Dyżury pracowników w sesji zimowej 2016/17:

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, kierownik Katedry Japonistyki

30.01-3.02 – urlop (zastępstwo dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka)

Dyżury:
7 luty (wtorek) godz. 15.00-16.30
9 luty (czwartek) godz. 14.00-15.30

prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz

15-16 wtorek

prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska

1 luty (środa) , godz. 14.00-15.00

dr Katarzyna Starecka

3 lutego (piątek), godz. 11-12.00
9 luty (czwartek), godz. 9.00-10.00

dr Shinobu Kaiho-Przybylska
31.01.2017(wtorek), godz. 12.30-13.30 (Nowy Świat 4)
7.02.2017(wtorek), godz. 11.00-12.00 (Nowy Świat 4)

dr Jędrzej Greń, opiekun studiów magisterskich

środy, godz. 10.00-11.00 (Nowy Świat 4, pok. 227);
piątki, godz. 11.00-12.00 (Nowy Świat 4, pok. 227)

sensei Yōko Fujii-Karpoluk

8 lutego (środa), 11.00-12.30 (Biblioteka Japonistyki)

mgr Marta Trojanowska

1 lutego (środa), godz. 11.00 – 13.00
8 lutego (środa), godz. 11.00 – 13.00

mgr Monika Nawrocka

01.02, godz. 11.00-12.00

Egzaminy w sesji zimowej 2016/17:

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra

Zaliczenia dla osób, które nie mogły pisać na ostatnich zajęciach, mogą odbyć się na dyżurach w sesji.

prof. Ewa Pałasz-Rutkowska

wykład Cesarze w nowoczesnej i współczesnej Japonii

egzamin:

31 I, g. 10.00-15.00 i 1 II g. 10.00-14.00, s. Kotańskiego, japonistyka Krakowskie Przedmieście

dr Anna Zalewska

I rok lic
30 I, 10:30-12:00 I rok lic dzienny, Gramatyka, s. 149
30 I, 12:30-14:00 I rok lic wieczorowy, Gramatyka, s. 149
1 II, 12:00-13:30 II rok lic dzienny, Gramatyka, s. 149 (do potwierdzenia)
6 II, 10:30-12:00 I rok lic wieczorowy, I grupa, Pismo, s. Kotańskiego

dr Katarzyna Starecka

9 luty (czwartek), godz. 10:00-11:00 – Pismo (1 rok lic., dz.), s. Kotańskiego
9 luty (czwartek), godz. 11:00-12:00 – Laboratorium językowe (1 rok lic., dz.), s. Kotańskiego
9 luty (czwartek), godz. 11:00-12:00 – Laboratorium językowe (2 rok lic., dz.), s. Kotańskiego

dr Shinobu Kaiho-Przybylska

3年生 会話(昼)
31.01.2017 (wtorek), godz. 11.00-12.30 (Nowy Świat 4)

dr Jędrzej Greń

3 lutego (piątek), godz. 12:00-13:30 – Konwersacje wideo (1 rok lic., dz.), Nowy Świat 4, s. 230 (Genji)
3 lutego (piątek), godz. 14:00-15:30 – Pismo (2 rok lic., dz.), Nowy Świat 4, s. 230 (Genji)

sensei Tsuneo Okazaki

PNJ I rok lic.

1月31日 12.00-15.00筆記試験 (pisemny); 15.00-19.00 口頭試問 (ustny), s. 143, s. 149
2月1日 11.00-16.00口頭試問 (ustny), Nowy Świat

sensei Yōko Fujii-Karpoluk

II rok lic.
PNJ (dz), 30.01, godz.12.00-13.30 (pisemny), godz.14.00-16.00 (ustny), s.Genji
PNJ (w), 01.02, godz.13.00-14.30  (pisemny), godz.14.40-16.40 (ustny), s.Genji

III rok lic.
Sakubun (dz), 02.02, godz.11.30-13.00, s. Kotańskiego
Sakubun (w), 06.02, godz. 10.00-11.30, s.Genji

II rok mgr
PNJ (dz), 31.01, godz. 11.00-12.30 (pisemny), godz.12.40-14.40 (ustny), s.Genji
PNJ (w), 06.02, godz. 12.00-13.30 (pisemny), godz.13.40-15.40 (ustny), s.Genji

mgr Marta Trojanowska

Zaliczenia ustne planowane są:
2 lutego g. 11:00 – grupa D, II rok wiecz.
3 lutego, g. 11:00 – gr. C II rok wiecz, 13:00 – gr. C I rok wiecz., 15:00 – gr. D I rok wiecz.

mgr Monika Nawrocka

02.02 – pismo III rok (dzienny i wieczorowy), godz. 13.30-15.00, s. Kotańskiego
06.02 – pismo I rok (wieczorowy, 2 grupa), godz. 12.00-13.30, s. Kotańskiego

Egzaminy w poprawkowej sesji zimowej 2016/17:

dr Anna Zalewska

I rok lic, Gramatyka, A. Zalewska, 3 marca, 11:20-12:50, s. 229 (LL)

dr Shinobu Kaiho-Przybylska

2年生(昼と夜) 会話
8.03.2017 śr 12.30-13.30 Nowy Świat

3年生(昼と夜) PNJ
3.03.2017 pt 18.20-19.50 Nowy Świat

3年生(昼と夜) 会話
8.03.2017 śr 13.30-14.30 Nowy Świat

修士1年生(昼と夜) PNJ
3.03.2017 pt 18.20-19.50 Nowy Świat

修士1年生(昼と夜) 会話
8.03.2017 śr 13.15-13.45 Nowy Świat

dr Jędrzej Greń

Pismo (2 r. lic. dz.) – piątek 3 marca, godz. 9:15 (Nowy Świat 4)

Konwersacje wideo (1 r. lic. dz.) – piątek 3 marca, godz. 15:00 (Nowy Świat 4)

sensei Yōko Fujii-Karpoluk

PNJ, II rok lic.
PNJ, II rok mgr
07.03.2017, godz. 11.10, s. Murasaki