Japan Orientation: An Introduction to New Directions in Japanese Studies

Summer Conference 30 August – 10 September 2014
The University of East Anglia (UEA) Norwich, Wielka Brytania

W dniach 30 sierpnia – 10 września University of East Anglia (Wielka Brytania), organizuje program edukacyjny „Japan Orientation”. Dla 12 osób z krajów Grupy Wyszehradzkiej (w tym 3 z Polski) przewidziane są stypendia umożliwiające darmowy udział w programie. Możliwa jest też partycypacja na koszt własny. Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 maja.
Szczegóły programu i instrukcje odnośnie aplikacji na poniższej stronie:

http://www.uea.ac.uk/study/international/programmes/study/japan