dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi, prof. ucz.

Imię i nazwisko:

 • Beata Kubiak Ho-Chi

Kontakt:

 • Katedra Japonistyki tel. 22 55 22 464

E-mail:

Stanowisko:

 • profesor uczelni, Katedra Japonistyki

Kierunek badań:

 • współczesna literatura japońska, estetyka, sztuka, translatoryka, animal studies

Dane biograficzne:

 • 1982 – magister japonistyki (Tradycja rycerska w hanie Aizu, Inst. Orient. UW)
 • 1995 – diplôme d’études approfondies (DEA) (L’Oeuvre romanesque du jeune Mishima Yukio1941-1960, Institut National des Langues et Civilisations Orientales,  Paryż)
 • 2001 – doktor nauk humanistycznych  (Mishima Yukio: estetyka klasyczna w twórczości prozatorskiej i dramaturgicznej w latach 1941-1960; Inst. Orient., UW)
 • 2012 ­– doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literatury (Tragizm w japońskim teatrze lalkowym bunraku, Wydz. Orient, UW
 • 2015 – profesor nadzwyczajny UW

Stypendia i staże badawcze w Japonii :

 • 1982 – 1984 Uniwersytet Tokijski (Japanese Ministry of Education Fellowship)
 • 1997 – Uniwersytet Tokijski (Japan Foundation Fellowship)
 • 2001 – Uniwersytet Tokijski (Takashima Foundation Scholarship)
 • 2003 – International Research Center for Japanese Studies, Kyoto (Takashima Foundation Scholarship)
 • 2011 – International Research Center for Japanese Studies, Kyoto (Takashima Foundation Scholarship)
 • 2014 – Uniwersytet Tokijski (Takashima Foundation Scholarship)
 • 2017 – Uniwersytet Tokijski (Takashima Foundation Scholarship)

Główne publikacje:

 • 2016 –  Aesop’s Fables in Japanese Literature for Children: Classical Antiquity and Japan, in:  Our Mythical Childhood… The Classics and Literature for Children and Young Adults, K. Marciniak (ed.), Brill, Leiden, Boston, pp. 189-200
 • 2016 –  Blade Runner w kombinacie zakrzywionej czasoprzestrzeni, czyli film Ridlaya Scotta w powieści Shono Yoriko, „Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym”, nr 18/2016, s. 183-196
 • 2016 –  To ciało (z) innym ciałem będące. Wokół nauk dużego palca P, Matsuury Rieko, w: Cielesność w kulturze Japonii. Literatura i język, t.3, red. I. Kordzińska-Nawrocka, A. Kozyra, Japonica, Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny UW, Warszawa, s. 116-126
 • 2016 – Japonia, natura, kultura. Szkic nieuczesany/Japan, Nature, Culture. An Unkempt Sketch, w: Kachō-ga. Obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu/ Kachō-ga. Pictures of Flowers and Birds in Japanese and Western Art, red. A. Król, A. Organisty, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków, s. 17-40
 • 2015 – Afektywna topografia współczesnego Tokio w powieści Yoriko Shōno „Kombinat zakrzywionej czasoprzestrzeni” (Taimu surippu konbināto ), „Teksty Drugie” 6/2015, s. 277-296
 • 2014 – Dialog with a Ghost: Modern Nō  Plays by Mishima Yukio on the Stages of Polish Theatre,  Analecta Japonica” 2014, s.11-28
 • 2013–  Ideał piękna w tradycyjnej estetyce japońskiej, w: Spór o piękno, seria Zadania współczesnej metafizyki, t. 15, red. Andrzej Maryniarczyk SDB, Katarzyna Stępień, Zbigniew Pańpuch, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Katedra Metafizyki KUL, Lublin, s. 357-373
 • 2013 – Dwa filary japońskiej kultury – literatura i sztuki performatywne, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska, Japonica,Wydawnictwo Zakładu Japonistyki i Koreanistyki WO UW, Warszawa,  s. 360
 • 2013 Literatura i sztuki performatywne – filary japońskiej kultury, w: Dwa filary japońskiej kultury – literatura i sztuki performatywne, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska, Japonica, Wydawnictwo Zakładu Japonistyki i Koreanistyki WO UW, Warszawa,  ss. 9-18
 • 2013 – Współczesna literatura japońska 1980-2010. Pisarze, nurty, tendencje, w: Dwa filary japońskiej kultury – literatura i sztuki performatywne, red. B. Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska, Japonica, Wydawnictwo Zakładu Japonistyki i Koreanistyki WO UW, Warszawa, s.117-137
 • 2012 – Japonia w Polsce. W 90 rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych pomiędzy Polską a Japonią, red. Beata Kubiak Ho-Chi Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 529
 • 2012 –  Poetycki świat lalek w animacji filmowej Kawamoto Kihachirō, w: Japonia w Polsce. W 90 rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych pomiędzy Polską a Japonią, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 329-350
 • 2012 – The tragic in Japanese and Polish 18th-century drama: “The Battles of Coxinga” by Chikamatsu and “The Tragedy of Epaminondas” by Konarski, w: Aesthetics and Cultures, red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków, s.199-208
 • 2012 Taste, sense of beauty and the cognitive role of Japanese aesthetics, w: Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, ed. A. Kluczewska-Wójcik, J. Malinowski, Polish Institut of World Art Studies, Tako Publishing House, Toruń, pp. 51-59
 • 2012 – Gdy słowa przestają wystarczać. O filmie „Yūkoku” Yukio Mishimy, w: Adaptacje literatury japońskiej, red. Krzysztof Loska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 143-177
 • 2012 – From shūtanba to higeki – Japanese Studies on Tragedy in the Meiji Period, w: Japan: New Challenges in the 21st Century “Silva Iaponicarum” – special edition, red. B. Bochorodycz, A. Jabłoński, M. Kanert, No. 23/24/25/26 2010, ISSN 1734-4328, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 425-433
 • 2011 – Tragizm w japońskim teatrze lalkowym bunraku, Universitas, s.  338
 • Estetyka i sztuka japońska. Wybrane zagadnienia, Universitas, Kraków 2009, s.400
 • 2009 – Estetyka japońska. Spojrzenie z zewnątrz, w: Spotkania z Japonią, red. E. Pałasz-Rutkowska, WUW, Warszawa
 • 2009 – Sytuacje i relacje czasoprzestrzenne w japońskim teatrze bunraku, w: Czas przestrzeni, red.   Krystyna Wikoszewska, Universitas, Kraków
 • 2009 – Mishima znany i nieznany (posłowie), w: Mishima Yukio, Zimny  płomień i inne opowiadania, przekł. H. Lipszyc, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa
 • 2006 – Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, red. B. Kubiak Ho-Chi, Nozomi, Warszawa
 • 2006 – Sonezaki shinjū” ni okeru higekisei no hyōgen (Tragizm w Samobójstwie kochanków w Sonezaki), w: Beyond Borders: Japanese Studies in the 21st Century. In Memorium Wiesław Kotański, Proceedings of International  Conference Warsaw, Warsaw May 2006, red. A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Nozomi, Warszawa, s. 85-89
 • 2006 – Mori Ōgai i literatura japońska – konfrontacja kultur jako źródło mocy twórczej, w: Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Nozomi, Warszawa
 • 2005 – Klasyczny świat Mishimy Yukio, w: Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2005
 • 2004 – Mishima Yukio. Estetyka klasyczna w prozie i dramacie 1941-1960, Universitas, Kraków
 • 2003 –  Japońskie odkrywanie estetyki, „Japonica” nr 16/2003
 • 2002 – I ty możesz zostać tłumaczem literatury japońskiej, w: O pięknie i niewierności czyli o przekładach z literatur orientalnych, Instytut Orientalistyczny UW, Warszawa
 • 2001–  Radige no yakuwari. Mishima Yukio ga kotenshugiteki bigaku o mi ni tsuite iku katei ni oite, w: Matsumoto Toru, Sato Hideaki, Inoue Takeshi, Sekai no naka no Mishima Yukio. Mishima Yukio ronshu III, Bensei Shuppan, Tokio
 • 2001 Zagadka Mishimy – niepublikowane listy Mishimy Yukio do Kawabaty Yasunariego, „Japonica Toruniensia”, tom 2- Język i kultura Japonii, Toruń
 • 1995 – Hanazakari-no mori (Las w pełni kwiecia) – debiut literacki Mishimy Yukio, „Japonica” nr 4 r.
 • 1995 – Mishima Yukio. Wachlarz, Szafa, Pani Aoi, Adamaszkowy bębenek. Cztery Współczesne sztuki no Mishimy w reżyserii Andrzeja Wajdy, „Japonica” nr 4 r. 1995

Przekłady:

 • 2015 – Mishima Yukio, Wyznanie maski, „Elewator” nr 14 (4/2015), str. 112-128 (fragment)
 • 2005 – Mishima Yukio, Wprowadzenie do Hagakure, w: Estetyka japońska. Estetyka życia i piękno umierania. Antologia, red. K. Wilkoszewska, Kraków, str. 127-144 (fragment)
 • 2003 – Yukio Mishima, Wyznanie maski (Kamen no kokuhaku), tłum., „Literatura na Świecie” 5-6/2003 (fragment)
 • 2002 –  Eimi Yamada, Dziecko u schyłku życia (Bannen no kodomo), „Literatura na Świecie” nr 1-2-3 r. 2002
 • 1998 – Mishima Yukio, Drzewo tropików (Nettaiju) w: Moi bitelsi. Wybór dramatów japońskich, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1998, tłum. wspólnie z Janem Filipkiem