dr Jędrzej Greń

Imię i nazwisko:

 • Jędrzej Greń

Kontakt:

 • Katedra Japonistyki, tel. 225522464

E-mail:

 • jedrzej.gren@uw.edu.pl

Stopień naukowy:

 • dr

Kierunek badań:

 • historia starsza Japonii (średniowiecze-nowożytność), relacje japońsko-europejskie w XVI-XVII w.

Zajmowane stanowisko:

 • adiunkt w Katedrze Japonistyki
 • koordynator wyjazdów stypendialnych

Wykształcenie:

 • 2009 – Magisterium z kulturoznawstwa w zakresie japonistyki, Zakład Japonistyki i Koreanistyki WO UW
 • 2012 – Magisterium w zakresie historii, Instytut Historyczny WH UW
 • 2015 – Doktorat w zakresie literaturoznawstwa, specjalność japonistyka, WO UW

Stypendia i staże zagraniczne:

 • 2007-2008 – Stypendium MEXT, Uniwersytet w Kanazawie
 • 2010-2012 – Podyplomowe stypendium badawcze MEXT, Uniwersytet w Kobe

Główne publikacje:

Książki

 • Japońskie miasto przyzamkowe – rozwój, struktura i rola w urbanizacji Japonii (1576-1700), Agade Bis, Warszawa 2013.
 • Anglicy w Japonii (1600-1623) – handel, realia działalności, relacje, Agade Bis, Warszawa 2014.

Artykuły

 • Biały samuraj, „Mówią wieki” 2/2011, s. 16-20.
 • Barbarzyńcy i samuraje, „Mówią wieki” 10/2011, s. 30-34.
 • Otwieranie się Japonii na świat – pierwsze wizyty Japończyków w Europie, [w:] Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej – materiały do zajęć z edukacji globalnej, red. K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 178-184.
 • Wulkany a turystyka w Japonii, tamże, s. 31-36.
 • Kanazawa jako miasto przyzamkowe z okresu Edo – uwarunkowania wojskowe, kształtowanie się przestrzeni i dziedzictwo władzy Maedów, [w:] Japonia w Polsce, red. B. Kubiak Ho-Chi, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012, s. 414-430.
 • List jako źródło historyczne w kulturowym, społecznym i językowym kontekście XVI-wiecznej Japonii – problemy i perspektywy badawcze, [w:] Azja i Afryka: religie – kultury – języki, red. M. Klimiuk, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 201-213.
 • Letters of Japanese merchants (1550-1600), in Distant Symbols and Close Signs. Japanese Studies in Central Europe 2013, M. Tirala, M. Morita (eds.), Nová vlna, Prague 2013, pp. 81-91.
 • Odmienny kraj, inni ludzie – obraz chińskiej administracji cywilnej w relacjach Europejczyków z XVI wieku, w: Azja i Afryka: inność – odmienność – różnorodność, red. P. Bachtin, M. Klimiuk (red.), Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, s. 131-151.
 • Japonia: pamięć wojny – pamięć o wojnie, „Mówią wieki” 5/2015, s. 51-54.
 • Wyprawa czterech młodzieńców – Alessandro Valignano i pierwsza japońska misja do Europy (1582–1590), w: Spotkania międzykulturowe. Japończycy w świecie (do XX wieku), red. nauk. E. Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa 2016, s. 111-129.
 • Polonika japońskie 2007–2015 – zarys tematyki, w: „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. XLVII/2016, s. 125–144.
 • Do nieznanych przyjaciół i rodaków – list Williama Adamsa z Japonii (1611 rok), w: Spotkania międzykulturowe. Cudzoziemcy w Japonii (XVI-XX wiek), red. nauk. E. Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa 2017, s. 135–155.

Recenzje

 • C. Totman, Historia Japonii, Kraków 2009, „Przegląd historyczny” 3/2010, s. 529.
 • Kraina kwitnącej wiśni (C. Totman, Historia Japonii, Kraków 2009), „Mówią wieki” 9/2010, s. 58.