dr Katarzyna Starecka

E-mail:

 • k.starecka@uw.edu.pl

Stopień naukowy:

 • dr

Kierunek badań:

 • historia nowsza Japonii

Zajmowane stanowisko:

 • adiunkt

Wykształcenie

 • 1992 – magisterium, Instytut Orientalistyczny UW („Trybunał Tokijski. Historia, przebieg, reperkusje”)
 • 2002 – doktorat, Instytut Orientalistyczny UW („Japonia pomiędzy Wschodem a Zachodem – geneza ‘wewnętrznej zimnej wojny’, 1945-1960”)

Stypendia i staże naukowe:

 • 8/2018; 8/2019: Graduate School of Political Science, Waseda University (Fundacja im. Takashimy)
 • 2010-2011: Department of Japanese History, Graduate School of Humanities and Sociology, Faculty of Letters, University of Tokyo (Japan Foundation Fellowship)
 • 1993-1994: Graduate Division of International and Interdisciplinary Studies, University of Tokyo (stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji)
 • 1990–1991 Osaka University of Foreign Studies (stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji)

Główne publikacje:

 • 2019: Japonia ery Shōwa (1926-1989). Kultura i realia społeczne, red. K. Starecka, w serii: Japonica, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, Katedra Japonistyki, Warszawa
 • 2018: Winni zbrodni zaniechania. Od Nankinu (1937) do Manili (1945), w: Jak rodzi się zło? Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy, red. A. Bartuś, Fundacja na rzecz MDSM, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim
 • 2017: Nihongawa ni yoru sensō sekinin jishu saiban kōsō (Japanese initiatives concerning voluntary trials for war-responsibility), “Analecta” no. 7
 • 2017: Założenia i efekty projektu reedukacji japońskich zbrodniarzy wojennych więzionych w Fushun i Taiyuan, w:  Świadkowie: między ofiarą a sprawcą zbrodni, red. A. Bartuś,  Fundacja na rzecz MDSM, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim
 • 2017: Japońskie batalie o historię, w: Japońskie realia. Polityka i gospodarka, red. J. Marszałek-Kawa, T. Bodio, Toruń
 • 2017: Japonia, Korea Południowa, Chiny – inicjatywy wspólnego opisu dziejów najnowszych, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2
 • 2015: Japonia ery Heisei – alienacje i powroty, red. K. Starecka, A. Żuławska-Umeda, Warszawa
 • 2015: Wychowanie moralne we współczesnej japońskiej szkole, w: Japonia ery Heisei – alienacje i powroty, red. K. Starecka, A. Żuławska-Umeda, Warszawa
 • 2015: Japonia wobec werdyktu Trybunału Tokijskiego, w: Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939-1956. Studia i materiały, red. P. Pleskot, Warszawa
 • 2015: Trudny proces wskrzeszania japońskiej dumy narodowej, w: “Azja-Pacyfik”, t. XVIII
 • 2015: Historyczne zaszłości i perspektywy ‘reazjanizacji’ Japonii, w: Orient w poszukiwaniu tożsamości, A. Bareja-Starzyńska, M. Dziekan, Warszawa
 • 2014: Geneza systemu cesarza-symbolu, w: Z chryzantemą w herbie. W 10. rocznicę wizyty Ich Cesarskich Mości, Cesarza i Cesarzowej Japonii na Uniwersytecie Warszawskim, red. U. Mach-Bryson, A. Zalewska, Warszawa
 • 2012: Obraz zbrodni przeciwko ludzkości z okresu wojny w Azji i na Pacyfiku w japońskiej edukacji szkolnej, w: Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa w XX wieku, red. A. Bartuś, P. Trojański, Oświęcim
 • 2012: Problem patriotycznej edukacji we współczesnej Japonii w świetle rewizji Podstawowego prawa oświatowego, w: Kulturowe i edukacyjne problemy rozwoju współczesnej Azji, red. J. Marszałek-Kawa, J. Węgłowska, E. Kaja-Pilas, Toruń
 • 2010: Pacyfistyczna Japonia – jak długo? Problem rewizji 9. artykułu konstytucji, w: Świat Orientu – Orient w świecie, red. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, Warszawa
 • 2010: Problem rozdziału religii od państwa jako wyraz tendencji do przezwyciężenia japońskiego nacjonalizmu po II wojnie światowej, w: Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka, religia, etos, red. B. Grott, Kraków
 • 2010: Pismo japońskie, t. 3. red. K. Starecka, Warszawa
 • 2009: Pismo japońskie, t. 2, red. K. Starecka, Warszawa
 • 2007: Pismo japońskie, t. 1, red. K. Starecka, Warszawa
 • 2006: Początki japońskich partii politycznych oraz rządów przedstawicielskich, w: Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, red. B. Kubiak Ho-Chi, Nozomi, Warszawa
 • 2004: Japonia, w serii: Historia państw świata w XX wieku, współautor E. Pałasz-Rutkowska, Warszawa
 • 2000: Kalendarium kontaktów polsko-japońskich (współautor E. Pałasz-Rutkowska), „Japonica” nr 12
 • 1999: Kalendarium stosunków polsko-japońskich 1892-1999 (współautor E. Pałasz-Rutkowska), w: Chopin-Polska-Japonia, Toppan Printing Co., Ltd., Tokyo
 • 1999: Próba typologii japońskiego systemu partyjnego lat 1955-1993, „Japonica” nr 10
 • 1995: Kontrowersje dotyczące prawa ex post facto w świetle Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu, „Japonica” nr 4
 • 1994: Podstawy prawne i organizacja Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu, „Japonica” nr 3