Agnieszka Kozyra (Prof.)

651295Name: Agnieszka Kozyra

e-mail: a.kozyra@uw.edu.pl

Title: Professor (prof. dr hab. – Ph.D. Habilitation)

Research interest: Japanese religion and philosophy. Zen Buddhism, Nishida Kitarō’s philosophy.

Current position: university professor, Head of Chair of Japanese Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw

Academic career:

1981-1986 studied at Department of Japanese and Korean Studies, Institute of Oriental Studies, Faculty of Philology, University of Warsaw. In 1983 won 1st prize in the Japanese Speech Contest organized by Japanese Embassy and Polish-Japanese Friendship Society.

11.07.1986 M.A. in Japanese Studies. M.A. Department of Japanese and Korean Studies, Institute of Oriental Studies, Faculty of Philology, University of Warsaw

1987-1990 studied at Faculty of Humanities, Osaka City University as Japanese Government Scholarship student.
20.03.1990 M.A. in Humanities. Specialty: Japanese religion and philosophy.

1.10. 1990 employed at Department of Japanese and Korean Studies, Institute of Oriental Studies, Faculty of Philology, University of Warsaw.

1991-1992 studied at Post-graduate Course in Religious Studies, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw. (specialty: philosophy of religion). Graduated on 23.07.1992.

4.10.1994 received Ph.D in Humanities (Department of Japanese and Korean Studies, Institute of Oriental Studies, University of Warsaw)
The title of Ph.D thesis: “W poszukiwaniu tożsamości japońskiego chrześcijanina – myśl religijna Uchimury Kanzō” (In the Search of Identity of Japanese Christian – Uchimura Kanzo’s religious thought)

10.11.1995 received the prize of The President of University of Warsaw (individual prize, II grade) for Ph.D dissertation.
Received The President of University of Warsaw Scholarship in 2000/2001, 2001/2002 i 2003/2004

1996-1999 representative of Faculty of Philology at the Senate of University of Warsaw

1998-2003 Vice Editor-in-Chief of „Japonica”, the journal of Department of Japanese and Korean Studies, University of Warsaw

15.12. 2004 the scientific title of doktor habilitowany (assistant professor) in philosophy. (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Science). The title of dissertation: “Filozofia zen” (Philosophy of Zen)

1.10.2006 employed at Department of Japanese and Chinese Studies, Institute of Oriental Studies, Jagiellonian University (profesor of Jagiellonian University)
1.06. 2008 received a post of professor of University of Warsaw

since 2012 a member of Editorial Board of „Analecta Nipponica”, Journal of Polish Association for Japanese Studies

18.04.2013 received scientific title of Professor in Humanities. (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Science). The title of dissertation: “Estetyka zen” (Aesthetics of Zen)

Research experience abroad:

1986-1990 Japan, Osaka Ichiritsu Daigaku (Osaka City University), M.A. in Humanities (Japanese Government Scholarship)
1992 Great Britain, Pembroke College, Oxford, (Soros Scholarship)
1995 Great Britain, Department of Oriental Studies, Cambridge University,
(Takashima Foundation Scholarship)
1996 Japan, Osaka Ichiritsu Daigaku, (Osaka City University Scholarship)
1998 Francja, Ecole Francaise de’Extreme Orient (Takashima Foundation Scholarship)
2002 Japan, International Research Center for Japanese Studies, Kioto (Japan
Foundation Fellowship)

2004/2005 Japan, International Research Center for Japanese Studies, Kioto (Visiting Professor)
2008 Japan, International Research Center for Japanese Studies, Kioto Takashima Foundation
2010 Japan, International Research Center for Japanese Studies, Kioto Takashima Foundation

Publications:

– books
1. Samurajskie chrześcijaństwo (Samurai-like Christianity), Wydawnictwo Dialog, Warszawa 1995 (Ph.D. thesis)

2. Nihon to seiyō ni okeru Uchimura Kanzō (in Japanese), Wydawnictwo Kyōbunkan, Tokio 2001 (ss. 181)

3. Filozofia zen (Philosophy of Zen), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004 (habilitation thesis)

2. Filozofia nicości Nishidy Kitarō (Nishida Kitaro’s Philosophy of Nothingness), Wydawnictwo Nozomi, Warszawa 2007

3. Estetyka zen (Aesthetics of Zen), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010 (professor’s thesis)

4. Mitologia japońska (Japanese Mythology), Wydawnictwo Szkolne PWN ParkEdukacja, Warszawa – Bielsko-Biała 2011

University text book:

Agnieszka Kozyra, Iwona Kordzińska-Nawrocka, Katarzyna Starecka, Tsuneo Okazaki, Małgorzata Dutka, Beata Kubiak Ho-Chi, Pismo japońskie, (Japanese Writing ) Nozomi, Warszawa (vol.1/ 2007; vol. 2/2009; vol.3/2010)

articles
1. „Uchimura Kanzō no futatsu no J ni okeru Nihon” (The Vision of Japan in Uchimura Kanzō’s religious thought), „Uchimura Kanzō kenkyū” No. 29, Kirisutokyō tosho shuppansha, Tōkyō 1992

2. „Protestantyzm a japońska tożsamość narodowa w okresie Meiji” (Protestantism and Japanese national identity in Meiji Era), „Japonica” No. 1, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993

3. „Chrześcijaństwo bez kościoła – uczniowie Uchimury Kanzō” (Churchless Christianity – Uchimura Kanzō’s disciples), “Przegląd Orientalistyczny’ No. 1-2, Warszawa 1993

4. „Uchimura Kanzō i ‘japońskie chrześcijaństwo’” (Uchimura Kanzō and ‘Japanese Christianity’) „Japonica” No. 2, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994

5. „Uchimura Kanzō a nowożytna literatura japońska” (Uchimura Kanzō and modern Japanese literature), „Japonica” No. 4, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995

6. „Teatr nō w filmach Akiry Kurosawy” (Noh theatre in Akira Kurosawa’s films), „Japonica” No. 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996

7. „Wizja Boga w Studium dobra Nishidy Kitarō” (The Vision of God in Nishida Kitarō’s Study of goodness), „Japonica” No. 7, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997

8. „Heiwateki kirisutokyo aikokuron – Uchimura Kanzō to Andrzej Towiański” (Christian pacifist patriotism – Uchimura Kanzō and Andrzej Towiański, „Rekishi kagaku” No. 149, 1997 Osaka rekishikagaku kyōgikai, Osaka

9. „Nitobe Inazō no kirisutokyōteki bushidō” (Nitobe Inazō’s Christian bushidō) (1997), „Nitobe Inazō kenkyū” No. 6, Tōkyō

10. „Droga do oświecenia w naukach mistrza Lin-chi (Rinzai-roku)” (The way to enlightenment in Zen Master Linji’s teaching), „Japonica” No. 8, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998

11. „Jedność medytacji i oświecenia (shushō-ittō) w myśli Dōgena” (The unity of practice and Enlightenment (shushō-ittō) in Dōgen’s thought, „Japonica” No. 9, Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Nozomi, Warszawa 1998

12. „Nihon to Oranda ni okeru mukyōkaishugi – Uchimura Kanzō to Galenusu” (Churchless Christianity in Japan and Holland – Uchimura Kanzō and Galenus Abrahamsz de Haan), „Uchimura Kanzō kenkyū” No. 33, Kirisutokyō tosho shuppansha, Tōkyō 1998

13. „Tokumeiteki kirisutokyōron – Uchimura Kanzō to Karl Rahner” (Anonymous Christianity of Uchimury Kanzō and Karl Rahner) (1999), Proceedings of the Warsaw Symposium on Japanese Studies, 23-26 November 1994. Ed. By Agnieszka Kozyra and Romuald Huszcza with cooperation of Shigemasa Kukimoto, Department of Japanese and Korean Studies, Warszawa 1999

14. “Eastern Nothinness in Nishida Kitaro and Lin-chi” (1999), [w:] Logique du lieu et dépassement de la modernité vol. I, ed. Augustin Berque, OUSIA, Bruxelles,

15. „Główne nurty badań nad zen” (The main currants in Zen Studies), in „Studia Religiologica” Nr 37, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004

16. “Universal Aspects of Paradoxical Logic in Nishida Kitarō Philosophy”, “Rocznik Orientalistyczny” LVII, Warszawa 2004

17. “Pōrando no Warushawa daigaku ni okeru nihongaku kenkyū” (The Development of Japanese Studies at University of Warsaw), „Nichibunken” No.33, Kyōto 2005

18. „Tradycyjne podłoże filozofii Japonii w okresie Meiji” (The traditional basis of Japanese Philosophy in meiji Era), in: Beata Kubiak Ho-Chi red., Japonia okresu Meiji, Nozomi, Warszawa 2006

19. “Paradokusuteki nihirizumu – Nishida to Haideggā” (Paradoxological nihilism – Nishida and Heidegger), „Nihon kenkyū” No.33, 2006, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto

20. „Religie Japonii – shintō, buddyzm i chrześcijaństwo” (Religion of Japan – Shinto, Buddhism and Christianity), „Manggha 06” , Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej, Kraków 2006 angielska)

21. “The Notion of Faith in Nishida Kitarō’s Philosophy”, in: Agnieszka Kozyra and Iwona Kordzińska-Nawrocka red., Beyond Borders: Japanese Studies in the 21st Century. In Memoriam Wieslaw Kotański, Nozomi Warszawa 2007

22. „Azjatycka koncepcja człowieka na przykładzie buddyzmu zen” (Asiatic concept of human being as seen in Zen Buddhism) in: Antropologia miejscem spotkania i dialogu religijnego, red. Ks. Grzegorz Wita, Ks. Grzegorz Kucza, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2008

23. “Nishida Kitarō’s Logic of Absolutely Contradictory Self-Identity and the Problem of Orthodoxy in Zen Tradition, “Japan Review” No. 20, Nichibunken, Kyoto 2008

24. “Zen a kultura Japonii – Hisamatsu Shin’ichi i Suzuki Daisetsu” (Zen and Japanese Culture – Hisamatsu Shin’ichi and Suzuki Daisetsu), in: Ewa Pałasz-Rutkowska (red.) Polska i Japonia. W 50. rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009

25. „Ceremonie religijne shintō a Święto Malw (Aoi Matsuri) w Kioto” (Religious Ceremony of Shinto and Festival of Hollyhock/Aoi matsuri) in: red. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009

26. “Bannen no Nishida Kitarō no geijutsuron – ” (Late Nishida Kitaro’s Theory of Art – “Artistic Creativity as an Act of Historical Formation), in: A. Jabłoński, S. Meyer, K. Morita (ed.), Civilization of Evolution. Civilization of Revolution. Metamorphoses in Japan 1900-2000, Manggha, Kraków 2009

27. “Nishida Kitarō’s logic of absolutely contradictory identity and the Problem of Ethics in Zen”, “Silva Iaponicarum”, Poznań 2009

28. „Sutra Lotosu a rozwój synkretyzmu buddyzmu i shintō w Japonii” (Lotus Sutra and Development of Budhism and Shinto Syncretism in Japan) in: Japonia w Polsce, W 90. Rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską a Japonią. Beata Kubiak-Ho-chi (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

29. “The Affirmation of Ordinary Mind (Byōjōshin) in the Landscapes of Sesshū Tōyō” (1430-1506) in: Aesthetics and Cultures, red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2012

30. “Zen Influence on Japanese Dry Landscape Gardens”, w: Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations ed. A. Kluczewska-Wójcik, J. Malinowski, Polish Institute of World Art Studies, Tako Publishing House, Torun 2012

31. „Nishida Kitarō i filozoficzna szkoła z Kioto (Kyōtoha)” (Nishida Kitarō and philosophical Kyoto school”, in: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), Agnieszka Kozyra (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

32. „Logika absolutnie sprzecznej samo tożsamości Nishidy Kitarō z punktu widzenia logiki religii w ujęciu o. Innocentego Marii Bocheńskiego” (Nishida Kitaro’s logic of absolutely contradictory self-identity from the point of view of I.M Bocheński’s logic of religion), in: W kręgu wartości kultury Japonii. W 140 rocznicę urodzin Nishidy Kitarō (1870-1945), Agnieszka Kozyra (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013

33. Agnieszka Kozyra, „Kryzys tradycyjnego modelu rodziny w Latach mroku Ariyoshi Sawako” (The crisis of traditional family model in Ariyoshi Sawako’s ), in: Dwa filary japońskiej kultury – literatura i sztuki performatywne, red. Beata Kubiak Ho-Chi, Iga Rutkowska, Japonica, Wydawnictwo Zakładu Japonistyki i Koreanistyki WO UW, Warszawa 2013

34. “The Logic of Absolutely Contradictory Self-identity and Aesthetic Values in Zen Art”, „Rocznik Orientalistyczny”, t. LXVI, zeszyt 1, 2013

35. „Krytyka wpływu buddyzmu zen na sztuki walki w traktacie Tengu geijutsuron” (Traktacie goblinów tengu na temat sztuk walki) „The critic of Buddhism in Tengu geijutsuron”) in: Zen a sztuki walki (redakcja naukowa: Agnieszka Kozyra), Wydawnictwo „Japonica”, Warszawa 2014

36. „Związki buddyzmu i sztuk walki w kontekście dyskusji na temat książki Briana Victorii Zen na wojnie” (The relation between Zen Buddhism and Martian arts in the context of discusion on Brian Victoria’s ” in: Zen a sztuki walki (redakcja naukowa: Agnieszka Kozyra), Wydawnictwo „Japonica”, Warszawa 2014

37. „Religijny kult góry Fuji w Japonii” (The religious cult of Fuji) in: Z chryzantemą w herbie. W 10. rocznicę wizyty ich Cesarskich Mości, Cesarza i Cesarzowej Japonii na Uniwersytecie Warszawskim, redakcja naukowa: Urszula Mach-Bryson, Anna Zalewska, Japonica, Warszawa 2014

38. “Christian messianism and patriotism in the works of Uchimura Kanzo and Andrzej Towiański” in: Language and Literary Traditions of Japan. Collection of papers to commemorate the twenty-fifth anniversary of Japanese studies at the Jagiellonian University (1987–2012), edited by Tomasz Majtczak & Senri Sonoyama, Wydawnnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

39. Agnieszka Kozyra, „Wpływy neokonfucjańskiej szkoły yōmeigaku w Nanshū ōikun (Przesłaniu dla przyszłych pokoleń Saigō Takamoriego)” (The influence of yōmeigaku on Saigō Takamori’s Nanshū ōikun) w: Katarzyna Starecka i Agnieszka Żuławska-Umeda (red), Japonia ery Heisei. Alienacje i powroty, Wydawnictwo Japonica, Warszawa 2015

translations
1. Uchimura Kanzō, Wiersze (Poems), „Japonica” nr 4, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995

2. Uchimura Kanzō, Jak zostałem chrześcijaninem (Yo wa ika ni shite kiristo shinto ni narishi ya)(How I became a Christian) , fragments, „Japonica” No. 5, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995

3. Tannishō – czyli ubolewania nad błędnymi przekonaniami. Nauki Shinrana spisane przez jego ucznia Yuiembō, (Tannishō – Lamentations of Divergences, Shinran’s teaching written by his disciple, Yuiembō) „Japonica” No. 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996

4. Nishida Kitarō, Starożytne formy kulturowe Wschodu i Zachodu w perspektywie metafizycznej, (Keijijōgakuteki tachiba kara mita tōzaikodai no bunka keitai) ((The Asian and Western forms of culture as seen from metaphisical perspective) „Japonica” No. 10, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa 1999

5. Nishida Kitarō, Logika toposu w perspektywie religijnej (Bashoteki ronri to shūkyōteki sekaikan) (Logic of topos and religious worldview) part 1 „Japonica” No. 11, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1999

6. Nishida Kitarō, Logika toposu w perspektywie religijnej religijnej (Bashoteki ronri to shūkyōteki sekaikan) (Logic of topos and religious worldview) part 2, „Japonica” No. 13, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 2000

In Filozofia nicości Nishidy Kitarō (Nishida Kitaro’s Philosophy of Nothingness, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa 2007) the following Nishida’s essays were translated:

1. Absolutnie sprzeczna samotożsamość (Zettaimujunteki jiko dōitsu) (Absololutely contradictory self-identity)
2. Aktywna intuicja (Kōiteki chokkan)(Active intuition)
3. Nauka empiryczna (Keiken kagaku) (Empirical science)
4. Funkcja świadomości jako samodeterminacja toposu (Basho no jikogentei to shite no ishiki sayō) (Function of consciousness as self-determination of topos)
5. Nishida Kitarō, „Wprowadzenie do przekładu esejów filozoficznych Nishidy Kitarō Istota piękna (Bi no setsumei) oraz Prawda a piękno (Shin to bi)”, w: Inishie manabi, atarashiki manabi – Literatura, język i kultura Japonii – Studia japonistyczne dedykowane Mikołajowi Melanowiczowi, pod redakcją naukową Romualda Huszczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013 ss. 25-39,
6. Ariyoshi Sawako, Lata mroku (Kōkotsu no hito) (Twilight years), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2013

Association membership:
2000-2006 Member of the Council of European Association for Japanese Studies (EAJS)

2007-2010 Member of Committee of Oriental Studies, Polish Academy of Science

2006-2010 the President of Polish Association for Japanese Studies (Polskie Stowarzyszenie Badań Japonistycznych)
At present: Member of European Association for Japanese Studies (EAJS) and Polish Association for Japanese Studies (PAJS)

Conference presentations:
1. Uchimura Kanzō’s Search for Universal Values in Japanese Tradition, International Conference, European Association for Japanese Studies, Berlin 1991

2. National Messianism of Uchimura Kanzō and Andrzej Towiański, International Conference, European Association for Japanese Studies), Kopenhaga 1994

3. Tokumeiteki kirisutokyōron – Uchimura Kanzō to Karl Rahner (Anonimowe chrześcijaństwo Uchimury Kanzō i Karla Rahnera), Warsaw Symposium on Japanese Studies, 23-26 November 1994.

4. Eastern Nothingness in Nishida Kitarō and Lin-chi, “Logika toposu a postmodernizm” – International Conference, Centre de recherches sur le Japon contemporain (Paris) and International Research Center for Japanese Studies (Kyoto), Paris1997

5. ‘Secrecy without secrecy’. Typology of Paradoxical Judgements in Zen Koans,
International Conference, European Association for Japanese Studies, Warszawa 2003

6. Overcoming of Jiriki-Tariki Dualism: Pure Land Elements in the Philosophy of Nishida Kitaro, International Conference,European Association for Japanese Studies, Vienna 2005

7. The Notion of Faith in Philosophy of Nishida Kitaro, International Conference, Japanese Studies in the 21st Century – Beyond Borders, Warszawa 2006

8. Bannen no Nishida Kitarō no geijutsuron (Theory of aesthetics in Nishida Kitarō’s late philosophical essays) , International conference: Civilisation of evolution. Civilsation of revolution. Metamorphosos in Japan 1900-2000, Kraków 2007

9. Zen Influence on Stone Gardens, International Conference „Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations” organized by The Polish Society of Oriental Art and The Manggha Museum of Japanese Art and Technology Kraków 2010

10. Zen Influence on Ink Painting, International Conference “Japan. New Challenges in the 21st Century” organized by Department of Japanese Studies Adam Mickiewicz University (Poznań) and Polish Association for Japanese Studies, Poznań 2010

11. Towards the New Theory of Zen Art. Polemics on Hisamatsu Shin’ichi’s Seven Characteristics of Zen Art, International Conference “Aesthetics and Cultures. The 1st Polish-Japanese Meeting. Exchanging Experiences”., Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2011.

12. Zencharoku ni okeru sokuhi no ronri (Logic of sokuhi in Zen tea record),
International Conference „Language and Literary Tradition of Old Japan”,Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012.

13. The Criticism of Zen Influence on Swordmanship in Issai Chōzanshi’s “Tengu’s Sermon on Martial Arts” (Tengu geijutsu ron), International Conference “Japanese Civilization: Tokens and Manifestations”, Uniwersytet Jagielloński, “Manggha”, Kraków 2013.

14. The relation of Body and Mind in Issai Chōzanshi’s “Tengu Sermon on Martial Arts, International Conference “Nihon bunka no tayōsei” (The diversity of Japanese culture) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014.

15. Nishida Kitarō’s Philosophy of Ansolute Nothingness and Percy W. Bridgman’s Theory of Operationalism,
International Conference of the Society for Asian and Comparative Philosophy (the part of the Annual Meeting of the American Academy of Religion, San Diego (USA), 22-26 listopada 2014, San Diego Convention Hall.

Reviewing activities:

1. Ienaga Saburō, Sensō sekinin (War responsibility), Iwanami shoten, Tokio 1990, [in:] „Japonica” No. 6, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.

2. Nitobe Inazō, Bushidō – dusza Japonii (Bushido), Keiko Publishers, Warszawa 1993, [in:] „Japonica” No. 3. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.

3. Kurosawa Akira, Gama no abura. Jiden no yō na mono (Something like an autobiography), [in:] „Japonica” No. 5., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.

4. Robert E. Carter, The Nothingness Beyond God – An Introduction to the Philosophy of Nishida Kitarō, Paragon House, New York 1992 [in:] ), „Japonica” No. 8, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.

5. Ōe Kenzaburō, Agesōseji no tabekata (The Way of eating fried sausages), 1998 [in:] „Japonica” No. 9, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1998

6. Zen z krwi i kości. (Zen of blond and bones). Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1998 [in:] „Japonica” No 10, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1999

7. Zenkei Shibayama, Milczenie kwiatu. Eseje zen (Silence of a flower. Zen Essays), Wydawnictwo A, Kraków 1998 [in :] Japonica” No 10, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1999

8. Jolanta Tubielewicz, Japonia zmienna czy niezmienna (Japan – changing rr unchanging), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1998 [in:] Japonica” nr 10, Wydawnictwo Nozomi, Warszawa, 1999.

9. Arkadiusz Tarnowski, Polska i Japonia 1989-2004. Stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne (Poland and Japan 1989-2004. Political, economical and cultural relations), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.

10. Iwona Kordzińska-Nawrocka (red.), W kręgu tradycji dworu Heian, (The tradition of Heian Court), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.

11. The Japanese Mind. Essentials of Japanese Philosophy, Charles A. Moore (red.) – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

12. Jacek Mendyk, Wielcy wojownicy Japonii – Toyotomi Hideyoshi (1582-1598) (Japanese great worriors – Toyotomi Hideyoshi, 1582-1598) – Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.

13. Language and Logic in Ancient China. Collected Papers on Chinese Language and Logic by Janusz Chmielewski – Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN 2008

14. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Japońska sztuka kulinarna (Japanese culinary culture), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008.

15. Eiko Ikegami, The Taming of the Samurai. Honorific Individualism and the Making of Modern Japan – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

16. Mikołaj Melanowicz, Historia literatury japońskiej (History of Japanese literature), Wydawnictwo PWN Warszawa 2009.

17. Ewa Pałasz-Rutkowska, Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 (History of Polish-Japanese relations), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009.

18. Leszek Sobolewski, Indochiny w polityce Japonii (1940-1945) (Indochina in Japanese politics), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009.

19. Daisetz T. Suzuki, Zen and Japanese Culture , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009.
20. Jędrzej Greń, Jōkamachi – rozwój, struktura i rola miasta przyzamkowego w urbanizacji nowożytnej Japonii (1576-1700) (Jōkamachi – the development, structure and role of castle-towns in premodern urbanization of Japan, 1576-1700), Wydawnictwo TRIO 2010.

21. Marcin Tatarczuk, Kaidan – opowieści niesamowite z epoki Edo (XVII-XIX w.) (Kaidan – ghost stories from Edo period,17th-19th century) Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.

22. Stephan Turnbull, znawca historii Japonii, w swojej książce The Samurai and the Sacred , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Agnieszka