Katarzyna Starecka (Sen. Lect.)

KSaName:
Katarzyna Starecka
e-mail: k.starecka@uw.edu.pl

Title: Ph.D.

Research interest:
modern history of Japan

Current position:
senior lecturer, Chair of Japanese Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw

Academic career:
– 2002-2015 assistant professor, Department of Japanese and Korean Studies, Institute of Oriental Studies, University of Warsaw
– 2002: Ph.D. in humanities, Institute of Oriental Studies, University of Warsaw (Ph.D. dissertation: Japonia pomiędzy Wschodem a Zachodem – geneza „wewnętrznej zimnej wojny, 1945-1960 [Japan between East and West – the origin of “domestic cold war”, 1945-1960])
-1994-2002: assistant, Department of Japanese and Korean Studies, Institute of Oriental Studies, University of Warsaw
– 1992: M.A. in humanities, Department of Japanese and Korean Studies, University of Warsaw (Master’s thesis: Trybunał Tokijski. Historia, przebieg, reperkusje [Tokyo Trial. Its history, course and repercussions])

Research experience
2010-2011 (1 year): visiting research fellow, Department of Japanese History, Graduate School of Humanities and Sociology, Faculty of Letters, University of Tokyo, Japan Foundation Fellowship
2003; 2015 (2 months): Takashima Foundation Fellow
1993-1994 (15 months): postgraduate research student, Graduate Division of International and Interdisciplinary Studies, University of Tokyo, Japan’s Ministry of Education Fellowship
1990-1991 (1 year): research student, Osaka University of Foreign Studies, Japan’s Ministry of Education Fellowship

Publications:

Books

– Japonia ery Heisei – alienacje i powroty [Japan of the Heisei era. Alienations and returns], K. Starecka, A. Żuławska-Umeda (ed.), Japonica, Warszawa 2015

– Pismo japońskie [Japanese Writing Textbook], vol. 3, K. Starecka (ed.), Nozomi, Warszawa 2010

– Pismo japońskie [Japanese Writing Textbook], vol. 2, K. Starecka (ed.), Nozomi, Warszawa 2009

– Pismo japońskie [Japanese Writing Textbook], vol. 1, K. Starecka (ed.), Nozomi, Warszawa 2007

– Japonia. Historia państw świata w XX wieku [Japan. History of world’s countries in the 20th century]; co-author E. Pałasz-Rutkowska, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004

Articles:

– Japońskie batalie o historię [Japanese battles for history], in: Japońskie realia. Polityka i gospodarka, J. Marszałek Kawa, T. Bodio (ed.), Toruń 2017.

– Japonia, Korea Południowa, Chiny – inicjatywy wspólnego opisu dziejów najnowszych [Japan, South Korea, China ­– initiatives for the joint description of contemporary history], in: ‘Przegląd Orientalistyczny’, 1-2/2017.

– Japonia wobec werdyktu Trybunału Tokijskiego [Japan towards the Tokyo Trial’s Judgement], in: Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939-1956. Studia i materiały, Patryk Pleskot (ed.), IPN, Warszawa 2015

– Trudny proces wskrzeszania japońskiej dumy narodowej [The Difficult Process of the Reviving of the Japanese National Pride], in: “Azja-Pacyfik”, vol. XVIII/ 2015, pp. 188-208

– Wychowanie moralne we współczesnej japońskiej szkole [Moral Education in the Contemporary Japanese School], in: Japonia ery Heisei – alienacje i powroty, K. Starecka, A. Żuławska-Umeda (ed.), Japonica, Warszawa 2015, pp. 131-165

– Historyczne zaszłości i perspektywy ‘reazjanizacji’ Japonii [Historical events and perspectives of the “reasianisation” of Japan], in: Orient w poszukiwaniu tożsamości, A. Bareja-Starzyńska, M. Dziekan (ed.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, pp. 51-78.

– Geneza systemu cesarza-symbolu (Genesis of the Symbol-Emperor System), in: Z chryzantemą w herbie. W 10. rocznicę wizyty Ich Cesarskich Mości, Cesarza i Cesarzowej Japonii na Uniwersytecie Warszawskim, U. Mach-Bryson, A. Zalewska (ed.), Japonica, Warszawa 2014, pp. 49-92.

– Obraz zbrodni przeciwko ludzkości z okresu wojny w Azji i na Pacyfiku w japońskiej edukacji szkolnej [Crimes Against Humanity during the War in Asia and the Pacific in Japanese School Education], in: Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa w XX wieku, Alicja Bartuś, Piotr Trojański (ed.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2012, pp. 227-247

– The problem of Patriotic Education in Modern Japan in light of the revision of the Fundamental Law of Education, in: Is the 21st Century the Age of Asia. Deliberations on Culture and Education, Joanna Marszałek-Kawa (ed.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, pp. 42-67.

– Pacyfistyczna Japonia – jak długo? Problem rewizji 9. artykułu konstytucji [Pacifistic Japan – how long? Problem of the Revision of Article 9 of the Constitution], in: Świat Orientu – Orient w świecie, A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala (ed.), WUW, Warszawa 2010, pp. 240-253

– Problem rozdziału religii od państwa jako wyraz tendencji do przezwyciężenia japońskiego nacjonalizmu po II wojnie światowej [The problem of separation of religion from the state as an expression of the tendency to overcome Japanese nationalism after World War II], in: Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka, religia, etos, B. Grott (ed.), Nomos, Kraków 2010, pp. 489-514.

– Początki japońskich partii politycznych oraz rządów przedstawicielskich [The Origins of Japanese Political Parties and Representative Government], in: Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, B. Kubiak Ho-Chi (ed.), Nozomi, Warszawa 2006, pp. 41-77

– Kalendarium kontaktów polsko-japońskich [Calendar of Polish-Japanese relations], co-author E. Pałasz-Rutkowska, in. “Japonica” 12/2000, pp. 215- 255

– Kalendarium stosunków polsko-japońskich 1892-1999 [Calendar of Polish-Japanese relations 1892-1999], co-author E. Pałasz-Rutkowska, in: Chopin-Polska-Japonia, Toppan Printing Co., Ltd., Tokyo 1999, pp. 239-241

– Próba typologii japońskiego systemu partyjnego lat 1955-1993 (Problem of the Typology of the Japanese Party System of the 1955-1993], in: “Japonica” 10/1999, pp. 81-96

– Kontrowersje dotyczące prawa ex post facto w świetle Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu [The Controversy Regarding ex post facto law in the light of the International Military Tribunal for the Far East], in: „Japonica” 4/1995, pp. 65-74.

– Podstawy prawne i organizacja Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu [Legal basis and organization of the International Military Tribunal for the Far East], in: “Japonica” 3/1994, pp.125 -138

Reviewing activities:

Silva Iaponicarum

Kasia