Podział na grupy ABCD – dotyczy zajęć: Laboratorium (dziennych i wieczorowych)

Podział na grupy I-II – dotyczy zajęć wieczorowych:
1. Praktyczna nauka japońskiego (PNJ)
2. Język japoński – konwersacje
3. Gramatyka japońskiego
4. Pismo japońskie