prof. dr hab. Agnieszka Kozyra

Imię i nazwisko:

 • Agnieszka Kozyra

E-mail:

 • a.kozyra@uw.edu.pl

Stopień naukowy:

 • profesor

Kierunek badań:

 • Historia filozofii i religii Japonii

Zajmowane stanowisko:

 • Profesor, Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
 • Kierownik Katedry Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

Dane biograficzne:

 • 1986 – magister, Uniwersytet Warszawski
 • 1990 – M.A. Osaka City University
 • 1993 – absolwentka Studium Religioznawsta, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
 • 1994 – doktorat: W poszukiwaniu tożsamości japońskiego chrześcijanina – twórczość Uchimury Kanzō
 • 2005 – habilitacja: Filozofia Zen
 • 2008 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego

Wyjazdy naukowe:

 • 1986 – Osaka City University – Japanese Ministry of Education Fellowship
 • 1992 – Oxford, Pembroke College – Soros Scholarship
 • 1995 – Cambridge University – Takashima Foundation Scholarship
 • 1996 – Osaka City University Fellowship
 • 1998 – Ecole Francaise d’Extreme Orient – Takashima Foundation Scholarship
 • 2002 – International Research Center for Japanese Studies, Kyoto – Japan Foundation Fellowship
 • 2004-2005 – International Research Center for Japanese Studies, Kyoto Visiting Professor

Główne publikacje:

 • 1997 – Nitobe Inazō no kirisutokyōteki bushidō (Chrześcijańskie bushidō Nitobe Inazō), “Nitobe Inazō kenkyū” nr. 6, p.177-187, Tōkyō
 • 1999 – Eastern nothingless in Nishida Kitarō and Lin-chi, in: Logique du lieu et depassement de la modernite, vol. I, ed. Augustin Berque, Ousia, Bruxelles
 • 2001 – Nihon to seiyō ni okeru Uchimura Kanzō (Pomiędzy Wschodem a Zachodem – myśl religijna Uchimury Kanzō), Kyōbunkan, Tōkyō
 • 2004 – Filozofia zen, PWN, Warszawa
 • 2001-2003 hasła (57) dotyczące religii Japonii w: Encyklopedia Religii PWN, tom 1-9, PWN, Warszawa
 • 2000-2004 hasła (11) dotyczące filozofii Japonii w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 1-4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin
 • 2007 – Filozofia nicości Nishidy Kitarō, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa
 • 2010 – Estetyka zen, Wydawnictwo Trio, Warszawa