Uwaga!!!

 Studenci, którzy w wyznaczonych okresach nie dokonali podpięć przedmiotów, powinni wystosować podanie do Prodziekana ds. studenckich Wydziału Orientalistycznego z pisemną prośbą o dokonanie podpięć i złożyć je u odpowiedniego pracownika Dziekanatu ds. studenckich WO. Zmiany w podpięciach będą realizowane przez pracowników Dziekanatu.

Powyższy tryb postępowania dotyczy wyłącznie roku ak. 2013/2014, który w zakresie podpinania przedmiotów jest traktowany jako przejściowy. Począwszy od roku ak. 2014/2015 studenci będą zobowiązani do samodzielnego dokonywania podpięć w wyznaczonych okresach, a za przedmioty niepodpięte będą naliczane opłaty.