Formalności przed obroną


Prace dyplomowe

Aby rozliczyć oceny przed obroną pracy, należy:

  • złożyć pracę dyplomową w dziekanacie
  • upewnić się, że w USOSie są już wszystkie wpisy wraz z ocenami (w tym z ostatniego seminarium)
  • podpiąć wszystkie przedmioty w systemie USOS
  • [jeśli ktoś ma indeks]: sprawdzić, czy są w nim wszystkie przedmioty i wpisy od prowadzących (identycznie jak w USOSie)
  • skontaktować się z właściwym opiekunem studiów w sprawie rozliczenia

Przed egzaminem dyplomowym należy także złożyć w sekretariacie kartę obiegową (dostępna w sekretariacie) ze stemplami BUW i bibliotek zakładowych WO!


Dziekanaty studenckie Wydziału Orientalistycznego