UWAGA !!!
Konwersatorium prof. Hideo Watanabe będzie odbywać się w następujących terminach:
19 X (1 zajęcia, 15.00-`16.30) 20X (2 zajęcia; 13.20-16.30), 21 X (1 zajęcia; 15.00-16.30);
3 XI (2 zajęcia; 13.20-1630), 9 XI (1 zajęcia; 15.–16.30), 16 XI (1 zajęcia; 15.00-16.30),
17 XI (2 zajęcia; 13.20-16.30), 18 X1 (1 zajęcia; 15.00-16.30), 24 XI (2 zajęcia; 13,20-16.30),
25 XI (1 zajęcia 15.00-16.30), 2 XII (1 zajęcia; 15.00-16.30)
Zapraszamy na pierwsze zajęcia 19 X 2016. Zajęcia są obowiązkowe dla studentów studiów magisterskich.