Opłaty

Czesne:         

płatne jednorazowo:            3600  zł      (płatne do 5 października 2015)                 

 płatne w dwóch ratach:      I rata  1850  zł  (płatna do 5 października 2015); II rata 1850 zł  (płatna do 4 marca 2016)     

 płatne w czterech ratach:    I rata  950  zł  (płatna do 5 października 2015) ; II rata 950 zł  (płatna do  5 stycznia 2016); III rata 950 zł  (płatna do 4 marca 2016); IV rata 950 zł  (płatna do  6 czerwca 2016) 

konto: BANK MILLENNIUM SA
nr konta: 10 1160 2202 0000 0000 4989 5290 
Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

koniecznie z dopiskiem  studia podyplomowe KKJK