prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska

Imię i nazwisko:

 • Ewa Pałasz-Rutkowska

E-mail:

tytuł naukowy

 • profesor

Stanowisko:

 • profesor, Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny UW

 

Kierunek badań:

 • Historia i kultura Japonii, historia stosunków polsko-japońskich, historia domu cesarskiego, stosunki międzykulturowe

 

Dane biograficzne:

 • 1977 – magister japonistyki (Polityka Japonii wobec Mandżurii 1918-39; Inst. Orient. UW)
 • 1987 – doktor nauk humanistycznych (Gen. Masaki Jinzaburo and the Imperial Way Faction (Kodoha) in the Japanese Army 1932-1936; Inst. Orient., UW)
 • 1999 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii (Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941); Wydział Historyczny UW)
 • 2003 – profesor nadzwyczajny UW
 • 2014 – tytuł profesora nauk humanistycznych
 • 2015 Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, przyznany przez Jego Cesarską Mość i rząd Japonii za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i promocję kultury Japonii w Polsce

http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/20150708.html

http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/j_20150708.html

 • 2019 – Nagroda Fundacji Japońskiej (The Japan Foundation Award)

za całokształt pracy naukowej i edukacyjnej oraz za wyniki „pionierskich badań nad historią stosunków polsko-japońskich”, które „mają duże znaczenie dla wzajemnego zrozumienia i przyjaznych stosunków dwustronnych”

https://www.jpf.go.jp/e/about/press/2019/dl/2019-022.pdf

https://www.jpf.go.jp/j/about/award/archive/2019/index.html

https://www.uw.edu.pl/nagroda-fundacji-japonskiej-dla-prof-ewy-palasz-rutkowskiej/

 

Studia i prace badawcze w Japonii (najważniejsze):

 • 1983 – 1985 Uniwersytet Tokijski
 • 1990 – 1991 Uniwersytet Tokijski (The Japan Foudation fellow)
 • 1993 – Uniwersytet Rikkyo, Tokio (exchange research associate)
 • 1996 – Uniwersytet Tokijski (Takashima Foundation fellow)
 • 2001 – Uniwersytet Tokijski (visiting professor)
 • 2003 i 2004 – Tokijski Uniwersytet Międzynarodowy (współpraca naukowa)
 • 2006: Uniwersytet Tokijski (visiting research professor; Takashima Foundation)
 • 2008 i 2009 – projekt badawczy „Ślady polskie w Japonii” (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; we współpracy z badaczami z Japonii)
 • 2010 – Tokijski Uniwersytet Międzynarodowy (współpraca naukowa)
 • 2013 – Uniwersytet Tokijski (visiting research professor; The Japan Foudation)
 • 2015 – Uniwersytet Tokijski (visiting research professor; Takashima Foundation)
 • 2016, 2018 – Uniwersytet Tokijski (visiting research professor; grant NCN)
 • 2017 – Josai International University (wykład; grant NCN)

Główne publikacje:

 

The Symbol of Modern Japan. Emperor Meiji – his activities as a monarch of new times, Japan-Insights website http://www.japan-insights.jp/

oraz  http://topics.japan-insights.jp/#symbolofmodernjapan

“Japan-Insights – Exploring Expert Experiences” to jeden z projektów Toshiba International Foundation. Jego celem jest promocja Japonii i jej kultury z okazji Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio w 2020.

– książki

2019 – Historia stosunków polsko-japońskich, t. II: 1945-2019 (Suplement, oprac. Jędrzej Greń), Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Katedra Japonistyki, Seria Japonica

2019 – Historia stosunków polsko-japońskich, t. I: 1904-1945 (współautor Andrzej T. Romer), wydanie trzecie uzupełnione i poprawione (E. Pałasz-Rutkowska), Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Katedra Japonistyki, Seria Japonica

2017 – Spotkania międzykulturowe. Cudzoziemcy w Japonii (XVI-XX wiek), red. naukowa Ewa Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa

2016 – Spotkania międzykulturowe. Japończycy w świecie (do XX wieku), red. naukowa Ewa Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa

2012 – Cesarz Meiji (1852-1912). Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii, WUW, Warszawa

2010 – W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii. Nihon ni okeru Pōrandojin bohi no tansaku. In Search of Polish Graves in Japan, red. naukowa Ewa Pałasz-Rutkowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

2009 – Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 (współautor A. T. Romer), wydanie drugie uzupełnione i poprawione (E. Pałasz-Rutkowska), Wydawnictwo TRIO, Warszawa; książka roku 2009 http://historia.org.pl

2009 – Nihon Pōrando kankeishi 1904-1945 (współautor Andrzej T. Romer), tłum. Shiba Riko, Sairyūsha, Tōkyō

2009 – Polska i Japonia. W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, red. E. Pałasz-Rutkowska, WUW, Warszawa

2004 – Japonia. Historia państw świata w XX wieku (współautor K. Starecka), Wydawnictwo TRIO, Warszawa

1998 – Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941, Nozomi, Warszawa

1996 – Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 (współautor A. T. Romer; wydanie pierwsze), Bellona, Warszawa

1990 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army, 1932-1936, „Orientalia Varsoviensia”, No. 4, WUW.

 

– artykuły

2019 – Polish diaspora in Japan, „Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies”, t. LXXII, z. 1, s. 72-84 Komitet Nauk Orientalistycznych PAN i Dom Wydawniczy Elipsa, http://journals.pan.pl/ro/

2018 – Japanese castaways as source of information on “the other” cultures in times of Japanese isolation, w: Spain-India-Russia. Centres, Borderlands and Peripheries of Civilisations. Anniversary Book to Professor Jan Kieniewicz on His 80th Birthday, red. Jan Stanisław Ciechanowski, Cristina Gonzales Caizan, Faculty of “Artes Liberales” of the University of Warsaw, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2018, s. 547-555

2017 – Polska i Japonia po II wojnie światowej. W 60. Rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, „Prace Historyczne”, Zeszyty Naukowe UJ, nr 144 (4), s. 793-809 http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2017/Numer-4/art/10096/

2017 – Shōwa tennō to sono jidai [Emperor Shōwa and his times], „Analecta Nipponica”, No. 7, s. 11-22

2017 – Działalność polskich misji zakonnych w Japonii [Activities of Polish clergy in Japan], „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3 – 4, s. 423-438

2017 – Cudzoziemcy z Zachodu w Japonii (połowa XVI–XX wiek), w: Spotkania międzykulturowe…, s. 13-66

2016 – Japonia od początku państwowości do XX wieku, w: Spotkania międzykulturowe…, s. 13-25

2016 – Od Korei i Chin po Europę i Amerykę. Polityka zagraniczna i podróże zamorskie Japończyków, w: Spotkania międzykulturowe…, s. 26-80

2016 – Pierwsza oficjalna misja dyplomatyczna z Japonii do Europy (1862), w: Spotkania międzykulturowe…. (wraz z A. Jarosiewicz), s. 177-200

2016 – „Dwa ciała” cesarza Meiji, w: Cielesność w kulturze Japonii. Religia, historia, sztuka, red. A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Japonica, Warszawa, s. 160-203

2016 – Difficult Beginnings: The Problem Concerning the Restoration of Diplomatic Relations between Poland and Japan after World War II, „Acta Asiatica Varsoviensia”, No. 29, s. 147-164; http://www.iksiopan.pl/images/Acta_Asiatica_Varsoviensia_29.pdf

2015 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army 1932-1936, part two (reprinted and revised) „Analecta Nipponica”, No. 5, s. 139-183

2015 – Dwadzieścia lat działalności Fundacji imienia Takashimy. Twenty Years of Takashima Foundation Activity, w: Japonia ery Heisei alienacje i powroty, red. K. Starecka, A. Żuławska-Umeda, Japonica, Warszawa, s. 13-35

2015 – Intronizacja w erze Heisei. Tradycja i zmiany, w: Japonia ery Heisei …, s. 37-57

2015 – Pōrando Nihonkan no kokkō kaifuku mondai. Dainiji sekai taisengo no gaikō kankei [Problem wznowienia stosunków oficjalnych między Polską a Japonią. Kontakty dyplomatyczne po II wojnie światowej], „Nihon Rekishi“, Yoshikawa Kōbunkan, lipiec, s. 61-71

2014 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army 1932-1936, part one (reprinted and revised) „Analecta Nipponica”, No. 4, s. 151-223

2014 – The Making of a European Friend: Japan’s Recognition of Independent Poland, w: The Decade of the Great War. Japan and the Wider World in the 1910s, red. T. Minohara, Tze-ki Hon, E. Dawley, BRILL, Leiden, Boston, s. 231-256

2014 – Pamięć o Cesarzu Meiji – twórcy Japonii nowoczesnej, w: Z chryzantemą w herbie, red. U. Mach-Bryson, A. Zalewska, Japonica, Warszawa, s. 33-49

2014 – Nihon to Pōrando no kokumin wa naze shitashii kimochi wo motte itatta no ka [Dlaczego Polacy i Japończycy darzą siebie sympatią?], „Rekishi Kaidō”, Nr 3, Tōkyō, s. 64-68

2013 – Cesarz Meiji – nowe obowiązki władcy, w: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), red. A. Kozyra, WUW, Warszawa, s. 372-385

2013 – Buronisuwafu Piusutsuki no Pōrando to Nihon [Polska Bronisława Piłsudskiego a Japonia], w: Pōrando no Ainu kenkyūsha Piusutsuki no shigoto [Dzieło Piłsudskiego, polskiego badacza Ajnów], red. Inoue Kōichi, Hokkaidō Pōrando Bunka Kyōkai, Hokkaidō Daigaku Surabu Kenkyū Sentā, Sapporo, s. 1-6

2013 – Meiji tennō. Kindaika suru Nihon ni okeru kunshuzō [Cesarz Meiji – wizerunek władcy w modernizowanej Japonii], „Kamizono” nr 10, Meiji Jingū Kokusai Shintō Bunka Kenkyūkai, Tōkyō, s. 111-122

2012 – Polacy – jeńcy z wojny japońsko-rosyjskiej w Japonii, w: Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią, red. B. Kubiak Ho-Chi, WUW, Warszawa, s. 391-413

2011 – Nihon ni nemuru Pōrandojintachi [Polacy pochowani w Japonii], „Gunjishigaku. The Journal of Military History”, nr 47/3, Tōkyō, s. 4-17

2010 – Wojna japońsko-rosyjska a Polacy; Nichiro senso-to Porandojin; The Poles and the Russo-Japanese War, w: W poszukiwaniu polskich grobów …, s. 48-69

2010 – Kobieta na japońskim tronie? Problem sukcesji w rodzinie cesarskiej, w: Świat Orientu – Orient w świecie, red. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, WUW, Warszawa, s. 218-239

2010 – Japońskie spotkania z Europą, lata 1543-1945, w: Cywilizacja europejska. Eseje i szkice z dziejów cywilizacji i dyplomacji, red. M. Koźmiński, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa, s. 465-495

2009 – Tadeusz Romer, ambasador RP w Japonii 1937-1941, w: Polska i Japonia…, s. 89-115

2009 – A New Image of the Japanese Emperor – Mutsuhito and His Six Great Imperial Tours of the Country (Roku daijunko) 1872-1885, w: Civilisation of Evolution. Civilisation of Revolution. Metamorphoses in Japan 1900-2000, red. A. Jabłoński, S. Meyer, K. Morita, Museum of Japanese Art and Technology Maggha, Kraków, s. 423-431

2009 – Od Nary do Tokio. Małżonki cesarskie i damy dworu, w: Dziesięć wieków „Genji monogatari” w kulturze Japonii, red. I. Kordzińska-Nawrocka, WUW, Warszawa, s. 329-346

2008 – Ōa no kakehashi – Tsuruga [Tsuruga – pomost łączący Europę z Azją], w:

Ōa no kakehashi – Tsuruga, Tōsei Gakusha, Tsuruga, s. 5-14

2006 – Cesarz Meiji – symbol nowych czasów, w: Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, red. B. Kubiak-Hochi, Nozomi, Warszawa 2006, s. 10-38

2006 – Pōrando – Tsuruga – Nihon. Yūkō kankei no tōrimichi [Polska – Tsuruga – Japonia. Droga do przyjaznych stosunków], w: Tsuruga. Nihonkai kara Biwako e [Tsuruga. Od Morza Japońskiego po Jezioro Biwa], red. Chihōshi Kenkyū Kyōgikai, Tōkyō, s. 7-27

2006 – Wiesław Kotański (1915-2005). Wybitny uczony, japonista, wychowawca pokoleń, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2 (216-217), s. 113-117.

2005 – Japońskie reakcje na spotkania z Zachodem, w: Wizerunek Europejczyków i kultury Zachodu w Azji i Afryce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, s. 21-83

2005 – Nichiro sensō ga 20 seiki zenpan no Nippo kankei ni ataeta impakuto ni tsuite [The Russo-Japanese War and its Impact on the Polish-Japanese Relations in the First Half of the Twentieth Century] w: Nichiro sensō to sekai – 100 nengo no shiten kara [The Russo-Japanese War and the World: A Centennial Perspective], Bōeichō Bōei Kenyūjo, Tōkyō 2005, s. 143-168

2003 – Manchuria in Polish-Japanese Relations in the 1930s, “Rocznik Orientalistyczny”, T. LVI, Z. 2, s. 129-140

2002 – Japonia, w: Encyklopedia historyczna świata, t. XI: Azja, cz. 2, Opres, Kraków, s. 7-68

2001 – Other in Intercultural Contacts. The Image of Japan in Poland in the End of the XIXth and the beginning of the XXth Centuries and the Interwar Period, “Discussion Paper Series”, F-95, Inst. of Social Science, The University of Tokyo, Tokyo

2000 – Major Fukushima Yasumasa and His Influence on the Japanese Perception of Poland at the Turn of the Century, w: The Japanese and Europe. Images and Perceptions, red. B. Edstrom, Japan Library, Curzon Press Ltd, London, s. 125–135