Sesja

Dyżury i egzaminy w sesji letniej i poprawkowej 2016/17:


Sesja letnia (09 VI – 02 VII)


Dyżury

O ile nie napisano inaczej, dyżury odbywają się na Krakowskim Przedmieściu 26/28.

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, kierownik Katedry Japonistyki
13.06. wt. 13.30-14.00
16.06.pt. 17.00-18.30
19.06 pd. 17.00-18.00
21.06 śr. 15.00-16.00
27.06. wt. 14.30-16.00

prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz
15-16 wtorek

prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska
13 VI wt, g. 15.30-16 japonistyka
27 VI wt, g. 15-16 japonistka

dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi, prof. UW
wtorek 20.06 w godz. 13.00-14.00
wtorek 27.06, godz. 11.00-11.30

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
9 czerwca 2017, godz. 10.00-11.00
19 czerwca 2017, godz. 10.00-11.00
21 czerwca 2017 godz.16.00-16.30
23 czerwca 2017 godz. 11.00-12.00
28 czerwca 2017 godz. 16.30-17.00

dr Anna Zalewska, opiekun studiów licencjackich
urlop naukowy i wyjazd do Japonii w dniach: 13.06 do 12.07 (możliwy kontakt mailowy)

dr Katarzyna Starecka
12 czerwca, godz. 9.30-10.30
13 czerwca, godz. 10-11.00
20 czerwca, godz. 10.30-12.00
27 czerwca, godz. 15.00-16.00

dr Shinobu Kaiho-Przybylska
9.06.2017 (piątek), godz. 14.00-15.00 (Nowy Świat 4)
12.06.2017(poniedziałek), godz. 13.45-14.45 (Nowy Świat 4)
20.06.2017 (wtorek), godz. 11.00-12.00 (Nowy Świat 4)

dr Jędrzej Greń, opiekun studiów magisterskich
14 czerwca (środa), godz. 10:00-11:00 (Japonistyka – Krakowskie Przedm.)
20 czerwca (wtorek), godz. 16:30-17:30 (Japonistyka – Krakowskie Przedm.)
21 czerwca (środa), godz. 10:00-11:00 (Nowy Świat 4)
23 czerwca (piątek), godz. 11:00-12:00 (Nowy Świat 4)
28 czerwca (środa), godz. 10:00-11:00 (Japonistyka – Krakowskie Przedm.)

sensei Yōko Fujii-Karpoluk
12 czerwca 2017 godz.13.30-15.00
16 czerwca 2017 godz. 11.00-12.00 (Nowy Świat 4)

mgr Marta Trojanowska
urlop naukowy i wyjazd do Japonii w dniach: 13.06 do 12.07 (możliwy kontakt mailowy)

mgr Monika Nawrocka
19.06 godz. 13.00-14.00
26.06 godz. 12.00-13.00


Egzaminy

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra
16.06 pt. godz. 15.00  II rok (d) Religie Japonii,  s.Kotańskiego
19.06 pd.  godz. 15.00 II rok (w) Religie Japonii, s.143
20. 06. wt. godz. 13.30- 15.00 Konwersatorium II rok (w) s. Kotańskiego
20.06. wt. godz. 15.15- 16.45  Lektura tekstów II rok (w) s. Kotańskiego
21.06 śr. godz. 13.30-15.00 II rok (d) Lektura tekstów, s. religioznacza

prof. Ewa Pałasz-Rutkowska
Historia Japonii (stacjonarne), 13 czerwca 2017, g. 10-11.30, s. Schayera (A, B), indologia, Krakowskie Przedm. 26/28 (egz. pisemny)
Historia Japonii (niestacjonarne), 13 czerwca 2017, g. 12-13.30, s. Schayera (A, B, C), indologia, Krakowskie Przedm. 26/28 (egz. pisemny)
Pracownia Dziejów, 13 czerwca 2017, g. 13.40-15.30, s. Kotańskiego, japonistyka, Krakowskie Przedm. 26/28 (egz. ustny)

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
I rok
23 czerwca 2017 godz. 12.00-13.00 Zagadnienia społeczno-kulturowe Japonii, studia wieczorowe, s.143
27 czerwca 2017 godz. 11.00-12.30, Zagadnienia społeczno-kulturowe Japonii, studia dzienne, s. Kotańskiego

II rok
21 czerwca 2017, godz. 12.00=16.00, s. Kotańskiego, Kaiwa grupa I studia wieczorowe
27 czerwca 2017 godz. 13.00-14.30, WOJ dzienne s. Kotańskiego
28 czerwca 2017 godz. 10.00-11.30 WOJ wieczorowe s.Kotańskiego
30 czerwca 2017 godz. Pismo s. 143

III rok
19 czerwca 2017, godz. 11.00-12.30, s. Kotanskiego, Klasyczny język japoński, studia wieczorowe

dr Anna Zalewska
14 czerwca 11:00-12:30, s. 143
I rok wieczorowy, gramatyka (poprowadzi mgr Monika Nawrocka)

22 czerwca 11:00-12:30, s. 143
I rok dzienny, gramatyka (poprowadzi mgr Monika Nawrocka)

26 czerwca 16:00-17:30, s. 143
I rok wieczorowy, wiedza o jęz. jap. (poprowadzi mgr Agata Bice)

dr Katarzyna Starecka
I rok
12 czerwca 2017, godz. 10.30-11.30, Pismo, s. Kotańskiego
16 czerwca 2017, godz. 10.30-11.30, Laboratorium jęz., s. 229 (Nowy Świat 4), gr. wiecz.
16 czerwca 2017, godz. 11.30-12.30, Laboratorium jęz., s. 229 (Nowy Świat 4), gr. dz.

II rok

13 czerwca, godz. 11.00-12.00, Historia powojenna, s. Kotańskiego
16 czerwca, godz. 12.30-13.30, Laboratorium jęz., s. 229 (Nowy Świat 4)
16 czerwca, godz. 14.00-15.00, Historia powojenna,  s. 229 (Nowy Świat 4)


dr Shinobu Kaiho-Przybylska
IIIrok(d) PNJ
9.06.2017 (piątek), godz. 11.10-14.00 (Nowy Świat 4)

dr Jędrzej Greń
Pismo (L2d), środa 21 VI, godz. 11:00-12:30, s. 230 (Nowy Świat 4).
Konwersacje wideo (L1d), piątek 23 VI, godz. 12:00-13:30, s. 230 (Nowy Świat 4).
Lektura tekstów klasycznych (M1d) – termin przysyłania prac: poniedziałek 19 VI.

sensei Tsuneo Okazaki
I rok lic.
20 czerwca 10:00-11:30 (pisemny gr. 1), s. 143 i 149
20 czerwca 11:30-13:00 (pisemny gr. 2), s. 143 i 149
20 czerwca 13:00-18:00 (ustny gr. 1), s. 143
21 czerwca 11:00-18:00 (ustny gr. 2), s. 229

sensei Yōko Fujii-Karpoluk
II rok lic.
14 czerwca 2017 godz.12.00-13.30, PNJ dzienne, s. Genji
16 czerwca 2017 godz. 14.00-15.30, PNJ wieczorowe, s.Genji

III rok lic.
13 czerwca 2017 godz. 9.30-11.00, Pismo dzienne, s. Genji
14 czerwca 2017 godz. 10.00-11.30, Pismo wieczorowe, s.Genji
16 czerwca 2017 godz.12.00-13.30, Sakubun, s. Genji
mgr Marta Trojanowska
mgr Monika Nawrocka
16.06.2017, godz. 13.00, KONWERSACJE WIDEO, sala 143, 1 rok wieczorowy (1 i 2 grupa),
19.06.2017, godz. 12.00, PISMO, sala Genji (230), 1 rok wieczorowy (2 grupa)

Sesja poprawkowa (28 VIII – 10 IX)


Dyżury

O ile nie napisano inaczej, dyżury odbywają się na Krakowskim Przedmieściu 26/28.

dr Anna Zalewska
28.08.2017 poniedziałek, 10-11
1.09.2017 piątek, 10-11
4.09.2017 poniedziałek 10-11

dr Shinobu Kaiho-Przybylska
UWAGA!
Ponieważ godziny i daty egzaminów poprawkowych dr Shinobu Kaiho-Przybylskiej mogą ulec zmianie, wszystkie osoby, które będą do nich podchodzić, powinny pod koniec sierpnia wysłać e-mail do dr Przybylskiej w celu potwierdzenia daty i godziny poprawki!

Egzamin dla studentów, którzy od października chcą wrócić na studia po przerwie w toku studiów magisterskich i z tego powodu zobowiązani są zdać egzamin z języka japońskiego, odbędzie się 4.09.2017 (poniedziałek) w godz. 12.30-13.30 (Nowy Świat 4). Osoby te również powinny pod koniec sierpnia wysłać e-mail do dr Shinobu Kaiho-Przybylskiej w celu potwierdzenia daty i godziny poprawki!

4.09.2017 poniedziałek, 13.00-14.00 (Nowy Świat 4)
6.09.2017 środa, 11.00-12.00 (Nowy Świat 4)

sensei Yōko Fujii-Karpoluk

30 sierpnia 2017, godz. 12.00-13.00,  Krakowskie Przedm. 26/28
1 września 2017, godz.13.30-14.30, Krakowskie Przedm. 26/28

Egzaminy

prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska
Historia Japonii (stacjonarne), 1 września 2017, g. 10-11.30, s. Kotańskiego, japonistyka, Krakowskie Przedm. 26/28
Historia Japonii (niestacjonarne), 1 września 2017, g. 10-11.30, s. Kotańskiego, japonistyka, Krakowskie Przedm. 26/28
Pracownia Dziejów, 1 września 2017, g. 10-11.30, s. Kotańskiego, japonistyka, Krakowskie Przedm. 26/28

dr Anna Zalewska
1 września 2017, 11:00-12:30, Gramatyka, I rok, i Wiedza o języku, I rok, s. Kotańskiego

dr Katarzyna Starecka
I rok
7 września 2017, godz. 10.30-11.30, Laboratorium jęz., s. Kotańskiego, gr. dz. i wiecz.

II rok
7 września 2017, godz. 11.30-12.30, Laboratorium jęz., s. Kotańskiego, gr. dz.
7 wrzesnia 2017,  godz. 12.30-13.30, Historia powojenna, s. Kotańskiego

dr Shinobu Kaiho-Przybylska
UWAGA!
Ponieważ godziny i daty egzaminów poprawkowych dr Shinobu Kaiho-Przybylskiej mogą ulec zmianie, wszystkie osoby, które będą do nich podchodzić, powinny pod koniec sierpnia wysłać e-mail do dr Przybylskiej w celu potwierdzenia daty i godziny poprawki!

Egzamin dla studentów, którzy od października chcą wrócić na studia po przerwie w toku studiów magisterskich i z tego powodu zobowiązani są zdać egzamin z języka japońskiego, odbędzie się 4.09.2017 (poniedziałek) w godz. 12.30-13.30 (Nowy Świat 4). Osoby te również powinny pod koniec sierpnia wysłać e-mail do dr Shinobu Kaiho-Przybylskiej w celu potwierdzenia daty i godziny poprawki!

II rok(d i w) Konwersacje
4.09.2017 poniedziałek, 12.30-13.30 (Nowy Świat 4)

III rok(d i w) PNJ
4.09.2017 poniedziałek, pisemny: 11.00-12.30 (Nowy Świat 4)
4.09.2017 poniedziałek, ustny: 12.30-13.30 (Nowy Świat 4)

III rok(d i w) Konwersacje
4.09.2017 poniedziałek, 12.30-13.30 (Nowy Świat 4)

I rok mag(d i w) PNJ
4.09.2017 poniedziałek, pisemny: 11.00-12.30 (Nowy Świat 4)
4.09.2017 poniedziałek, ustny: 12.30-13.30 (Nowy Świat 4)

I rok mag(d i w) Konwersacje
4.09.2017 poniedziałek, 12.30-13.30 (Nowy Świat 4)

dr Jędrzej Greń
Pismo (L2d), środa 6 IX, godz. 11:00-12:30 (Nowy Świat 4).

sensei Yōko Fujii-Karpoluk
II rok lic., PNJ
1 września 2017, godz.10.30 (pisemny), godz.12.10 (ustny), s. religioznawcza

III rok lic., Pismo i Sakubun
30 sierpnia 2017, godz.13:00, s. Kotańskiego

mgr Monika Nawrocka
Pismo i Konwersacje wideo: 28.08.2017, godz. 12:00-13.30, s. Kotańskiego