Dyżury

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2016/2017

Wszystkie dyżury odbywają się na Krakowskim Przedmieściu jeśli nie podano inaczej.

Today subject is Homework and why children should not do somethingInch.So initially If possibly to describe how everybody on the planet are children, and they would like to relax or play something. The issue always happens when can organise yourself for each work. All of this is frequently an trouble within the person’s managment. And person must study this while they’re in class and doing howework. Parents must show this for kids.So for your summary If possibly to condition our nursing paper writing service college essays writing services college papers writer homework, nor only study us some subject, it study us and get ready for that extended run existence.

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, koordynator studiów wieczorowych
poniedziałki, 10.00-11.00
piątki, 18.20-19.00

dr Anna Zalewska, opiekun studiów licencjackich
poniedziałki 16:20-17:00, Nowy Świat 4
środy 11:00-12:00, Krakowskie Przedmieście 26/28

dr Jędrzej Greń, opiekun studiów magisterskich
środy 10.00-11.00 (Nowy Świat 4, pok. 227)
piątki 11.00-11.45 (Nowy Świat 4, pok. 227)

Pracownicy Japonistyki

dr. hab. Beata Kubiak Ho-Chi, prof. UW
wtorek, 15.00 – 15.30
czwartek, 10.40-11.10

Yoko Fujii-Karpoluk sensei
środy 11:00-12:00 (Nowy Świat 4)

mgr Marta Trojanowska
czwartek 12.00-13.00

mgr Monika Nawrocka
wtorki, 12.00-13.00

 

Dyżury pracowników w semestrze zimowym 2016/2017

Wszystkie dyżury odbywają się na Krakowskim Przedmieściu jeśli nie podano inaczej

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, kierownik Katedry Japonistyki
poniedziałek 10.40-11.10 czwartek 13.00-14.30

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, koordynator studiów wieczorowych
poniedziałek godz. 10.00-11.00; piątek godz 18.20-19.00

dr Anna Zalewska, opiekun studiów licencjackich
I semestr:
poniedziałki, 11.00-12.00
środy, 11.00-12.00

dr Jędrzej Greń, opiekun studiów magisterskich
środy 10.00-11.00 (Nowy Świat 4, pok. 227);
piątki 11.00-11.45 (Nowy Świat 4, pok. 227)

Pracownicy Japonistyki

prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska
wtorek 15.00-16.00 (Japonistyka, biblioteka); czwartek 12.50-13.20 (sala 143, Nowy Świat 69)

dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi, prof. UW
wtorek 15.00-16.00; czwartek 12.50-13.20

dr Katarzyna Starecka
wtorek 16.30-17.30 (Japonistyka, biblioteka); czwartek 18.10-18.40 (Nowy Świat 4)

dr Shinobu Kaiho-Przybylska

Tsuneo Okazaki sensei

Yoko Karpoluk Fujii sensei

mgr Urszula Mach-Bryson

mgr Marta Trojanowska
czwartek 15.00-16.00

mgr Monika Nawrocka