prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska


Imię i nazwisko:

 • Ewa Pałasz-Rutkowska


E-mail:


tytuł naukowy

 • profesor


Stanowisko:

 • profesor nadzwyczajny UW, Katedra Japonistyki

 

Kierunek badań:

 • Historia i kultura Japonii, historia stosunków polsko-japońskich, historia domu cesarskiego, stosunki międzykulturowe

 

Dane biograficzne:

 • 1977 – magister japonistyki (Polityka Japonii wobec Mandżurii 1918-39; Inst. Orient. UW)
 • 1987 – doktor nauk humanistycznych (Gen. Masaki Jinzaburo and the Imperial Way Faction (Kodoha) in the Japanese Army 1932-1936; Inst. Orient., UW)
 • 1999 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii (Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941); Wydział Historyczny UW)
 • 2003 – profesor nadzwyczajny UW
 • 2014 – tytuł profesora nauk humanistycznych 
 • 2015 Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, przyznany przez Jego Cesarską Mość i rząd Japonii

http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/20150708.html

http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/j_20150708.html

 

Studia i prace badawcze w Japonii (najważniejsze):

 • 1983 – 1985 Uniwersytet Tokijski
 • 1990 – 1991 Uniwersytet Tokijski (Japan Foudation fellow)
 • 1993 – Uniwersytet Rikkyo, Tokio (exchange research associate)
 • 1996 – Uniwersytet Tokijski (Takashima Foundation fellow)
 • 2001 – Uniwersytet Tokijski (visiting professor)
 • 2003 i 2004 – Tokijski Uniwersytet Międzynarodowy (współpraca naukowa)
 • 2006: Uniwersytet Tokijski (visiting research professor; Takashima Foundation)
 • 2008 i 2009 – projekt badawczy „Ślady polskie w Japonii” (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; we współpracy z badaczami z Japonii)
 • 2010 – Tokijski Uniwersytet Międzynarodowy (współpraca naukowa)
 • 2013 – Uniwersytet Tokijski (visiting research professor; Japan Foudation)
 • 2015 – Uniwersytet Tokijski (visiting research professor; Takashima Foundation)
 • 2016, 2018 – Uniwersytet Tokijski (visiting research professor; grant NCN)
 • 2017 – Josai International University (wykład; grant NCN)

 

Główne publikacje:

The Symbol of Modern Japan. Emperor Meiji – his activities as a monarch of new times, Japan-Insights website http://www.japan-insights.jp/

oraz  http://topics.japan-insights.jp/#symbolofmodernjapan

 

“Japan-Insights – Exploring Expert Experiences” to jeden z projektów Toshiba International Foundation. Jego celem jest promocja Japonii i jej kultury z okazji Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio w 2020.

 

książki

2017 – Spotkania międzykulturowe. Cudzoziemcy w Japonii (XVI-XX wiek), red. E. Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa

2016 – Spotkania międzykulturowe. Japończycy w świecie (do XX wieku), red. E. Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa

2012 – Cesarz Meiji (1852-1912). Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii, WUW, Warszawa

2010 – W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii. Nihon ni okeru Pōrandojin bohi no tansaku. In Search of Polish Graves in Japan, red. E. Pałasz-Rutkowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

2009 – Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945, (współautor A. T. Romer; II wydanie, poprawione i uzupełnione E. Pałasz-Rutkowska), Wydawnictwo TRIO, Warszawa; książka roku 2009 http://historia.org.pl

2009 – Nihon Pōrando kankeishi 1904-1945, (współautor Andrzej T. Romer); tłum. Shiba Riko, Sairyūsha, Tōkyō

2009 – Polska i Japonia. W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, red. E. Pałasz-Rutkowska, WUW, Warszawa

2004 – Japonia. Historia państw świata w XX wieku (współautor K. Starecka), Wydawnictwo Trio, Warszawa

1998 – Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941, Nozomi, Warszawa

1996 – Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 (współautor A. T. Romer; I wydanie), Bellona, Warszawa

1990 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army, 1932-1936, „Orientalia Varsoviensia”, No. 4, WUW.

 

artykuły

2017 – Polska i Japonia po II wojnie światowej. W 60. Rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, „Prace Historyczne”, Zeszyty Naukowe UJ, nr 144 (4), s. 793-809

http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2017/Numer-4/art/10096/

2017 – Shōwa tennō to sono jidai [Emperor Shōwa and his times], „Analecta Nipponica”, No. 7, s. 11-22

2017 – Działalność polskich misji zakonnych w Japonii [Activities of Polish clergy in Japan], „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3 – 4, s. 423-438

2017 – Cudzoziemcy z Zachodu w Japonii (połowa XVI–XX wiek), w: Spotkania międzykulturowe…, s. 13-66

2016 – Japonia od początku państwowości do XX wieku, w: Spotkania międzykulturowe…, s. 13-25

2016 – Od Korei i Chin po Europę i Amerykę. Polityka zagraniczna i podróże zamorskie Japończyków, w: Spotkania międzykulturowe…, s. 26-80

2016 – Pierwsza oficjalna misja dyplomatyczna z Japonii do Europy (1862), w: Spotkania międzykulturowe…. (wraz z A. Jarosiewicz), s. 177-200

2016 – „Dwa ciała” cesarza Meiji, w: Cielesność w kulturze Japonii. Religia, historia, sztuka, red. A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Japonica, Warszawa, s. 160-203

2016 – Difficult Beginnings: The Problem Concerning the Restoration of Diplomatic Relations between Poland and Japan after World War II, „Acta Asiatica Varsoviensia”, No. 29, s. 147-164; http://www.iksiopan.pl/images/Acta_Asiatica_Varsoviensia_29.pdf

2015 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army 1932-1936, part two (reprinted and revised) „Analecta Nipponica”, No. 5, s. 139-183

2015 – Dwadzieścia lat działalności Fundacji imienia Takashimy. Twenty Years of Takashima Foundation Activity, w: Japonia ery Heisei alienacje i powroty, red. K. Starecka, A. Żuławska-Umeda, Japonica, Warszawa, s. 13-35

2015 – Intronizacja w erze Heisei. Tradycja i zmiany, w: Japonia ery Heisei …, s. 37-57

2015 – Pōrando Nihonkan no kokkō kaifuku mondai. Dainiji sekai taisengo no gaikō kankei [Problem wznowienia stosunków oficjalnych między Polską a Japonią. Kontakty dyplomatyczne po II wojnie światowej], „Nihon Rekishi“, Yoshikawa Kōbunkan, lipiec, s. 61-71    

2014 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army 1932-1936, part one (reprinted and revised) „Analecta Nipponica”, No. 4, s. 151-223

2014 – The Making of a European Friend: Japan’s Recognition of Independent Poland, w: The Decade of the Great War. Japan and the Wider World in the 1910s, red. T. Minohara, Tze-ki Hon, E. Dawley, BRILL, Leiden, Boston, s. 231-256

2014 – Pamięć o Cesarzu Meiji – twórcy Japonii nowoczesnej, w: Z chryzantemą w herbie, red. U. Mach-Bryson, A. Zalewska, Japonica, Warszawa, s. 33-49

2014 – Nihon to Pōrando no kokumin wa naze shitashii kimochi wo motte itatta no ka [Dlaczego Polacy i Japończycy darzą siebie sympatią?], „Rekishi Kaidō”, Nr 3, Tōkyō, s. 64-68  

2013 – Cesarz Meiji – nowe obowiązki władcy, w: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), red. A. Kozyra, WUW, Warszawa, s. 372-385

2013 – Buronisuwafu Piusutsuki no Pōrando to Nihon [Polska Bronisława Piłsudskiego a Japonia], w: Pōrando no Ainu kenkyūsha Piusutsuki no shigoto [Dzieło Piłsudskiego, polskiego badacza Ajnów], red. Inoue Kōichi, Hokkaidō Pōrando Bunka Kyōkai, Hokkaidō Daigaku Surabu Kenkyū Sentā, Sapporo, s. 1-6

2013 – Meiji tennō. Kindaika suru Nihon ni okeru kunshuzō [Cesarz Meiji – wizerunek władcy w modernizowanej Japonii], „Kamizono” nr 10, Meiji Jingū Kokusai Shintō Bunka Kenkyūkai, Tōkyō, s. 111-122

2012 – Polacy – jeńcy z wojny japońsko-rosyjskiej w Japonii, w: Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią, red. B. Kubiak Ho-Chi, WUW, Warszawa, s. 391-413

2011 – Nihon ni nemuru Pōrandojintachi [Polacy pochowani w Japonii], „Gunjishigaku. The Journal of Military History”, nr 47/3, Tōkyō, s. 4-17

2010 – Wojna japońsko-rosyjska a Polacy; Nichiro senso-to Porandojin; The Poles and the Russo-Japanese War, w: W poszukiwaniu polskich grobów …, s. 48-69

2010 – Kobieta na japońskim tronie? Problem sukcesji w rodzinie cesarskiej, w: Świat Orientu – Orient w świecie, red. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, WUW, Warszawa, s. 218-239

2010 – Japońskie spotkania z Europą, lata 1543-1945, w: Cywilizacja europejska. Eseje i szkice z dziejów cywilizacji i dyplomacji, red. M. Koźmiński, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa, s. 465-495  

2009 – Tadeusz Romer, ambasador RP w Japonii 1937-1941, w: Polska i Japonia…, s. 89-115

2009 – A New Image of the Japanese Emperor – Mutsuhito and His Six Great Imperial Tours of the Country (Roku daijunko) 1872-1885, w: Civilisation of Evolution. Civilisation of Revolution. Metamorphoses in Japan 1900-2000, red. A. Jabłoński, S. Meyer, K. Morita, Museum of Japanese Art and Technology Maggha, Kraków, s. 423-431

2009 – Od Nary do Tokio. Małżonki cesarskie i damy dworu, w: Dziesięć wieków „Genji monogatari” w kulturze Japonii, red. I. Kordzińska-Nawrocka, WUW, Warszawa, s. 329-346

2008 – Ōa no kakehashi – Tsuruga [Tsuruga – pomost łączący Europę z Azją], w:

Ōa no kakehashi – Tsuruga, Tōsei Gakusha, Tsuruga, s. 5-14

2006 – Cesarz Meiji – symbol nowych czasów, w: Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, red. B. Kubiak-Hochi, Nozomi, Warszawa 2006, s. 10-38

2006 – Pōrando – Tsuruga – Nihon. Yūkō kankei no tōrimichi [Polska – Tsuruga – Japonia. Droga do przyjaznych stosunków], w: Tsuruga. Nihonkai kara Biwako e [Tsuruga. Od Morza Japońskiego po Jezioro Biwa], red. Chihōshi Kenkyū Kyōgikai, Tōkyō, s. 7-27

2006 – Wiesław Kotański (1915-2005). Wybitny uczony, japonista, wychowawca pokoleń, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2 (216-217), s. 113-117.

2005 – Japońskie reakcje na spotkania z Zachodem, w: Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, s. 21-83

2005 – Nichiro sensō ga 20 seiki zenpan no Nippo kankei ni ataeta impakuto ni tsuite [The Russo-Japanese War and its Impact on the Polish-Japanese Relations in the First Half of the Twentieth Century] w: Nichiro sensō to sekai – 100 nengo no shiten kara [The Russo-Japanese War and the World: A Centennial Perspective], Bōeichō Bōei Kenyūjo, Tōkyō 2005, s. 143-168

2003 – Manchuria in Polish-Japanese Relations in the 1930s, “Rocznik Orientalistyczny”, T. LVI, Z. 2, s. 129-140

2002 – Japonia, w: Encyklopedia historyczna świata, t. XI: Azja, cz. 2, Opres, Kraków, s. 7-68

2001 – Other in Intercultural Contacts. The Image of Japan in Poland in the End of the XIXth and the beginning of the XXth Centuries and the Interwar Period, “Discussion Paper Series”, F-95, Inst. of Social Science, The University of Tokyo, Tokyo

2000 – Major Fukushima Yasumasa and His Influence on the Japanese Perception of Poland at the Turn of the Century, w: The Japanese and Europe. Images and Perceptions, red. B. Edstrom, Japan Library, Curzon Press Ltd, London, s. 125–135