prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska

Imię i nazwisko:

 • Ewa Pałasz-Rutkowska

E-mail:

 • e.palasz-rutkowska@uw.edu.pl

Stanowisko:

 • Profesor nadzw. UW, Katedra Japonistyki

Kierunek badań:

 • Historia nowożytnej i nowoczesnej Japonii, kultura Japonii, historia stosunków polsko-japońskich, stosunki międzykulturowe

Dane biograficzne:

 • 1977 – magister japonistyki (Polityka Japonii wobec Mandżurii 1918-39; Inst. Orient.UW)
 • 1987 – doktor nauk humanistycznych (Gen. Masaki Jinzaburo and the Imperial Way Faction (Kodoha) in the Japanese Army 1932-1936; Inst. Orient., UW)
 • 1999 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny UW; Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941)
 • 2003 – profesor nadzwyczajny UW
 • 2014 – tytuł profesora nauk humanistycznych

Studia i prace badawcze w Japonii (najważniejsze):

 • 1983 – 1985 Uniwersytet Tokijski
 • 1990 – 1991 Uniwersytet Tokijski (Japan Foudation Fellowship)
 • 1993 – Uniwersytet Rikkyo, Tokio; Exchange Research Associate)
 • 1996 – Uniwersytet Tokijski (Takashima Foundation)
 • 2001 – Uniwersytet Tokijski (Visiting Professor)
 • 2003 i 2004 – Tokijski Uniwersytet Międzynarodowy (współpraca naukowa)
 • 2006: Uniwersytet Tokijski (visiting research professor; Takashima Foundation)
 • 2008 i 2009 – projekt badawczy „Ślady polskie w Japonii” (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; we wspólpracy z badaczami z Japonii)
 • 2010 – Tokijski Uniwersytet Międzynarodowy (współpraca naukowa)
 • 2013 – Uniwersytet Tokijski (Japan Foudation Fellowship)

Głowne publikacje:

 • 2015 – Pōrando Nihonkan no kokkō kaifuku mondai. Dainiji sekai taisengo no gaikō kankei (Problem wznowienia stosunków oficjalnych między Polską a Japonią. Kontakty dyplomatyczne po II wojnie światowej), „Nihon Rekishi“, Yoshikawa Kōbunkan, lipiec/2015
 • 2014 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army 1932-1936, part one, (reprinted and revised) „Analecta Nipponica”, Journal of Polish Association for Japanese Studies, 4/2014
 • 2014 – The Making of a European Friend: Japan’s Recognition of Independent Poland, w: The Decade of the Great War. Japan and the Wider World in the 1910s, ed. Tosh Minohara, Tze-ki Hon, Evan Dawley, BRILL, Leiden, Boston 2014
 • 2013 – Cesarz Meiji (1852-1912), Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii, WUW
 • 2013 – Buronisuwafu Piusutsuki no Pōrando to Nihon (Polska Bronisława Piłsudskiego a Japonia), w: Pōrando no Ainu kenkyūsha Piusutsuki no shigoto (Dzieło Piłsudskiego, polskiego badacza Ajnów), red. Inoue Kōichi, Hokkaidō Pōrando Bunka Kyōkai, Hokkaidō Daigaku Surabu Kenkyū Sentā, Sapporo
 • 2013 – Meiji tennō. Kindaika suru Nihon ni okeru kunshuzō (Cesarz Meiji – wizerunek władcy w modernizowanej Japonii), „Kamizono” nr 10, Meiji Jingū Kokusai Shintō Bunka Kenkyūkai, Tōkyō
 • 2012 – Polacy – jeńcy z wojny japońsko-rosyjskiej w Japonii, w: Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią, red. B. Kubiak Ho-Chi, WUW, Warszawa
 • 2011 – Nihon ni nemuru Pōrandojintachi (Polacy pochowani w Japonii), „Gunjishigaku. The Journal of Military History”, nr 47/3, XII, Tōkyō
 • 2010 – W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii. Nihon ni okeru Pōrandojin bohi no tansaku. In Search of Polish Graves in Japan (red. E. Pałasz-Rutkowska), Departament Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa
 • 2010 – Kobieta na japońskim tronie? Problem sukcesji w rodzinie cesarskiej, [w:] Świat Orientu – Orient w świecie, red. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, WUW, Warszawa
 • 2010 – Japońskie spotkania z Europą, lata 1543-1945, w: Cywilizacja europejska. Eseje i szkice z dziejów cywilizacji i dyplomacji, red. Maciej Koźmiński, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa
 • 2009 – Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 (współautor A. T. Romer; wydanie poprawiła i uzupełniła E. Pałasz-Rutkowska), Wydawnictwo Trio, Warszawa (książka roku 2009 http://historia.org.pl )
 • 2009 – Nihon Pōrando kankeishi 1904-1945 (Historia stosunków polsko-japońskich; współautor A. T. Romer; tłum. Shiba Riko), Sairyūsha, Tōkyō
 • 2006 – Pōrando – Tsuruga – Nihon. Yūkō kankei no tōrimichi (Polska – Tsuruga – Japonia. Droga do przyjaznych stosunków), [w:] Tsuruga. Nihonkai kara Biwako e (Tsuruga. Od Morza Japońskiego po Jezioro Biwa), red. Chihōshi Kenkyū Kyōgikai (Stowarzyszenie Badaczy Historii Regionalnej), Tōkyō
 • 2004 – Japonia. Historia państw świata w XX wieku (współautor K. Starecka), Wydawnictwo Trio, Warszawa
 • 2001 – Other in Intercultural Contacts. The Image of Japan in Poland in the End of the XIXth and the beginning of the XXth Centuries and the Interwar Period w: “Discussion Paper Series”, F-95, Inst. of Social Science, The University of Tokyo, Tokyo
 • 1998 – Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941, Nozomi, Warszawa
 • 1990 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army, 1932-1936, „Orientalia Varsoviensia”, nr 4, WUW, Warszawa

Informacja o artykule prof. Ewy Pałasz-Rutkowskiej w czasopiśmie „Rekishi kaidō”, marzec 2014
→ okładka
→ spis treści

2015 – Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, przyznany przez cesarza i rząd Japonii
http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/20150708.html
http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/j_20150708.html