KSaKatarzyna Starecka

Current position:
Assistant Professor, Chair of Japanese Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw

Academic career:

2002: Ph.D. in humanities, Institute of Oriental Studies, University of Warsaw (Ph.D. dissertation: Japonia pomiędzy Wschodem a Zachodem – geneza „wewnętrznej zimnej wojny, 1945-1960 [Japan between East and West – the origin of “domestic cold war”, 1945-1960])
1994-2002: assistant, Department of Japanese and Korean Studies, Institute of Oriental Studies, University of Warsaw
1992: M.A. in humanities, Department of Japanese and Korean Studies, University of Warsaw (Master’s thesis: Trybunał Tokijski. Historia, przebieg, reperkusje [Tokyo Trial. Its history, course and repercussions])

 Research experience abroad:

8/2018; 8/2019: visiting scholar, Graduate School of Political Science, Waseda University (Takashima Foundation Fellow)  
2010-2011: visiting research fellow, Department of Japanese History, Graduate School of Humanities and Sociology, Faculty of Letters, University of Tokyo (Japan Foundation Fellowship)
1993-1994: postgraduate research student, Graduate Division of International and Interdisciplinary Studies, University of Tokyo (Japan’s Ministry of Education Fellowship)
1990-1991: research student, Osaka University of Foreign Studies (Japan’s Ministry of Education Fellowship)

 Publications:

Books

 • Japonia ery Shōwa (1926-1989). Kultura i realia społeczne [Shōwa Era Japan (1926-1989). Culture and Social Reality], K. Starecka (ed.), Faculty of Oriental Studies, Warsaw University Press, Warsaw 2019
 • Japonia ery Heisei – alienacje i powroty [Japan of the Heisei era. Alienations and Returns], K. Starecka, A. Żuławska-Umeda (ed.), Japonica, Warszawa 2015
 • Pismo japońskie [Japanese Writing Textbook], vol. 3, K. Starecka (ed.), Nozomi, Warszawa 2010
 • Pismo japońskie [Japanese Writing Textbook], vol. 2, K. Starecka (ed.), Nozomi, Warszawa 2009
 • Pismo japońskie [Japanese Writing Textbook], vol. 1, K. Starecka (ed.), Nozomi, Warszawa 2007
 • Japonia. Historia państw świata w XX wieku [Japan. History of World’s Countries in the 20th century]; co-author E. Pałasz-Rutkowska, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004

Articles:

 • Upamiętnianie ery Shōwa [Commemorating the Shōwa Era], w: Japonia ery Shōwa (1926-1989). Kultura i realia społeczne [Shōwa Era Japan (1926-1989). Culture and Social Reality], K. Starecka (ed.), Faculty of Oriental Studies, Warsaw University Press, Warsaw 2019, pp. 218-247
 • Winni zbrodni zaniechania. Od Nankinu (1937) do Manili (1945) [Guilty of the crime of omission. From Nankin (1937) to Manila (1945)], in: Jak rodzi się zło? Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy, A. Bartuś (ed.), Fundacja na rzecz MDSM, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2018, pp. 163-194
 • Nihongawa ni yoru sensō sekinin jishu saiban kōsō (Japanese initiatives concerning voluntary trials for war-responsibility), “Analecta” 7/2017, pp. 237-261
 • Założenia i efekty projektu reedukacji japońskich zbrodniarzy wojennych więzionych w Fushun i Taiyuan [Assumptions and effects of the re-education project of Japanese war criminals imprisoned in Fushun and Taiyuan], in: Świadkowie: między ofiarą a sprawcą zbrodni, A. Bartuś (ed.), Fundacja na rzecz MDSM, Państwowe Muzeum Aushwitz-Birkenau, Oświęcim 2017, pp. 225-256
 • Japońskie batalie o historię [Japanese battles for history], in: Japońskie realia. Polityka i gospodarka, J. Marszałek Kawa, T. Bodio (ed.), Toruń 2017, pp. 57-85
 • Japonia, Korea Południowa, Chiny – inicjatywy wspólnego opisu dziejów najnowszych [Japan, South Korea, China ­– initiatives for the joint description of contemporary history], in: „Przegląd Orientalistyczny”, 1-2/2017, pp. 167-182
 • Japonia wobec werdyktu Trybunału Tokijskiego [Japan towards the Tokyo Trial’s Judgment], in: Wina i kara. Społeczeństwa wobec rozliczeń zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne w latach 1939-1956. Studia i materiały, Patryk Pleskot (ed.), IPN, Warszawa 2015, pp. 467-487
 • Trudny proces wskrzeszania japońskiej dumy narodowej [The Difficult Process of the Reviving of the Japanese National Pride], in: “Azja-Pacyfik”, vol. XVIII/ 2015, pp. 188-208
 • Wychowanie moralne we współczesnej japońskiej szkole [Moral Education in the Contemporary Japanese School], in: Japonia ery Heisei – alienacje i powroty, K. Starecka, A. Żuławska-Umeda (ed.), Japonica, Warszawa 2015, pp. 131-165
 • Historyczne zaszłości i perspektywy ‘reazjanizacji’ Japonii [Historical events and perspectives of the “reasianisation” of Japan], in: Orient w poszukiwaniu tożsamości, A. Bareja-Starzyńska, M. Dziekan (ed.), Elipsa, Warszawa 2015, pp. 51-78
 • Geneza systemu cesarza-symbolu (Genesis of the Symbol-Emperor System), in: Z chryzantemą w herbie. W 10. rocznicę wizyty Ich Cesarskich Mości, Cesarza i Cesarzowej Japonii na Uniwersytecie Warszawskim, U. Mach-Bryson, A. Zalewska (ed.), Japonica, Warszawa 2014, pp. 49-92
 • Obraz zbrodni przeciwko ludzkości z okresu wojny w Azji i na Pacyfiku w japońskiej edukacji szkolnej [Crimes Against Humanity during the War in Asia and the Pacific in Japanese School Education], in: Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa w XX wieku, A. Bartuś, P. Trojański (ed.), Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2012, pp. 227-247
 • The problem of Patriotic Education in Modern Japan in light of the revision of the Fundamental Law of Education, in: Is the 21st Century the Age of Asia. Deliberations on Culture and Education, J. Marszałek-Kawa (ed.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, pp. 42-67
 • Pacyfistyczna Japonia – jak długo? Problem rewizji 9. artykułu konstytucji [Pacifistic Japan – how long? Problem of the Revision of Article 9 of the Constitution], in: Świat Orientu – Orient w świecie, A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala (ed.), WUW, Warszawa 2010, pp. 240-253
 • Problem rozdziału religii od państwa jako wyraz tendencji do przezwyciężenia japońskiego nacjonalizmu po II wojnie światowej [The problem of separation of religion from the state as an expression of the tendency to overcome Japanese nationalism after World War II], in: Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka, religia, etos, B. Grott (ed.), Nomos, Kraków 2010, pp. 489-514
 • Początki japońskich partii politycznych oraz rządów przedstawicielskich [The Origins of Japanese Political Parties and Representative Government], in: Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, B. Kubiak Ho-Chi (ed.), Nozomi, Warszawa 2006, pp. 41-77
 • Kalendarium kontaktów polsko-japońskich [Calendar of Polish-Japanese relations], co-author E. Pałasz-Rutkowska, “Japonica” 12/2000, pp. 215- 255
 • Kalendarium stosunków polsko-japońskich 1892-1999 [Calendar of Polish-Japanese relations 1892-1999], co-author E. Pałasz-Rutkowska, in: Chopin-Polska-Japonia, Toppan Printing Co., Ltd., Tokyo 1999, pp. 239-241
 • Próba typologii japońskiego systemu partyjnego lat 1955-1993 (Problem of the Typology of the Japanese Party System of the 1955-1993], “Japonica” 10/1999, pp. 81-96
 • Kontrowersje dotyczące prawa ex post facto w świetle Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu [The Controversy Regarding ex post facto law in the light of the International Military Tribunal for the Far East], „Japonica” 4/1995, pp. 65-74
 • Podstawy prawne i organizacja Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu [Legal basis and organization of the International Military Tribunal for the Far East], “Japonica” 3/1994, pp.125 -138

Kasia