Publikacje


4869

Iwona Kordzińska-Nawrocka Klasyczny język japoński, WUW 2013

 

Ewa Pałasz-Rutkowska, Cesarz Meiji (1852- 1912), Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii, WUW 2013

recenzja: http://historia.org.pl/2013/04/13/cesarz-meiji-1852-1912-wizerunek-wladcy-w-modernizowanej-japonii-w-setna-rocznice-smierci-cesarza-e-palasz-rutkowska-recenzja/
wywiad: http://www.polonia-jp.jp/index.php/zycie-w-japonii/item/1039-o-cesarzu-meiji-i-modernizacji-japonii-rozmowa-z-prof-ewa-palasz-rutkows
strona WUW: http://www.wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php?manufacturers_id=8&products_id=5003
bunraku

Beata Kubiak Ho-Chi, Tragizm w japońskim teatrze lalkowym bunraku, WUW 2011

mitologia Agnieszka Kozyra, Mitologia japońska, Park Edukacja, 2011
estetyka zen Agnieszka Kozyra, Estetyka zen, TRIO 2010
Publikacje - W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii, red. Ewa Pałasz-Rutkowska, Chiharu Inaba informacje o książce
ukiyo Iwona Kordzińska-Nawrocka, Ulotny świat ukiyo. Obraz kultury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku, WUW 2010
Żywot kobiety swawolnej Ihara Saikaku, Żywot kobiety swawolnej (Koshoku ichidai onna)
Publikacje - Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, red. naukowa Iwona Kordzińska-Nawrocka, WUW 2010
Publikacje - Pismo japońskie, tom I Pismo japońskie tom III, red. Katarzyna Starecka, Nozomi 2007

Pierwszy tom podręcznika do nauki pisma japońskiego zawiera miateriał ćwiczeniowy przeznaczony głównie do zajęć prowadzonych w naszym zakładzie, jednak ze względu na zawarte w nim objasnienia dotyczące japońskiego systemu pisma, a także klucz do cwiczeń, może również służyć jako podręcznik do samodzielniej nauki. Tom omawia sylabariusze hiragana i katakana oraz 625 znaków kanji. W kolejnych drugim i trzecim tomie przedstawione zostanie po 660 ideogramow tworzących pakiet znaków codziennego użytku (joyo kanji).

Publikacje - Nihon Porando kankeishi Ewa Pałasz-Rutkowska, Andrzej Romer, Nihon Porando kankeishi tłum. Shiba Riko, Sairyusha, Tokyo 2009 (str. 347)

Jest to tłumaczenie na język japoński poprawionej i uzupełnionej przez autorkę wersji pracy Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945, która po raz pierwszy ukazała się w Polsce w 1996 r.

Recenzja książki w Asahi Shinbun

Publikacje - Historia stosunków polsko-japońskich 1905-1945 Ewa Pałasz-Rutkowska, Tadeusz R. Romer, Historia stosunków polsko-japońskich 1905-1945, TRIO 2009

Ta monografia na temat kontaktów polsko-japońskich w latach 1904-1945 powstała na podstawie wielu niepublikowanych dokumentów i rozmów autorów ze świadkami lub potomkami świadków wydarzeń z tamtych lat. Drugie jej wydanie znacznie poszerzone i poprawione przez autorkę ukazuje się w 2009 roku, w którym przypada dziewięćdziesiąta rocznica nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią.

Publikacje - Polska i Japonia w 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych Polska i Japonia w 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, red. Ewa Pałasz-Rutkowska, WUW 2009

I tom w serii „Spotkania z Japonią” powstał w związku z obchodami 50. rocznicy wznowienia oficjalnych stosunków między Polską a Japonią (18 maja 1957 roku), kiedy to zakończony został stan wojny między naszymi krajami i nawiązano oficjalne stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne. W dniach 17-22 kwietnia 2007 r. odbyły się pierwsze na UW Dni Japonii, zorganizowane przez Zakład Japonistyki i Koreanistyki, patronatem honorowym objęła je Ambasada Japonii w Warszawie. Na tom składają się zróżnicowane tematycznie teksty, które wygłoszone zostały w trakcie kilkudniowych uroczystości, redaktorem naukowym całości jest Ewa Pałasz-Rutkowska.

Historia Stosunków Polsko-Japońskich – książką roku 2009 – http://historia.org.pl

Publikacje - Pismo japońskie, tom II Pismo japońskie tom II, red. Katarzyna Starecka, Nozomi 2009

Drugi tom podręcznika do nauki pisma japońskiego.

Publikacje - Japońska kultura kulinarna Iwona Kordzińska-Nawrocka, Japońska kultura kulinarna, TRIO 2009

Książka poświęcona jest sztuce kulinarnej i obyczajom żywieniowym Japończyków. Na szczególną uwagę zasługują często odniesienia autorki do bagatego materiały źródłowego, w tym literatury pięknej.

Publikacje - W kręgu tradycji dworu Heian W kręgu tradycji dworu Heian, red. Iwona Kordzinska-Nawrocka, TRIO 2008

Praca jest poświęcona społecznym, kulturowym i estetycznym aspektom japońskiej cywilizacji dworskiej skupionej w mieście Heian w okresie jej politycznej i artystycznej świetności. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają zjawiska tradycyjnej kultury Heian, takie jak dworskie kanony piękna, kulturowe rytuały, wizerunki ludzi dworu jako bohaterów literackich.

Publikacje - Pismo japońskie, tom I Pismo japońskie tom I, red. Katarzyna Starecka, Nozomi 2007

Pierwszy tom podręcznika do nauki pisma japońskiego zawiera miateriał ćwiczeniowy przeznaczony głównie do zajęć prowadzonych w naszym zakładzie, jednak ze względu na zawarte w nim objasnienia dotyczące japońskiego systemu pisma, a także klucz do cwiczeń, może również służyć jako podręcznik do samodzielniej nauki. Tom omawia sylabariusze hiragana i katakana oraz 625 znaków kanji. W kolejnych drugim i trzecim tomie przedstawione zostanie po 660 ideogramow tworzących pakiet znaków codziennego użytku (joyo kanji).

Publikacje - Filozofia Nicości Agnieszka Kozyra, Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Nozomi 2007

książka poświęcona analizie filozofii Nishidy Kitarō. W drugiej części pracy zamieszczone zostały przekłady wybranych esejów filozoficznych Nishidy Kitarō, m.in. Absolutnie sprzeczna samotożsamość (Zettaimujunteki jikodōitsu), Nauka empiryczna (Keiken kagaku) i Funkcja świadomości jako samodeterminacja toposu (Basho no jikogentei to shite no ishiki sayō).

Publikacje - Poetyka szkoły Matsuo Basho (1684-1694) Agnieszka Żuławska-Umeda, Poetyka szkoły Matsuo Bashō (lata 1684-1694), Neriton 2007

praca przedstawia interpretację jeszcze nieopisanego dokładnie w Europie i w Polsce gatunku poezji, którego najważniejszym rysem jest współtwórczość. Implikuje ona niewidoczne na płaszczyźnie werbalnej powiązania estetyczne kolejnych strof oraz relacje etyczne między poetami zasiadającymi do skomponowania wspólnego utworu. Te powiązania oraz spojrzenie na historię, antropologię i semiotykę okresu ujawniają nieoczekiwane treści, które przeczą dotychczasowemu, wyłącznie lirycznemu obrazowi poezji japońskiej.

Publikacje - Japonia okresu Meiji, od tradycji ku nowoczesności Japonia okresu Meiji, od tradycji ku nowoczesności, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Nozomi 2007

okres Meiji (1868-1912) stanowi niewyczerpane źródło fascynacji dla badaczy Japonii i dla tych wszystkich, których interesują wielkie przełomy w dziejach ludzkości. W historii Japonii jest on bardzo ważną cezurą, wyznaczającą granicę tego, co dawne, tradycyjne, oraz tego, co postępowe i nowoczesne. Główny bohater tych czasów, cesarz Meiji, którego daty panowania wyznaczają daty epoki, jest niezmiennie postrzegany przez Japończyków jako symbol modernizacji kraju, a nazwa okresu stała się synonimem wielkich przemian, dzięki którym zhierarchizowana, słaba ekonomicznie, feudalna Japonia zmieniła się z zagubionego na wodach oceanów, nieznanego, wyspiarskiego kraju w nowoczesną monarchię konstytucyjną równą światowym mocarstwom, liczącą się na arenie światowej i inspirującą Zachód swoją unikalną kulturą.