy Świat 4)

Tsuneo Okazaki sensei
Yoko Karpoluk Fujii sensei
mgr Marta Trojanowska

Sesja poprawkowa 2016
25.08.2016 godz 12.00-13.30 Konwersacje III rok wieczorowy, dr hab. I. Nawrocka s. seminaryjna
26.08.2016 godz. 11.00-12.30 Kanbun, III rok dzienny i wieczorowy, Pismo II rok wieczorowy dr A. Żuławska-Umeda, s. seminaryjna
30.08.2016, wtorek, 11.00-13.00 PNJ I rok licencjacki, Sensei T. Okazaki, Nowy Świat 4
01.09.2016, godz. 13.00, PNJ II rok, Pismo III rok, s. Kotańskiego, mgr Yoko Fujii Karpoluk
2.09.2016, piątek, godz. 10.30-12.00 Gramatyka I, Wiedza o języku I, dr A. Zalewska
2.09.2016, piątek, godz. 11.00-12.30 PNJ (pisemny), III rok licencjacki oraz I rok magisterski dzienny i wieczorowy, dr S. Kaiho-Przybylska, Nowy Świat 4
2.09.2016, piątek, godz. 12.30-13.30 PNJ (ustny), III rok licencjacki oraz I rok magisterski dzienny i wieczorowy, dr S. Kaiho-Przybylska, Nowy Świat 4
2.09.2016, piątek, godz. 13.30-14.00 Konwersacje, II rok licencjacki dzienny i wieczorowy, III rok licencjacki dzienny, I rok magisterski dzienny i wieczorowy, dr S. Kaiho-Przybylska, Nowy Świat 4
5.09.2016, poniedziałek, godz. 10.00-11.00, Historia powojenna, II rok dzienny i wieczorowy, dr K. Starecka, s. seminaryjna
5.09.2016, poniedziałek, 12.00-13.00, PISMO, I rok dzienny, dr K. Starecka, s. seminaryjna
5.09.2016, poniedziałek, 13.30 – 15.00, PISMO, I rok wieczorowy II grupa, mgr M. Nawrocka, s. seminaryjna
6.09.2016, wtorek, godz. 12.00-13.30, Historia Japonii, I rok dzienny i wieczorowy, prof. E. Pałasz-Rutkowska, s. Kotańskiego
8.09.2016, czwartek, godz. 11.00-12.30 Zagadnienia społeczno-kulturowe, I rok dzienne i wieczorowe, dr hab. I. Nawrocka, s. Kotańskiego
8.09.2016, czwartek, godz. 11.00-12.30 Wiedza o języku, II rok dzienny i wieczorowy, dr hab. I. Nawrocka, s. Kotańskiego
8.09.2016, czwartek, godz. 11.00-12.30 Pismo, II rok wieczorowy, dr hab. I. Nawrocka, s. Kotańskiego