Uwaga!
Studenci wracający z urlopu dziekańskiego lub wznawiający studia:

Wymagany po urlopie dziekańskim lub przy wznowieniu studiów egzamin z języka japońskiego organizują:
→ Sensei Okazaki dla II roku studiów licencjackich
→ Sensei Fujii-Karpoluk dla III roku studiów licencjackich
→ Sensei Kaihō-Przybylska dla studiów magisterskich

Studenci proszeni są o kontakt z osobą prowadzącą przed końcem sierpnia w celu umówienia się na egzamin.

Termin egzaminu sensei Kaihō-Przybylskiej: 3 września, Nowy Świat