Termin egzaminu pisemnego na roczne stypendium rządowe do Japonii został wstępnie ustalony na 19 lutego (czwartek) o godz. 12.00. Egzamin odbędzie się w auli PJATK (dawne PJWSTK) przy ul. Koszykowej 86.

Zainteresowani muszą wpisać się do 28 stycznia (środa) na listę, która znajduje się w Bibliotece Japonistyki. Należy podać nazwisko, imię, rok studiów (czy dzienne, czy wieczorowe).

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów (liczba miejsc w sali jest ograniczona, a w egzaminie biorą udział studenci z całej Polski) możliwe jest to, że będzie ograniczona liczba dopuszczonych osób z każdej uczelni, a decydować będzie średnia ocen.