Ewa Pałasz-Rutkowska (Prof.)

Name:

Ewa Pałasz-Rutkowska

e-mail:

e.palasz-rutkowska@uw.edu.pl

Title:

full professor, titular life professorship in the humanities

Research interest:

history (mainly modern and pre-modern) and culture of Japan; history of Polish-Japanese relations, history of the Imperial Household of Japan; cross-cultural studies

Current position:

professor of the University of Warsaw, Chair of Japanese Studies, Faculty of Oriental Studies; former head of the Department of Japanese and Korean Studies (2006-2013) and the Centre for Cross-cultural Studies, the Faculty of Oriental Studies (2000-2014)

Academic career

– 1977: M.A. in humanities (Japanese studies), Department of Japanese and Korean Studies, University of Warsaw

– 1987: Ph.D. in humanities, Institute of Oriental Studies, University of Warsaw

– 1987: assistant professor, Department of Japanese and Korean Studies, Institute of Oriental Studies, University of Warsaw

– 1999: doctor habilitatus in humanities (history), Faculty of History, University of Warsaw

– 2000-2001: assistant professor (part time), Nicolaus Copernicus University in Torun

– 2003 (till now): professor, University of Warsaw, Faculty of Oriental Studies, Chair of Japanese Studies

– 2007-2013: professor, Polish-Japanese Academy of Information Technology

– 2014: titular life professorship in the humanities granted by the President of the Republic of Poland

– 2015: The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, granted by His Majesty the Emperor and the government of Japan in appreciation for long-term research activities and for the development of Polish-Japanese relations.

http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/20150708.html

http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/j_20150708.html

– 2019: The Japan Foundation Award for lifetime scientific and educational work and for History of Polish-Japanese Relations (1904-1945), “the unparalleled, epoch-making work, that represents the world’s first extensive chronicle of the two nations’ relationship”.

https://www.jpf.go.jp/e/about/press/2019/dl/2019-022.pdf

https://www.jpf.go.jp/j/about/award/archive/2019/index.html

Main research experiences

– 2018: visiting research professor at the University of Tokyo, Faculty of Letters (grant from National Science Center, Poland)

– 2017: scientific research in Tokyo; an invitation from the Josai International University (grant from National Science Center, Poland)

– 2017: visiting research professor at the University of Tokyo (grant from National Science Center, Poland)

– 2015: visiting research professor at the University of Tokyo, Faculty of Letters (Takashima Foundation fellow)

– 2013: visiting research professor at the University of Tokyo, Faculty of Letters, (Japan Foundation fellow)

– 2012, 2010, 2004, 2003: joint scientific researches at Tokyo International University (Tōkyō Kokusai Daigaku), Kawagoe

– 2009: research project “Polish Graves in Japan” (part 2) in cooperation with Japanese specialists; Tokyo, Hakodate, Nagasaki, Gotemba (funded by the Ministry of Culture and National Heritage, Poland)

– 2008: research project “Polish Graves in Japan” (part 1) in cooperation with Japanese specialists; Tokyo, Nagasaki, Kumamoto, Kurume, Fukuoka, Kokura, Matsuyama, Hiroshima (funded by the Ministry of Culture and National Heritage, Poland)

–  2006, 1996: visiting research professor at the Institute of Social Science, University of Tokyo, Takashima Foundation Fellow

– 2001: visiting professor, Institute of Social Studies, University of Tokyo

– 1993: exchange research associate from the University of Warsaw at Rikkyo University, Tokyo

-1990-1991: visiting research fellow at the University of Tokyo (Japan Foudation fellow)

1983-1985: Japan’s Ministry of Education research student, the University of Tokyo

Main publications:

The Symbol of Modern Japan. Emperor Meiji – his activities as a monarch of new times, Japan-Insights website

http://www.japan-insights.jp/

and http://topics.japan-insights.jp/#symbolofmodernjapan

“Japan-Insights – Exploring Expert Experiences” is one of the many activities pursued by the Toshiba International Foundation. The main purpose of the project is to promote a deeper understanding of Japan on the occasion of the 2020 Olympics and Paralympics.

– Books

2019 – Historia stosunków polsko-japońskich [History of Polish-Japanese relations], vol. II: 1945-2019 (Suplement, ed. Jędrzej Greń), Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Katedra Japonistyki, Seria Japonica

2019 – Historia stosunków polsko-japońskich [History of Polish-Japanese relations], vol. I: 1904-1945 (co-author Andrzej T. Romer), third edtion, revised and enlarged by E. Pałasz-Rutkowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Katedra Japonistyki, Seria Japonica

2017 – Spotkania międzykulturowe. Cudzoziemcy w Japonii (XVI-XX wiek) [Cross-cultural encounters. Foreigners in Japan (16th – 20th cent.)], ed. E. Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa

2016 – Spotkania międzykulturowe. Japończycy w świecie (do XX wieku) [Cross-cultural encounters. Japanese in the world till 20th cent.], ed. E. Pałasz-Rutkowska, Japonica, Warszawa

2012 – Cesarz Meiji (1852-1912). Wizerunek władcy w modernizowanej Japonii [Emperor Meiji. The ruler’s image in a modernizing Japan], WUW, Warszawa

2010 – W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii. Nihon ni okeru Pōrandojin bohi no tansaku. In Search of Polish Graves in Japan, ed. E. Pałasz-Rutkowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

2009 – Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 [History of Polish-Japanese relations], co-author A. T. Romer (second edtion, revised and enlarged by E. Pałasz-Rutkowska), Wydawnictwo TRIO, Warszawa; the book of the year 2009 http://historia.org.pl

2009 – Nihon Pōrando kankeishi 1904-1945 [History of Polish-Japanese relations], co-author Andrzej T. Romer; transl. Shiba Riko, Sairyūsha, Tōkyō

2009 – Polska i Japonia. W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych [Poland and Japan, In the 50th Anniversary of the re-establishment of official relations], ed. E. Pałasz-Rutkowska, WUW, Warszawa

2004 –  Japonia. Historia państw świata w XX wieku [Japan. The history of countries in the world in the XXth century]; co-author K. Starecka, Wydawnictwo TRIO, Warszawa

1998 –  Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941 [Japan’s policy towards Poland 1918-1941], Nozomi, Warszawa

1996 – Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 [History of Polish-Japanese relations], co-author A. T. Romer (first edtion), Bellona, Warszawa

1990 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army, 1932-1936, „Orientalia Varsoviensia”, No. 4, WUW, Warsaw

– Articles

2019 – Polish diaspora in Japan, „Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies”, t. LXXII, z. 1, s. 72-84 Komitet Nauk Orientalistycznych PAN i Dom Wydawniczy Elipsa, http://journals.pan.pl/ro/

2018 – Japanese castaways as source of information on “the other” cultures in times of Japanese isolation, w: Spain-India-Russia. Centres, Borderlands and Peripheries of Civilisations. Anniversary Book to Professor Jan Kieniewicz on His 80th Birthday, red. Jan Stanisław Ciechanowski, Cristina Gonzales Caizan, Faculty of “Artes Liberales” of the University of Warsaw, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2018, s. 547-555

2017 – Polska i Japonia po II wojnie światowej. W 60. Rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych [Poland and Japan after the WW II. On the 60th Anniversary of the reestablishment of official relations], „Prace Historyczne”, Zeszyty Naukowe UJ, nr 144 (4) /2017, pp. 793-809

http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2017/Numer-4/art/10096/

2017 – Shōwa tennō to sono jidai [Emperor Shōwa and his times], „Analecta Nipponica”, No. 7, pp. 11-22

2017 – Działalność polskich misji zakonnych w Japonii [Activities of Polish clergy in Japan], „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3 – 4/, pp. 423-438

2017 – A rescuer of refugees in Tokyo. Polish Ambassador Tadeusz Romer, “Darbai in Dienos” vol. 67, Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas, pp. 239-254

2017 – Cudzoziemcy z Zachodu w Japonii (połowa XVI–XX wiek) [Foreigners from the West in Japan (16th – 20th cent.)], in: Spotkania międzykulturowe. Cudzoziemcy…, pp. 13-66

2016 – Japonia od początku państwowości do XX wieku [Japan from the beginning till 20 century], in: Spotkania międzykulturowe. Japończycy …, pp. 13-25

2016 – Od Korei i Chin po Europę i Amerykę. Polityka zagraniczna i podróże zamorskie Japończyków [From Korea and China to Europe and America. The Foreign policy and Japanese travel overseas], w: Spotkania międzykulturowe. Japończycy…, pp. 26-80

 2016 – Pierwsza oficjalna misja dyplomatyczna z Japonii do Europy (1862) [The first diplomatic mission from Japan to Europe (1862)] co-author A. Jarosiewicz, in: Spotkania międzykulturowe. Japończycy…, pp. 177-200

2016 – „Dwa ciała” cesarza Meiji [Emperor’s two bodies], in: Cielesność w kulturze Japonii. Religia, historia, sztuka [The Body Culture in Japan. Religion, History and Art], ed. A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Japonica, Warszawa, pp. 160-203

2016 – Difficult Beginnings: The Problem Concerning the Restoration of Diplomatic Relations between Poland and Japan after World War II, „Acta Asiatica Varsoviensia”, No. 29, pp. 147-164; http://www.iksiopan.pl/images/Acta_Asiatica_Varsoviensia_29.pdf

2015 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army 1932-1936, part two (reprinted and revised) „Analecta Nipponica”, No. 5, s. 139-183

2015 – Dwadzieścia lat działalności Fundacji imienia Takashimy, in: Japonia ery Heisei alienacje i powroty [Japan of the Heisei era. Alienations and returns], ed. K. Starecka, A. Żuławska-Umeda, Japonica, Warszawa, pp. 13-23; in English as Twenty Years of Takashima Foundation Activity, transl. A. Bryson, U. Mach-Bryson, pp. 25-35

2015 – Intronizacja w erze Heisei. Tradycja i zmiany [Enthronement in the Heisei era. Tradition and changes], in: Japonia ery Heisei …., pp. 37-57

2015 – Pōrando Nihonkan no kokkō kaifuku mondai. Dainiji sekai taisengo no gaikō kankei [The problem concerning the restoration of diplomatic relations between Poland and Japan after World War II], „Nihon Rekishi“, July, Yoshikawa Kōbunkan, pp. 61-71    

2015 – Shiberia no koji o omou [Thinking about Siberian orphans], in: Fukudenkai no ayumi. Meiji kyūnen kara no rekishi o mirai e [History of the Fukudenkai. From 1876 till the future], Fukudenkai, Tōkyō, p. 43 

2014 – General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) in the Japanese Army 1932-1936, part one (reprinted and revised) „Analecta Nipponica”, No. 4, pp. 151-223

2014 – Buronisuwafu Piusutsuki no Pōrando to Nihon [Poland of Bronisław Piłsudski and Japan], „Silva Iaponicarum”, Fasc. XL, summer, pp. 27-41

2014 – The Making of a European Friend: Japan’s Recognition of Independent Poland, in: The Decade of the Great War. Japan and the Wider World in the 1910s, ed. T. Minohara, Tze-ki Hon, E. Dawley, BRILL, Leiden, Boston, pp. s. 231-256

2014 – Pamięć o Cesarzu Meiji – twórcy Japonii nowoczesnej [Remembering Emperor Meiji – the creator of modern Japan], in: Z chryzantemą w herbie [], ed. U. Mach-Bryson, A. Zalewska, Japonica, Warszawa, pp. 33-49

2013 – Meiji tennō. Kindaika suru Nihon ni okeru kunshuzō [Emperor Meiji. The ruler’s image in a modernizing Japan], „Kamizono”, No. 10, Meiji Jingū Kokusai Shintō Bunka Kenkyūkai, Tōkyō, pp. 111-122

2013 – Cesarz Meiji – nowe obowiązki władcy [Meiji Emperor – new duties of the ruler]in: W kręgu wartości kultury Japonii [Focus: Japanese cultural values], ed. A. Kozyra, WUW, Warszawa, pp. 372-385

2012 – Polacy – jeńcy z wojny japońsko-rosyjskiej w Japonii [The Poles – the prisoners of war during the Russo-Japanese war], in: Japonia w Polsce. W 90. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią [Japan in Poland. In the 90th anniversary of the establishment of official relations between Poland and Japan], ed. B. Kubiak Ho-Chi, WUW, Warszawa, pp. 391-413

2011 – Nihon ni nemuru Pōrandojintachi [The Polish soldiers laid in peace in Japan], „GunjishigakuThe Journal of Military History, No. 47/3, XII, Tōkyō, pp. 4-17

2011 – In Search of Polish Traces in Japan in the 21th Century, in: Japan. New Challenges in the 21st Century “Silva Iaponicarum” ed. B. Bochorodycz, A. Jabłoński, M. Kanert, No. 23/24/25/26, Poznań, pp. 30-49

2010 – Kobieta na japońskim tronie? Problem sukcesji w rodzinie cesarskiej [Woman on the Japanese throne? The problem of succession in the imperial family], in: Świat Orientu – Orient w świecie [The world of the Orient. Orient in the world], ed. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, WUW, Warszawa, pp. 218-239

2010 – Japońskie spotkania z Europą, lata 1543-1945 [Japan encounters Europe 1543-1945], in: Cywilizacja europejska [European civilisation], ed. M. Koźmiński, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa, pp. 465-495

2010 – Wojna japońsko-rosyjska a Polacy. Nichiro sensō to Pōrandojin. The Poles and the Russo-Japanese War, in: W poszukiwaniu polskich grobów w Japonii…, pp. 48-69

2009 – A New Image of the Japanese Emperor – Mutsuhito and His Six Great Imperial Tours of the Country (roku daijunko) 1872-1885, in: Civilisation of Evolution. Civilisation of Revolution. Metamorphoses in Japan 1900-2000, ed. A. Jabłoński, S. Meyer, K. Morita, Museum of Japanese Art and Technology Manggha, Kraków, pp. 423-431

2009 – Od Nary do Tokio. Małżonki cesarskie i damy dworu [From Nara to Tokyo. Imperial spouses and court ladies], w: Dziesięć wieków „Genji monogatari” w kulturze Japonii [1000 year anniversary of „Genji monogatari” in the culture of Japan], ed. I. Kordzińska-Nawrocka, WUW, Warszawa, pp. 329-346

2008 – Ambassador Tadeusz Romer. His Role in Polish-Japanese Relations (1937-1941), “Silva Iaponicarum”, Fasc. XVIII, winter, pp. 82-104

2008 – Ōa no kakehashi – Tsuruga [Tsuruga – bridge between Europe and Asia], in: Ōa no kakehashi – Tsuruga, Tōsei Gakusha, Tsuruga, pp. 5-14

2007 – Profesor Wiesław Kotański (1915-2005). Outstanding Scholar in Japanese Studies, w: Beyond Borders: Japanese Studies in the 21st CenturyIn Memoriam Wiesław Kotański, ed. A. Kozyra, I. Kordzińska-Nawrocka, Department of Japanese and Korean Studies, Nozomi, Warsaw, pp. 21-24;

2006 – Polska – Japonia – Mandżukuo. Sprawa uznania Mandżukuo przez Polskę [Poland- Japan-Manchukuo. The case of the recognition Manchukyo by Poland], „Przegląd Orientalistyczny” No. 1-2, Warsaw, pp. 3-18

2006 – Pōrando – Tsuruga – Nihon. Yūkō kankei no tōrimichi [Poland – Tsuruga – Japan. The road to friendly relations], in: Tsuruga. Nihonkai kara Biwako e [From Biwa lake to the Sea of Japan], ed. Chihōshi Kenkyū Kyōgikai, Tōkyō, pp. 7-27

2005 – Nichiro sensō ga 20 seiki zenpan no Nippo kankei ni ataeta impakuto ni tsuite [The Russo-Japanese War and its Impact on the Polish-Japanese Relations in the First Half of the Twentieth Century], in: Nichiro sensō to sekai – 100 nengo no shiten kara [The Russo-Japanese War and the World: A Centennial Perspective], Bōeichō Bōei Kenyūjo, Tōkyō, pp. 143-168

2003 – Manchuria in Polish-Japanese Relations in the 1930s, “Rocznik Orientalistyczny”, T. LVI, Z. 2, Warsaw, pp. 129-140

2002 – Japonia [Japan], in: Encyklopedia historyczna świata [Historical Encyclopedia of the World], vol. XI: Azja [Asia], p. 2, Opres, Kraków, pp. 7-68

2001 – Other in Intercultural Contacts. The Image of Japan in Poland in the End of the XIXth and the beginning of the XXth Centuries and the Interwar Period, “Discussion Paper Series”, F-95, Institute of Social Science, The University of Tokyo, Tokyo 2001

2000 – Major Fukushima Yasumasa and His Influence on the Japanese Perception of Poland at the Turn of the Century, in: The Japanese and Europe. Images and Perceptions, ed. Bert Edstrom, Japan Library, Curzon Press Ltd, London 2000, pp. 125–135

1999 – Dalecy czy bliscy? O źródłach wzajemnej sympatii Polaków i Japończyków [Far or close. About the sources of mutual sympathy between Poles and Japanes], in: Chopin-Polska-Japonia [Chopin-Poland-Japan], Toppan Printing Co., Ltd., Tokyo, pp. 65-71; in Japanese, as: Tōkute chikai. Pōrando Nihon ryōkokuminkan no kōkanjō no gensen, pp. 62-65

1996 – The ‘Unique’ Character of the Emperor – the Main Leader of Modern Japan? in: Leaders and Leadership in Japan, ed. Ian Neary, Japan Library, Curzon Press Ltd, England 1996, pp. 116-128

1995 – Polish-Japanese Co-operation during World War II, „Japan Forum” – Journal of the British Association for Japanese Studies, vol. 7, No. 2, Oxford University Press, pp. 285-317 (co-author A. T. Romer)

– translations

 Liza C. Dalby, Gejsza (from: Geisha, University of California Press, Berkley 1983), Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, Warszawa 2001; the first edition as Byłam gejszą, KiW, Warszawa 1992

– Słownik japońsko-polski (from: The Japan Foundation Basic Japanese-English Dictionary, Bonjinsha, Tōkyō 1986), with: K. Okazaki, E. Szulc, PWN, Warszawa 2000, the first edition 1998

„Walka” attaché Onodery [Struggle of Onodera attaché] (from: Onodera Yuriko, Onodera bukann o ‘tatakai’, „Seiron”, No. 5/1993, pp. 186-221), „Japonica”, Nr 2, Warszawa 1994, pp. 97-113

Association membership

Polish Association for Japanese Studies

European Association for Japanese Studies

Polish Oriental Society (2000-2003: as vice-president)

Chadō Urasenke Tankōkai Warsaw Sunshin Association

Committee of Oriental Studies, Polish Academy of Sciene (2003-2010)

Main conference presentations and lectures abroad

– lecture: „’Tetsu no kāten’ to Pōrando Nihon kankei” [„Iron curtain” and Polish-Japanese relations], Faculty of Letters, University of Tokyo, May 2018

– paper: “On the opposite sides of the Iron Curtain? Bilateral political activity of Poland and Japan after 1957”, the international conference “Problems and Perspectives for Japan in a Changing World: Thirty Years of Japanese Studies in Poznan”, Adam Mickiewicz University, Poznań, December 2017

– lecture: „Dainiji sekai taisengo no Pōrando-Nihon kankei” [Polish-Japanese relations after WW II], Josai International University, Tokyo, November 2017

– lecture: „Chūnichi Pōrando taishi Tadeusz Romer to Pōrandokei Yudayajin, Pōrandojin [Tadeusz Romer Ambassador of Poland to Japan, Poles and Polish Jews]”, symposium on „Sugihra Chiune to Tadeusz Romer. Dainiji sekai taisenchū Yudayajin o sukutta futari no gaikōkan [Two diplomats, who saved Jews during WW II]”, Waseda University, Tokyo, December 2016

– paper: „ Shōwa tennō to sono jidai. Rekishitekina nyūmon [Emperor Hirohito and his times – introduction]”, the international conference „War and Peace. Japan under Emperor Shōwa (1926-1989)”, University of Warsaw, October 2016

– paper: „A rescuer of refugees in Tokyo. Polish Ambassador Tadeusz Romer”, the international conference „Casablanca of the North: refugees and rescuers in Kaunas 1939 – 1940”, Valdas Adamkus Presidential Library, Kaunas, May 2016

– paper: “The rescued in Japan. The role of Polish Ambassador Tadeusz Romer”, the international conference “Memory in Poland of the rescuers and the rescued from the Holocaust. On the 30th anniversary of granting the title of the Righteous Among The Nations to Sugihara Chiune, Japanese Consul in Lithuania“, Warsaw, June 2015

– paper: „The origins of Japanese diplomacy towards Poland”, the 4th European Congress on World and Global History, European Network in Universal and Global History, L’Ecole Normale Superiéure, Paris, September 2014

– paper: „Japan’s Recognition of Independent Poland”, the international debate „Centenaire: comment la Grande Guerre a transformé le Japon”, La Maison de la Culture du Japon á Paris, September 2014

– lecture: „Buronisuwafu Piusutsuki no Pōrando to Nihon” [Poland during the lifetime of Bronislaw Pilsudski and Japan], the international seminar „ Pōrando no Ainu kenkūsha – Piusutsuki no shigoto” [the achievements of Bronislaw Pilsudski – a Polish Ainu researcher”, Hokkaido University, Sapporo, September 2013

– lecture: „Pōrando to Nihon no yūkō kankei no gensen” [Poland and Japan – sources of mutual sympathy], Faculty of Letters, University of Tokyo, June 2013

– lecture: „Meiji tennō. Kindaika suru Nihon ni okeru kunshuzō [Emperor Meiji – the ruler’s image in the modernizing Japan], the 14th seminar meeting of the Intercultural Research Institute (Kokusai Shintō Bunka Kenkyūjo), Meiji Jingū, Tokyo, June 2013

– lecture: „ Pōrando Nihon kankeishi” [History of Poland-Japan relations], Shōwa Women University, Tokyo, May 2013

– lecture (as the keynote speaker) „ Nihon ni nemuru Pōrandojintachi. Senbotsusha no kinen ni” [In Memoriam: The Polish soldiers laid in peace in Japan], the 45th Congress of the Military History Society of Japan, Ise, June 2011

– lecture: „Nihon ni okeru Pōrandojin bohi no tansaku ni kansuru shomondai” [Some problems concerning the search of Polish graves in Japan], Meijō University, Nagoya-Kani, June 2011

– lecture: „Nihon ni okeru Porandojin bohi” [Polish graves in Japan], Kōgakukan University, Ise, June 2011

– paper: „In Search of Polish Traces in Japan in the 21th Century”, the international conference „Japan: New Challenges in the 21st Century”, Adam Mickiewicz University, Poznan, November 2010

– lecture: „ Pōrando to Nihon” [Poland and Japan], Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo, November 2009

– lecture: „Chūnichi Pōrando taishi Tadeushi Romeru to Pōrando Nihon kankei” [Ambassador Tadeusz Romer in Japan and Polish-Japanese relations], the opening ceremony of the exhibition „Tadeusz Romer – Diplomat and Emigrant”, Embassy of Poland, Tokyo, April 2008

– paper: ”A New Image of the Japanese Emperor – Mutsuhito and His Six Great Imperial Tours of the Country 1872-1885”, the international conference „Civilisation of Evolution. Civilisation of Revolution”, Museum of Japanese Art and Technology Manggha, Krakow 2007

– paper: „Pōrando to Sugihara Chiune” [Poland and Sugihara Chiune], the international symposium „Horokōsuto to Sugihara Chiune “ [Holocaust and Sugihara Chiune], Meijō University, Nagoya-Kani, December 2006

– paper: „Professor Wiesław Kotański (1915-2005). Outstanding Scholar in Japanese Studies”, the international conference „Japanese Studies in the 21st Century – Beyond Borders. Wiesław Kotański in Memoriam”, Warsaw, May 2006

–  lecture (as the keynote speaker): „Pōrando – Tsuruga – Nihon. Yūkō kankei no tōrimichi” [Poland – Tsuruga – Japan. The way for friendly relations], the 56th General Meeting of the Council for Research on Regional History (Chihōshi Kenkyū Kyōgikai), Tsuruga, October 2005

– paper: ”The Russo-Japanese War and Its Impact on Polish-Japanese Relations in the First Half of the Twentieth Century”, the international conference „The Russo-Japanese War and the World: A Centennial Perspective”, National Institute for Defense Studies International Forum on War History, Japan Defense Agency, Tokyo, September 2004

– paper: „Nichiro sensō to Nippō kankei” [the Russo-Japanese war and Polish-Japanese relations], the international symposium „Nichiro sensō hyakushunen” [the 100th anniversary of Russo-Japanese war], Meijimura-Inuyama, October 2004

– paper: ”Nichiro sensō to Pōrando” [the Russo-Japanese war and Poland], the international symposium, at Slavic Research Center (Surabu Kenkyūjo), Hokkaido University, Sapporo, October 2004

– 3 papers on Polish-Japanese military cooperation (1904-1945), seminars at National Institute for Defense Studies, Tokyo, February 2001

– paper: „Major Fukushima Yasumasa and his influence on the Japanese perception of Poland at the turn of the 19th century”, the 8th International Conference of the European Association for Japanese Studies, Budapest, August 1997

– paper: „Polish-Japanese Co-operation during the Russo-Japanese War. The role of Józef Piłsudski and Roman Dmowski”, the international conference “Globalism, Regionalism and Nationalism: Asia in Search of its Role in the 21st Century”, Makuhari, September 1996

– lecture: “Polish-Japanese Secret Co-operation during the World War II. Sugihara Chiune and the Polish Intelligence”, during the meeting of Asiatic Society of Japan, Tokyo, March 1995

– paper: “The ‘unique’ character of the Emperor – the Main Leader of the Modern Japan. (comparative study on the position of the constitutional monarchs in Japan, Poland and Prussia)”, the 7th International Conference of the European Association for Japanese Studies, Copenhagen, August 1994