Studenci wracający na pierwszy lub drugi rok studiów magisterskich,
nie po stypendiach do Japonii, ale po urlopach zdrowotnym lub dziekańskim,
od których wymaga się zdania egzaminu z języka japońskiego,
proszeni są o kontakt z dr Shinobu Kaiho-Przybylską,
która przeprawadzi dla nich egzamin w dniu 3 września 2015.