II rok lic.
PNJ (dz), 30.01, godz.12.00-13.30 (pisemny), godz.14.00-16.00 (ustny), s.Genji
PNJ (w), 01.02, godz.13.00-14.30  (pisemny), godz.14.40-16.40 (ustny), s.Genji

III rok lic.
Sakubun (dz), 02.02, godz.11.30-13.00, s. Kotańskiego
Sakubun (w), 06.02, godz. 10.00-11.30, s.Genji

II rok mgr
PNJ (dz), 31.01, godz. 11.00-12.30 (pisemny), godz.12.40-14.40 (ustny), s.Genji
PNJ (w), 06.02, godz. 12.00-13.30 (pisemny), godz.13.40-15.40 (ustny), s.Genji