Sesja

Sesja poprawkowa 2017/18 (3 IX – 14 IX):

Egzaminy w sesji poprawkowej:

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra
Religie Japonii – 13 września (czwartek) godz. 11.30-13.00, s. Kotańskiego

prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska
„Spotkania Polski z Japonią” 4 IX, g. 10, s. Kotańskiego
Pracownia dziejów 4 IX, g. 11, s. Kotańskiego
„Historia Japonii” (wszystkie grupy), 4 IX, g. 12, s. Kotańskiego

dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi, prof. UW
EGZAMIN POPRAWKOWY ESTETYKA I SZTUKA, 6.09.2018, g. 15.00-16.30, japonistyka, sala seminaryjna, Krakowskie Przedm. 26/28

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
27 lipca 2018 godz 13.00, Klasyczny język japoński, III rok dzienny i wieczorowy, s. Kotańskiego
10 września 2018, godz. 13.00 Klasyczny język japoński, III rok dzienny i wieczorowy, s. Kotańskiego
10 września 2018, godz. 13.00 Literatura i kultura Japonii, I rok dzienny i wieczorowy, s. Kotańskiego
12 września 2018, godz. 11.00-14.00 Kaiwa, II rok wieczorowy, s. seminaryjna
12 września 2018, godz. 15.00-16.30 Zagadnienia społeczno-kulturowe, I rok dzienny i wieczorowy, s. Kotańskiego ​

dr Anna Zalewska
03.09 11:00-12:30 III rok (w) Pismo, s. Kotańskiego
07.09 11:00-12:30 I rok (d, w) WOJ, s. Kotańskiego
07.09 11:00-12:30 I rok (w, grupa I) Gramatyka, s. Kotańskiego
10.09 11:00-12:30 II rok WOJ (w), s. Kotańskiego
10.09 11:00-12:30 I rok (w, grupa I) Pismo, s. Kotańskiego

dr Shinobu Kaihō-Przybylska
4.09.2018 11:00-12:30 III rok (d i w) PNJ (pisemny), sala Genji (Nowy Świat 4)
4.09.2018 12:30 III rok (d i w) PNJ (ustny), sala Murasaki (Nowy Świat 4)
4.09.2018 12:45 III rok (d i w) Konwersacje, sala Murasaki (Nowy Świat 4)

4.09.2018 11:00-12:30 I rok mag PNJ (pisemny), sala Genji (Nowy Świat 4)
4.09.2018 12:30 I rok mag PNJ ( ustny), sala Murasaki (Nowy Świat 4)

4.09.2018 12:45 II rok (d) Konwersacje, sala Murasaki (Nowy Świat 4)

UWAGA! Ponieważ istnieje możliwość zmiany daty i czasu egzaminów i dyżurów dr Shinobu Kaihō-Przybylskiej, wszyscy zainteresowani powinni koniecznie w sierpniu porozumieć się bezpośrednio z dr Przybylską w celu ich potwierdzenia.

Osoby wracające w październiku na studia mgr, które po dłuższej przerwie w studiach muszą zdawać egzamin z jęz. japońskiego, mogą do niego przystąpić 4.09.2018 o godz. 12.30 na Nowym Świecie 4. Osoby te także powinny skontaktować się w sierpniu z dr Przybylską!

dr Katarzyna Starecka
Pismo (Lic. I dz.): 12 IX 2018, godz. 10:30-11:30, s. Kotańskiego
Laboratorium językowe (Lic. II dz./w.): 12 IX 2018, godz. 11.00-12.00, s. Kotańskiego
Laboratorium językowe (Lic. I dz./w.): 12 IX 2018, godz. 13.00-14.00, s. Kotańskiego

dr Jędrzej Greń
07.09.2018 godz. 15:00-16:30, s. 143: Pismo II rok dz. i wiecz., Pismo III rok dz., Konwersacje wideo I rok wiecz.

mgr Tsuneo Okazaki
PNJ (I rok lic.), 3.09.2018, od godz. 11:00, Nowy Świat 4

mgr Yōko Fujii-Karpoluk
PNJ, II rok lic.: 03.09.2018, godz. 15.00, s. Genji

mgr Marta Trojanowska
gramatyka I rok lic. (grupa dzienna i wieczorowa razem):
poniedziałek 3 września godzina 13:00, sala 230, Nowy Świat 4.

Dyżury w sesji poprawkowej:

O ile nie napisano inaczej, dyżury odbywają się na Krakowskim Przedmieściu.

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, kierownik katedry
urlop do 12 września
13 września (czwartek) godz. 10.30-11.30
17 września (poniedziałek) godz. 14.00-15.30

prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska
4 IX g. 14-15

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, koordynator studiów wieczorowych
10 września godz 15.00-16.00
12 września godz. 16.30-17.00
13 września godz. 10.30-11.00

dr Anna Zalewska, opiekun studiów licencjackich
4.09 11:00-12:00
7.09 12:30-13:30
10.09 12:30-13:30

dr Katarzyna Starecka
12 IX godz. 12.00-13.00

dr Shinobu Kaihō-Przybylska
4.09.2018 godz. 12:30-13.30 Nowy Świat 4
6.09.2018 godz. 11:00-12:00 Nowy Świat 4

UWAGA! Ponieważ istnieje możliwość zmiany daty i czasu egzaminów i dyżurów dr Shinobu Kaihō-Przybylskiej, wszyscy zainteresowani powinni koniecznie w sierpniu porozumieć się bezpośrednio z dr Przybylską w celu ich potwierdzenia.

Osoby wracające w październiku na studia mgr, które po dłuższej przerwie w studiach muszą zdawać egzamin z jęz. japońskiego, mogą do niego przystąpić 4.09.2018 o godz. 12.30 na Nowym Świecie 4. Osoby te także powinny skontaktować się w sierpniu z dr Przybylską!

dr Jędrzej Greń, koordynator wyjazdów stypendialnych
07.09.2017 godz. 12:00-13:00
10-23.09 urlop

mgr Yōko Fujii-Karpoluk
03.09.2018, godz. 14.00 (Nowy Świat 4)