Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 nie odbędzie się planowane wcześniej konwersatorium na temat Kultury Biznesu w Japonii.

Konwersatorium to planowane było w ramach programu dla I roku magisterskiego wieczorowego. Jednakże nie zebrała się odpowiednia liczba studentów, dlatego wszystkie planowane zajęcia dla I roku magisterskiego wieczorowego zostają odwołane.

Zapraszamy wszystkich studentów Japonistyki (studia stacjonarne i niestancjonarne) na:

Wykłady prof. Judit Hidasi z Budapest Business School, Faculty of International Management and Business.