Formalności przed obroną

Prace dyplomowe

Rozliczenie ocen (ew. indeksu) przed obroną:

  • przed egzaminem magisterskim należy:
    • upewnić się, że wszystkie przedmioty są podpięte w systemie USOS
    • zwrócić się do Dziekanatu ds. Studenckich z prośbą o wydanie karty przebiegu studiów i sprawdzić, czy są na niej wszystkie Państwa oceny
    • skontaktować się z opiekunem studiów mgr w sprawie rozliczenia
    • przyjść na dyżur opiekuna w celu wyliczenia średnich ocen i uzyskania podpisu

Dziekanaty studenckie Wydziału Orientalistycznego