Plan zajęć w roku akademickim 2018/2019

2018-2019 plan zajęć – studia dzienne

2018-2019 plan zajęć – studia wieczorowe

2018-2019 plan zajęć w salach Japonistyki


Organizacja roku akademickiego 2018/2019

 

Pełny kalendarz: UW kalendarz akademicki 2018/2019

 

SEMESTR ZIMOWY 01.10.2018 r. – 15.02.2019 r.
Początek zajęć 02.10.2018 r.

Termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów: 26.10.2018 r.
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym: 18.01.2019 r.

Wakacje zimowe 22.12.2018 r. – 06.01.2019 r.

Egzaminacyjna sesja zimowa 26.01.2019 r.– 08.02.2019 r.
Egzaminy z języków obcych 28.01.2019 r.

Przerwa międzysemestralna 09.02.2019 r. – 15.02.2019 r.

SEMESTR LETNI 16.02.2019 r. – 30.09.2019 r.
Początek zajęć 16.02.2019 r.

Termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów 15.03.2019 r.
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim 02.06.2019 r.

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 01.03.2019 r. – 07.03.2019 r.
Egzaminy poprawkowe z języków obcych 02.03.2019 r.

Wakacje wiosenne 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia) 10-11.05.2019 r.

Egzaminacyjna sesja letnia 10.06.2019 r. – 30.06.2019 r.
Egzaminy z języków obcych 10.06.2019 r.

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 31.08.2019 r. – 15.09.2019 r.
Egzaminy poprawkowe z języków obcych 02.09.2019 r.

Okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dot. zaliczenia roku akad. 2018/2019 16.09.2019 r. – 30.09.2019 r.


Plan zajęć w roku akademickim 2017/2018

2017-2018 plan zajęć – studia dzienne
2017-2018 plan zajęć – studia wieczorowe
2017-2018 plan zajęć w salach Japonistyki
2017/2018 tematy zajęć specjalizacyjnych


Plan zajęć w roku akademickim 2016/2017 

aktualizacja 19 października 2016