Zajęcia


Organizacja roku akademickiego 2016/2017

SEMESTR ZIMOWY
1 października 2016 – początek zajęć
20 stycznia 2017 – termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
28 stycznia – 10 lutego 2017: sesja zimowa
Dni wolne od zajęć:
31 października 2016 (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć
23 grudnia 2016 – 6 stycznia 2017: wakacje zimowe
11-17 lutego 2017: przerwa międzysemestralna

SEMESTR LETNI
18 lutego 2017 – początek zajęć
3-9 marca 2017: sesja poprawkowa semestru zimowego
1 czerwca 2017 – termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
9 czerwca – 2 lipca 2017: sesja letnia
28 sierpnia – 10 września 2017: sesja poprawkowa semestru letniego
Dni wolne od zajęć:
2 maja 2017 (wtorek) – dzień wolny od zajęć
3 lipca – 30 września 2017: wakacje letnie

Studenci posiadający indeksy zobowiązani są złożyć je u opiekunów studentów w celu rozliczenia do dnia 12 września 2017 r.


Plan zajęć w roku akademickim 2016/2017 

aktualizacja 19 października 2016