INFORMACJA O DNIU ADAPTACYJNYM DLA STUDENTÓW I ROKU
WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

W dniu 29 września (poniedziałek) 2014 roku, godz. 12.00–13.00, w sali D Auditorium Maximum (Krakowskie Przedmieście 26/28), odbędzie się spotkanie studentów z władzami dziekańskimi Wydziału Orientalistycznego UW.

O godz. 13.00 rozpoczną się spotkania informacyjne dla studentów poszczególnych jednostek Wydziału Orientalistycznego (oprócz studentów Studium Stosunków Międzykulturowych).

Spotkanie informacyjne dla studentów Studium Stosunków Międzykulturowych WO odbędzie się w godz. 14.00-15.00, w sali 149, ul. Nowy Świat 69.

W godz. 15.00-15.30, w sali D Auditorium Maximum, odbędzie się spotkanie studentów z przedstawicielem akademickiej przychodni lekarskiej.

W godz. 15.30-16.30, w sali D Auditorium Maximum, odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta zorganizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

!!! Obecność na wszystkich spotkaniach i szkoleniu obowiązkowa !!!