Beata Kubiak Ho-Chi (Assoc. Prof.)

Beata Kubiak Ho-ChiName: Beata Kubiak Ho-Chi
e-mail: kubiak@post.pl
Title: Ph.D. Hab.

Research interest: Japanese literaturę,

Current position: Warsaw University professor

Biographical details

Studies in Japan

Publications:

Books:
B. Kubiak Ho-Chi, I. Rutkowska (ed.), Dwa filary japońskiej kultury – literatura i sztuki per- formatywne (Two Pillars of Japanese Culture – Literature and the Performing Arts), Warsaw: Japonica 2013, (358 pages).

Tragizm w japońskim teatrze lalkowym Bunraku (The Tragic in Bunraku, the Japanese Puppet Theatre). Warsaw: WUW (Warsaw University Editions), 2011 (author, 307 pages).

B. Kubiak Ho-Chi (ed.) Japonia w Polsce (Japan in Poland), Warsaw: University of Warsaw Publishers, WUW (pol. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, WUW), (529 pages).

Katarzyna Starecka (ed.) Pismo japońskie (Japanese Writing), vol.3. Warsaw: Nozomi, 2010 (co-author, 236 pages).

Katarzyna Starecka (ed.) Pismo japońskie (Japanese Writing), vol.2. Warsaw: Nozomi, 2009 (co-author, 262 pages.).

Estetyka i sztuka japońska. Wybrane zagadnienia (Japanese Aesthetics and Art: Selected Issues). Krakow: Scientific Papers Authors and Publishers Society Universitas (pol. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), 2009 (author, 335 pages).

Katarzyna Starecka (ed.) Pismo japońskie (Japanese Writing), vol.1. Warsaw: Nozomi, 2007 (co-author, 294 pages).

B. Kubiak Ho-Chi (ed.) Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, (Japan of the Meiji Period. From Tradition towards Modernity). Warsaw: Nozomi, 2006 (346 pages).

Mishima Yukio, Estetyka klasyczna w prozie i dramacie 1941-1960, (Mishima Yukio: Classical Aesthetics in Prose and Drama, 1941-1960). Krakow: Scientific Papers Authors and Publishers Society Universitas (pol. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), 2004 (author, 231 pages).

Articles:
“Afektywna topografia współczesnego Tokio w powieści Yoriko Shōno ‘Kombinat zakrzywionej czasoprzestrzeni’ (Taimu surippu konbināto )”(Affective Topography of Contemporary Tokyo in Yoriko Shōno’s Novel Time Warp Complex). In: Teksty Drugie No.6/2015, pp. 277-296.

“Dialogue with a Ghost: Modern Nō Plays by Mishima Yukio on the Stages of Polish Theatre”. In: Analecta Japonica, No. 4/2014, pp. 11-28.

“Ideał piękna w tradycyjnej estetyce japońskiej” (The Ideal of Beauty in Traditional Japanese Aesthetics). In: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Z. Pańpuch, ed. Spór o piękno (The Dispute about Beauty), vol. 15. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Katedra Metafizyki KUL, 2013, pp. 357-373.

„Współczesna literatura japońska 1980-2010. Pisarze, nurty, tendencje” (Modern Japanese Literature from 1980 to 2010 . Writers , Currents, Trends). In: B.Kubiak Ho-Chi, I.Rutkowska ed. Dwa filary japońskiej kultury – literatura i sztuki per formatywne (Two Pillars of Japanese Culture – Literature and the Performing Arts). Warsaw: Japonica, 2013, pp.117-137.

“From shūtanba to higeki – Japanese Studies on Tragedy in the Meiji Period”. In: Japan: New Challenges in the 21st Century. Silva Iaponicarum – special edition, ed. B. Bochorodycz, A. Jabłoński, M. Kanert, No. 23/24/25/26 2010, Poznań: Wydawnicto Naukowe UAM, 2012, pp. 425-433.

„Poetycki świat lalek w animacji filmowej Kawamoto Kihachirō” (Poetic World of Puppets in the Animation of Kawamoto Kihachirō). In: B. Kubiak Ho-Chi Ed. Japonia w Polsce (Japan in Poland). Warsaw: University of Warsaw Publishers, WUW (pol. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, WUW), pp. 329-350.

“The tragic in Japanese and Polish 18th-century drama”: ‘The Battles of Coxinga’ by Chikamatsu and ‘The Tragedy of Epaminondas’ by Konarski’. In: K. Wilkoszewska ed. Aesthetics and Cultures, Kraków: Universitas, 2012, pp. 199-208.

„Taste, sense of beauty and the cognitive role of Japanese aesthetics”. In: A. Kluczewska-Wójcik, J. Malinowski ed. Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations. Toruń: Polish Institut of World Art Studies, Tako Publishing House, 2012, pp. 51-59.

Mad about Radiguet – “Tōzōku” and Mishima Yukio’s Classical Aesthetics, Analecta Nipponica No. 1/2011, s. 67-80 / English version of the article published in: Matsumoto Tōru, Satō Hideaki, Inoue Takeshi, Sekai no naka no Mishima Yukio. Mishima Yukio ronshū III, Tōkyō: Bensei Shuppan, 2001.

“Estetyka japońska. Spojrzenie z zewnątrz”(Japanese Aesthetics. An Outside Perspective). In: Ewa Pałasz-Rutkowska ed. Polska i Japonia (Poland and Japan). Warsaw: University of Warsaw Publishers (pol. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, WUW), 2009, pp. 235 247.

“Sytuacje i relacje czasoprzestrzenne w japońskim teatrze Bunraku” (Situations and Relations in Space and Time in the Bunraku Theatre). In: K. Wilkoszewska, ed. Czas przestrzeni (The Time of Space), Krakow: Scientific Papers Authors and Publishers Society Universitas (pol. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), 2008, pp. 223-232.

“Mishima znany i nieznany” (Mishima Known and Unknown). In: Mishima Yukio, Zimny płomień i inne opowiadania (Onnagata and Other Stories). Translated by H. Lipszyc. Warsaw: Świat Książki publishing, 2008, pp. 225-235.

“Mori Ōgai i literatura japońska – konfrontacja kultur jako źródło mocy twórczej” (Mori Ōgai and the Japanese Literature: the Confrontation of Cultures as a Source of Creative Power). In: B. Kubiak Ho-Chi ed. Japonia okresu Meiji. Od tradycji ku nowoczesności, (Japan of the Meiji Period. From Tradition towards Modernity). Warsaw: Nozomi, 2006, pp. 119 139.

“Sonezaki Shinjū” ni okeru Higekisei no Hyōgen”. In: Agnieszka Kozyra, Iwona Kordzińska-Nawrocka, eds. Beyond Borders: Japanese Studies in th 21st Century. In Memoriam Wiesław Kotański, Proceedings of International Conference. Warsaw: Nozomi, 2006, pp. 85-89.

“Klasyczny świat Mishimy Yukio” (The Classical World of Mishima Yukio). In: K. Wilkoszewska ed. Estetyka transkulturowa (Transcultural Aesthetics), Krakow: Scientific Papers Authors and Publishers Society Universitas (pol. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), 2004, pp. 291-305.
“Japońskie odkrywanie estetyki” (Japanese Way of Discovering Aesthetics). In: Japonica, No. 16 , 2003, pp. 71-80.

“I ty możesz zostać tłumaczem japońskiej literatury” (You Also Can Become a Translator of Japanese Literature. About the Translation of Shiga Naoya’s Novel: Abashiri made). In: O pięknie i niewierności, czyli o przekładach z literatur orientalnych (Beauty and Faithfulness in Translation: Translations of Oriental Literature). Warsaw: the Oriental Institute of the University of Warsaw, 2002, pp. 55-71.

“Radige no yakuwari. Mishima Yukio ga kotenshugiteki bigaku o mi ni tsuite iku katei ni oite”. In Matsumoto Tōru, Satō Hideaki, Inoue Takeshi, eds. Sekai no naka no Mishima Yukio. Mishima Yukio ronshū III. Tōkyō: Bensei Shuppan, 2001, pp. 9-28.

“Zagadka Mishimy – niepublikowane listy Mishimy Yukio do Kawabaty Yasunariego” (The Enigma of Mishima – Mishima Yukio’s Unpublished Letters to Kawabata Yasunari). In Krzysztof Stefański ed., Język i kultura Japonii (Language and Culture). Japonica Toruniensia, vol. 2. Toruń: Nicolaus Copernicus University Publishing, 2001, pp. 61-68.

“Hanazakari no mori – debiut literacki Mishimy Yukio” (Hanazakari no Mori – Mishima Yukio’s Literary Debut). Japonica, no. 4, 1995, pp. 75-80.

“Mishima Yukio. ‘Wachlarz’, ‘Szafa’, ‘Pani Aoi’, ‘Adamaszkowy bębenek’. Cztery współczesne sztuki nō Mishimy Yukio” (Mishima Yukio. ‘The Fan’, ‘The Wardrobe’, ‘Mrs Aoi’ and ‘The Damask Tambour’. Four Modern Nō Plays by Mishima Yukio. Japonica, no. 4 , 1995, pp. 142-144.

Translations:

Mishima Yukio, Wyznanie maski (Confessions of a Mask). In: Elewator No. 14 (4/2015), pp. 112-128.

“Mishima Yukio, Wprowadzenie do Hagakure (Hagakure nyūmon)” (Mishima Yukio, Introduction to Hagakure). In Krystyna Wilkoszewska ed. Estetyka japońska. Estetyka życia i piękno umierania. Antologia (Japanese Aesthetics. Aesthetics of Living and Beauty of Dying), vol. 3, Krakow: Scientific Papers Authors and Publishers Society Universitas (pol. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), 2005, pp. 127-144.

Mishima Yukio. Wyznanie maski (Kamen no kokuhaku). In: Literatura na Świecie (Literature Worldwide), vols. 5-6, 2003, 357-379.

Yamada Eimi. Dziecko u schyłku życia (Bannen no kodomo). In Literatura na Świecie 1-2-3 (Literature Worldwide), vols. 1-2-3 , 2002, pp. 55-65.

Mishima Yukio, Drzewo tropików (Nettaiju). In Moi bitelsi. Wybór dramatów japońskich, (My Bittles. A Selection of Japanese Dramas) (co-translation with Jan Filipek), Warsaw: Dialog Academic Publishers (pol. Wydawnictwo Akademickie Dialog), 1998, pp. 27-76.

Scientific Consultation for Books and Translations:

Kerr, Alex. Psy i demony (eng. Dogs and Demons). Translated by T. Stanek. Krakow: Scientific Papers Authors and Publishers Society Universitas (pol. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), 2008 (421 pages).

Koyama-Richard, Brigitte. Manga – tysiąc lat historii (eng. One Thousand Years of Manga). Translated by M. Domagalska. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN (pol. Polskie Wydawnictwa Naukowe, PWN), 2008 (280 pages).

Pinguet, Maurice. Śmierć z wyboru w Japonii (fr. La Mort Volontaire au Japon), (Volountary Death in Japan). Translated by Mai Kubiak-Ho-Chi. Krakow: Scientific Papers Authors and Publishers Society Universitas (pol.
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), 2007 (425 pages).

Pierzchała, Aneta. Obcość przezwyciężona? Film japoński a kultura europejska, (Strangeness Overcome? Japanese Cinema and European Culture). Krakow: Scientific Papers Authors and Publishers Society Universitas (pol. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), 2005 (213 pages).

ASSOCIATION MEMBERSHIPS

CONFERENCE PRESENTATIONS:
Międzynarodowa konferencja East Asia Theatres. Traditions, Inspirations, European/Polish Contexts, Polish Institute of World Art Studies, Manggha Museum of Japanese Art and Technology, 20-22.10.2015, referat: Tragedy and the tragic in Japanese puppet theatre: imported or native categories?

Międzynarodowa konferencja Animals in Japanese Culture and Religion, 17.11.2015, Katedra Japonistyki WO UW, referat: Human-nonhuman encounters in Kawakami Hiromi’s novels. An affirmative vision (Kamisama, Kamisama 2011, Ugoromochi)

International Conference “Our Mythical Childhood. Classics & Children’s Literature Between East & West”, Wydział Artes Liberales, UW Warsaw 25-26 May 2013, referat: Isoppu monogatari, or Aesop’s Fables in Japanese Literature for Children

International Conference “Japanese Civilization: Tokens and Manifestations”, PSBJ, Kraków 14-17 November 2013, Krakow, referat: When your neighbour is a bear, your fiancé – a dog, and your lover – a tuna. About human-nonhuman encounters in contemporary Japanese women’s literature

Gdansk Dance Conference 2012, “Asia and Europe – Cross-cultural Dialogues in Theatre and Dance”, w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca 2012, Gdańsk 18.07.2012, referat: Dialog z duchem.Współczesne sztuki nō Mishimy Yukio na scenach polskiego teatru/ Dialogue with a Ghost: Contemporary Plays by Mishima Yukio Staged in the Polish Theatre

The First Polish-Japanese Meeting, The Polish Association of Aesthetics and The Japanese Society for Aesthetics, Kraków 2011, referat: The Tragic in Japanese and Polish 18th-Century Drama: „The Battles of Coxinga” by Chikamatsu and „The Tragedy of Epaminondas” by Konarski

Art of Japan, Japanism and Polish-Japanese Art Relations, Manggha, Kraków 2010, referat: Taste, sens of beauty and the cognitive role of Japanese Aesthetics;

Polish Association for Japanese Studies, Adam Mickiewicz University 2010, referat: From shūtanba to higeki – Japanese Studies on Tragedy in the Meiji Period;

Sonezaki shinjū” ni okeru higekisei no hyōgen. Bigakuteki no shuppatsuten kara (Tragizm w „Sonezaki shinjū”. Estetyczny punkt widzenia), referat: Japanese Studiem in the 21st Century – Beyond Borders.– International Conference on Japanese Studies, Wiesław Kotański in Memoriam, Warsaw, 19-21 May 2006

Aesthetics as a Way to Understand the Other in Japan, referat: The 10th International Conference of the EAJS, Warszawa 27-30 sierpień 2003