Informacja dla studentów II i III roku licencjackiego oraz studentów I roku magisterskiego:

Egzamin Monbushō na roczne stypendium do Japonii odbędzie się 19 lutego 2014 (środa)

informacja o egzaminie Monbushō