dr Katarzyna Starecka

Imię i nazwisko:

 • Katarzyna Starecka

E-mail:

 • k.starecka@uw.edu.pl

Stopień naukowy:

 • dr (Ph.D.)

Kierunek badań:

 • Historia nowsza Japonii

Zajmowane stanowisko:

 • starszy wykładowca

Dane biograficzne:

 • 1992 – magisterium, Instytut Orientalistyczny UW („Trybunał Tokijski. Historia, przebieg, reperkusje”)
 • 2002 – doktorat, Instytut Orientalistyczny UW („Japonia pomiędzy Wschodem a Zachodem – geneza ‘wewnętrznej zimnej wojny’, 1945-1960”)

Wyjazdy naukowe:

 • 2010–2011: Uniwersytet Tokijski (Japan Foundation)
 • 2003; 2015: Uniwersytet Tokijski (Fundacja im. Takashimy)
 • 1993–1994: Uniwersytet Tokijski (stypendium jap. Ministerstwa Edukacji)
 • 1990–1991 Uniwersytet Języków Obcych w Osace (stypendium jap. Ministerstwa Edukacji)

Główne publikacje:

 • 2017: Japońskie batalie o historię, [w:] Japońskie realia. Polityka i gospodarka, red. J. Marszałek Kawa, T. Bodio, Toruń
  2017: Japonia, Korea Południowa, Chiny – inicjatywy wspólnego opisu dziejów najnowszych, [w:] „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2
 • 2015: Japonia ery Heisei – alienacje i powroty, red. K. Starecka, A. Żuławska-Umeda, Warszawa
 • 2015: Japonia wobec werdyktu Trybunału Tokijskiego, w: Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939-1956. Studia i materiały, red. P. Pleskot, Warszawa
 • 2015: Trudny proces wskrzeszania japońskiej dumy narodowej, w: “Azja-Pacyfik”, t. XVIII
 • 2015: Historyczne zaszłości i perspektywy ‚reazjanizacji’ Japonii, w: Orient w poszukiwaniu tożsamości, A. Bareja-Starzyńska, M. Dziekan, Warszawa2014: Geneza systemu cesarza-symbolu, w: Z chryzantemą w herbie. W 10. rocznicę wizyty Ich Cesarskich Mości, Cesarza i Cesarzowej Japonii na Uniwersytecie Warszawskim, red. U. Mach-Bryson, A. Zalewska, Warszawa
 • 2012: Obraz zbrodni przeciwko ludzkości z okresu wojny w Azji i na Pacyfiku w japońskiej edukacji szkolnej, w: Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa w XX wieku, red. A. Bartuś, P. Trojański, Oświęcim 2012
 • 2012: Problem patriotycznej edukacji we współczesnej Japonii w świetle rewizji Podstawowego prawa oświatowego, w: Kulturowe i edukacyjne problemy rozwoju współczesnej Azji, red. J. Marszałek-Kawa, J. Węgłowska, E. Kaja-Pilas, Toruń
 • 2010: Pacyfistyczna Japonia – jak długo? Problem rewizji 9. artykułu konstytucji, w: Świat Orientu – Orient w świecie, red. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, Warszawa
 • 2010: Problem rozdziału religii od państwa jako wyraz tendencji do przezwyciężenia japońskiego nacjonalizmu po II wojnie światowej, w: Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka, religia, etos, red. B. Grott, Kraków
 • 2010: Pismo japońskie, t. 3. red. K. Starecka, Warszawa
 • 2009: Pismo japońskie, t. 2, red. K. Starecka, Warszawa
 • 2007: Pismo japońskie, t. 1, red. K. Starecka, Warszawa
 • 2004: Japonia [w serii:] Historia państw świata w XX wieku, współautor E. Pałasz-Rutkowska, Warszawa