Rozkład zajęć

UWAGA !!!
Konwersatorium prof. Hideo Watanabe będzie odbywać się w następujących terminach:
19 X (1 zajęcia, 15.00-`16.30) 20X (2 zajęcia; 13.20-16.30), 21 X (1 zajęcia; 15.00-16.30);
3 XI (2 zajęcia; 13.20-1630), 9 XI (1 zajęcia; 15.–16.30), 16 XI (1 zajęcia; 15.00-16.30),
17 XI (2 zajęcia; 13.20-16.30), 18 X1 (1 zajęcia; 15.00-16.30), 24 XI (2 zajęcia; 13,20-16.30),
25 XI (1 zajęcia 15.00-16.30), 2 XII (1 zajęcia; 15.00-16.30)
Zapraszamy na pierwsze zajęcia 19 X 2016. Zajęcia są obowiązkowe dla studentów studiów magisterskich.

Plan zajęć w roku akademickim 2016/2017 

aktualizacja 19 października 2016

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

SEMESTR ZIMOWY
1 października 2016 – początek zajęć
20 stycznia 2017 – termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
28 stycznia – 10 lutego 2017: sesja zimowa
Dni wolne od zajęć:
31 października 2016 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć
23 grudnia 2016 – 6 stycznia 2017: wakacje zimowe
11-17 lutego 2017: przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI
18 lutego 2017 – początek zajęć
3-9 marca 2017: sesja poprawkowa semestru zimowego
1 czerwca 2017 – termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
9 czerwca – 2 lipca 2017: sesja letnia
28 sierpnia – 10 września 2017: sesja poprawkowa semestru letniego
Dni wolne od zajęć:
2 maja 2017 (wtorek) – dzień wolny od zajęć
3 lipca – 30 września 2017: wakacje letnie

Studenci posiadający indeksy zobowiązani są złożyć je u opiekunów studentów w celu rozliczenia do dnia 12 września 2017

Plan zajęć w roku akademickim 2015/2016

Studia licencjackie – podział na grupy:

→ I rok licencjacki, grupy I i II w roku akademickim 2015/2016
→ I rok licencjacki, grupy ABCD w roku akademickim 2015/2016

Organizacja roku akademickiego 2015/2016

SEMESTR ZIMOWY
2 października 2015 (piątek) – początek zajęć
22 stycznia 2016 – termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
28 stycznia – 10 lutego 2016: sesja zimowa
Dni wolne od zajęć:
1 października 2015 (czwartek) – dzień wolny od zajęć
23 grudnia 2015 – 6 stycznia 2016: wakacje zimowe
11-17 lutego 2016: przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI
18 lutego 2016 (czwartek) – początek zajęć
3-9 marca 2016: sesja poprawkowa semestru zimowego
3 czerwca 2016 – termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
9 czerwca – 8 lipca 2016: sesja letnia
29 sierpnia – 11 września 2016: sesja poprawkowa semestru letniego
Dni wolne od zajęć:
24-29 marca 2016: wakacje wiosenne
2 maja 2016 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć
6-7 maja 2016: dni wolne od zajęć (Juwenalia)
27 maja 2016 (piątek) – dzień wolny od zajęć
28 maja 2016 (sobota) – dzień wolny od zajęć
9 lipca – 30 września 2016: wakacje letnie

Studenci posiadający indeksy zobowiązani są złożyć je u opiekunów studentów w celu rozliczenia do dnia 12 września 2016