dr Anna Zalewska

Imię i nazwisko:

 • Anna Zalewska

E-mail:

 • a.zalewska@uw.edu.pl

Stopień naukowy:

 • doktor

Kierunek badań:

 • Japońska literatura klasyczna i buddyjska, poezja klasyczna (waka), kultura tradycyjna (droga herbaty, kaligrafia).

Zajmowane stanowisko:

 • adiunkt, Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 • Opiekun studiów licencjackich

Dane biograficzne:

 • 1995 magister, Uniwersytet Warszawski; tytuł pracy magisterskiej: Buddyjska Sutra serca doskonałości mądrości — najwcześniejsze przykłady recepcji w Japonii
 • 2010 doktorat, Uniwersytet Warszawski; tytuł rozprawy doktorskiej: Buddyjski traktat Shōzaishū czyli Zbiór świętych skarbów Mujū, japońskiego mnicha z XII wieku. Przekład i opracowanie I zwoju na podstawie oryginalnych redakcji rękopiśmiennych i ksylograficznych

Wyjazdy naukowe:

 • 1991-1992 Tōkyō Gakugei Daigaku, stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji
 • 1996-1997 Hokkaidō Daigaku, stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji
 • 1999-2004 Kyōto Daigaku, stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji (studia doktoranckie)

Główne publikacje:

 • 2001-2003 Hasła dotyczące religii japońskich w: Religia. Encyklopedia PWN.
 • 2001-2005 Hasła dotyczące literatury japońskiej w: Wielka Encyklopedia PWN.
 • 2004 Mujū no chosaku ni okeru tamon to chie (’wiedza i mądrość w twórczości Mujū'), w: „Kokugo Kokubun”, Gabinet Literatury Narodowej Uniwersytetu Kioto, 3/2004, s. 1-20.
 • 2007 Sen Sōshitsu O duchu herbaty, przekład z jęz. japońskiego, Wydawnictwo Jeżeli P To Q, Poznań.
 • 2008 Ogura hyakunin isshu, czyli Zbiór z Ogura — po jednym wierszu od stu poetów, przekład z języka japońskiego, wprowadzenie i opracowanie, Wydawnictwo Jeżeli P To Q, Poznań.
 • 2009 Jak być chajinem. Pouczenia zawarte w Jōō montei e no hatto, czyli Wskazaniach Jōō dla uczniów, w: Polska i Japonia. W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, red. E. Pałasz-Rutkowska, WUW, Warszawa, s. 277-296.
 • 2009 Genji monogatari a sadō, czyli droga herbaty, w: Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, red. I. Kordzińska-Nawrocka, WUW, Warszawa, s. 255-270.