Dyżury i egzaminy w sesji letniej i poprawkowej 2016/17:


Sesja poprawkowa (28 VIII – 10 IX)


Dyżury

O ile nie napisano inaczej, dyżury odbywają się na Krakowskim Przedmieściu 26/28.

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka

7 września, godz. 17.00-18.00

8 września, godz 13.30-14.30

 

dr Anna Zalewska, opiekun studentów licencjackich

28.08.2017 poniedziałek, 10-11

1.09.2017 piątek, 10-11

4.09.2017 poniedziałek 10-11

 

dr Katarzyna Starecka

8 września 2017 (pt.), godz. 10.30-11.30

 

dr Jędrzej Greń, opiekun studentów magisterskich

28 sierpnia 2017 (pon.), godz. 11:00-12:00

30 sierpnia 2017 (śr.), godz. 16:00-17:00

4 września 2017 (pon.), godz. 11:00-12:00

6 września 2017 (śr.), godz. 13:00-14:00

 

dr Shinobu Kaiho-Przybylska

UWAGA!

Ponieważ godziny i daty egzaminów poprawkowych dr Shinobu Kaiho-Przybylskiej mogą ulec zmianie, wszystkie osoby, które będą do nich podchodzić, powinny pod koniec sierpnia wysłać e-mail do dr Przybylskiej w celu potwierdzenia daty i godziny poprawki!

Egzamin dla studentów, którzy od października chcą wrócić na studia po przerwie w toku studiów magisterskich i z tego powodu zobowiązani są zdać egzamin z języka japońskiego, odbędzie się 4.09.2017 (poniedziałek) w godz. 13.30-14.30 (Nowy Świat 4). Osoby te również powinny pod koniec sierpnia wysłać e-mail do dr Shinobu Kaiho-Przybylskiej w celu potwierdzenia daty i godziny poprawki!

4.09.2017 poniedziałek, 14.30-15.30 (Nowy Świat 4)
5.09.2017 wtorek, 12.30-13.30 (Nowy Świat 4)

sensei Yōko Fujii-Karpoluk

30 sierpnia 2017, godz. 12.00-13.00,  Krakowskie Przedm. 26/28
1 września 2017, godz.13.30-14.30, Krakowskie Przedm. 26/28

Egzaminy

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra

Religie Japonii (II rok dzienny i wieczorowy): 5 września (wtorek), 14.30-16.00, sala Kotańskiego

 

prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska

Historia Japonii (stacjonarne), 1 września 2017, g. 10-11.30, s. Kotańskiego, japonistyka, Krakowskie Przedm. 26/28

Historia Japonii (niestacjonarne), 1 września 2017, g. 10-11.30, s. Kotańskiego, japonistyka, Krakowskie Przedm. 26/28

Pracownia Dziejów, 1 września 2017, g. 10-11.30, s. Kotańskiego, japonistyka, Krakowskie Przedm. 26/28

 

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka

Dyżury:

7 września, godz. 17.00-18.00

8 września, godz 13.30-14.30

I rok

8 września 2017, godz. 11.00-12.30, Zagadnienia społeczno-kulturowe Japonii s. 143, gr. dz. i wiecz.

II rok

7 września 2017, godz. 11.00-12.30, Wiedza o języku japońskim, s. religioznawcza grupa wieczorowa

8 września 2017, godz. 11.00-12.30, Wiedza o języku japońskim, s. 143, gr. dzienna

8 września 2017, godz. 11.00-12.30, Pismo s. 143, gr. wieczorowe

 

dr Anna Zalewska

1 września 2017, 11:30-13:00, Gramatyka I rok, Gramatyka II rok dzienny, Wiedza o języku I rok, s. Kotańskiego

dr Katarzyna Starecka

I rok

7 września 2017, godz. 10.30-11.30, Laboratorium jęz., s. Kotańskiego, gr. dz. i wiecz.

II rok

7 września 2017, godz. 11.30-12.30, Laboratorium jęz., s. Kotańskiego, gr. dz.

7 wrzesnia 2017,  godz. 12.30-13.30, Historia powojenna, s. Kotańskiego

8 września 2017 (pt.),  godz. 11.30-12.30, Historia powojenna, s. Kotańskiego

 

dr Shinobu Kaiho-Przybylska

UWAGA!

Ponieważ godziny i daty egzaminów poprawkowych dr Shinobu Kaiho-Przybylskiej mogą ulec zmianie, wszystkie osoby, które będą do nich podchodzić, powinny pod koniec sierpnia wysłać e-mail do dr Przybylskiej w celu potwierdzenia daty i godziny poprawki!

Egzamin dla studentów, którzy od października chcą wrócić na studia po przerwie w toku studiów magisterskich i z tego powodu zobowiązani są zdać egzamin z języka japońskiego, odbędzie się 4.09.2017 (poniedziałek) w godz. 13.30-14.30 (Nowy Świat 4). Osoby te również powinny pod koniec sierpnia wysłać e-mail do dr Shinobu Kaiho-Przybylskiej w celu potwierdzenia daty i godziny poprawki!

II rok(d i w) Konwersacje

5.09.2017 wtorek, 12.00-12.30 (Nowy Świat 4)

III rok(d i w) PNJ

4.09.2017 poniedziałek, pisemny: 12.00-13.30 (Nowy Świat 4)

4.09.2017 poniedziałek, ustny: 13.30-14.00 (Nowy Świat 4)

III rok(d i w) Konwersacje

4.09.2017 poniedziałek, 14.00-14.30 (Nowy Świat 4)

I rok mag(d i w) PNJ

4.09.2017 poniedziałek, pisemny: 12.00-13.30 (Nowy Świat 4)

4.09.2017 poniedziałek, ustny: 13.30-14.30 (Nowy Świat 4)

 

dr Jędrzej Greń

Pismo (L2d), środa 6 IX, godz. 11:00-12:30 (Nowy Świat 4).

 

sensei Tsuneo Okazaki

PNJ: 30 sierpnia 2017, od godz. 11:00 (egz. pisemny, potem od razu ustny), Nowy Świat 4.

 

sensei Yōko Fujii-Karpoluk

II rok lic., PNJ

1 września 2017, godz.10.30 (pisemny), godz.12.10 (ustny), s. religioznawcza

III rok lic., Pismo i Sakubun
30 sierpnia 2017, godz.13:00, s. Kotańskiego

mgr Marta Trojanowska

Laboratorium:

31 sierpnia, czwartek: 10-11:30, II rok (Nowy Świat 4)

31 sierpnia, czwartek: 11:30-13, I rok (Nowy Świat 4)

 

 

mgr Monika Nawrocka

Pismo i Konwersacje wideo: 28.08.2017, godz. 12:00-13.30, s. Kotańskiego