INFORMACJA O DNIU ADAPTACYJNYM DLA STUDENTÓW I ROKU 

WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 30 września (poniedziałek) 2013 roku, godz. 15.00–16.00, w Auli Dawnej BUW (Krakowskie Przedmieście 26/28), odbędzie się spotkanie studentów z władzami dziekańskimi Wydziału Orientalistycznego UW.

O godz. 16.00 rozpoczną się spotkania informacyjne dla studentów poszczególnych jednostek Wydziału Orientalistycznego.
Spotkanie dla studentów Japonistyki odbędzie się w Auli Dawnej BUW.

W godz. 18.00-18.30, w Auli Dawnej BUW, odbędzie się spotkanie studentów z przedstawicielem akademickiej przychodni lekarskiej.

W godz. 18.30-20.00, w Auli Dawnej BUW, odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta zorganizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

!!! Obecność na wszystkich spotkaniach i szkoleniu obowiązkowa !!!