Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny UW

kierunek studiów: orientalistyka, specjalność: japonistyka

studia niestacjonarne – opłaty rok 2017/2018

 

LP

Tytuł opłaty- rodzaj usługi edukacyjnej

Wysokość opłaty

1

Studia niestacjonarne – wieczorowe: pierwszego stopnia – opłata za rok studiów na I roku

opłata roczna w dwóch ratach – łącznie, w tym :

I rata

II rata

 

 

 

7450 zł

3725 zł

3725 zł

 

opłata za semestr studiów na I roku studiów w trzech ratach – łącznie, w tym:

I rata

II rata

III rata

 

 

4020 zł

1340 zł

1340 zł

1340 zł

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia – opłata za rok studiów na II i III roku studiów

opłata jednorazowa

 

 

 

7800 zł

 

opłata roczna w dwóch ratach – łącznie, w tym:

I rata

II rata

 

7850 zł

3925 zł

3925 zł

 

 

opłata semestralna w trzech ratach – łącznie, w tym:

I rata

II rata

III rata

 

 

4470 zł

1490 zł

1490 zł

1490 zł

 

Studia drugiego stopnia – opłata za rok na I roku studiów

opłata jednorazowa

 

 

6600 zł

 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym

I rata

II rata

 

6650 zł

3325 zł

3325 zł

 

Opłata za semestr w trzech ratach – łącznie w tym:

I rata

II rata

III rata

3750 zł

1250 zł

1250 zł

1250 zł

 

Studia drugiego stopnia – opłata za II rok studiów

opłata jednorazowa

 

4810 zł

 

opłata w dwóch ratach – łącznie, w tym

I rata

II rata

 

4850 zł

2425 zł

2425 zł

 

Opłata za semestr w trzech ratach – łącznie w tym:

I rata

II rata

III rata

2760 zł

890 zł

890 zł

890 zł

2

Powtarzanie zajęć:

 

 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok studiów

 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów

 

powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata semestralna za dany rok studiów

 

powtarzanie roku studiów niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia

 

Suma opłat za każdy przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów

 

powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego na studiach niestacjonarnych (30 godz.) pierwszego stopnia i drugiego

 

 

 

390 zł

 

 

 

 

 

 

powtarzanie w całości przedmiotu rocznego na studiach niestacjonarnych (60 godz.)

 

780 zł

 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia – opłata za semestr

 

 

390 zł

 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych pierwszego stopnia – opłata za rok

 

780 zł

 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia – opłata za semestr

 

390 zł

 

powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia na studiach niestacjonarnych – wieczorowych drugiego stopnia – opłata za rok

 

780 zł

3

Zajęcia nieobjęte planem studiów:

 

 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych – przedmiot semestralny (30 godz.)

 

390 zł

 

zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów na studiach niestacjonarnych – przedmiot roczny (60 godz.)

 

780 zł

 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych – przedmiot semestralny (30 godz.)

390 zł

 

zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył na studiach niestacjonarnych – przedmiot roczny (60 godz.)

 

780 zł

 

 

Terminarz opłat za studia niestacjonarne 2016/2017
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY kierunek studiów: JAPONISTYKA

1. Wariant 1 opłata jednorazowa (cały rok)
studia licencjackie
I rok licencjat – nie ma opłaty rocznej, opłata tylko w systemie semestralnym
II,III rok licencjat – 28. 09. 2016 (cały rok)
Kwota: 7500 zł
studia magisterskie
I rok magisterski – 28. 09. 2016 (cały rok)
Kwota: 6320 zł
II rok magisterski – 28. 09. 2016 (cały rok)
Kwota: 4610 zł

2. Wariant II opłata jednorazowa (semestralna)
studia licencjackie
I licencjat- 30. 09. 2016 (I semestr) i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 3525 zł
II,III rok licencjat – 30. 09. 2016 (I semestr)i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 3760 zł
studia magisterskie
I rok magisterski – 3.10.2016 (I semestr) i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 3170 zł
II rok magisterski 3.10.2016 (I semestr) i 13.02.2017 (II semestr)
Kwota: 2310 zł

3. Wariant III opłata w 6 ratach
I rata 3.10.2016
II rata 14.11.2016
III rata 9.01.2017
IV rata 20.02.2017
V rata 13.03.2017
VI rata 15.05.2017

kwoty:
studia licencjackie
I rok licencjat – kwota: 1340 zł x 6 rat
II,III rok licencjat – kwota: 1490 zł x 6 rat
studia magisterskie
I rok magisterski – kwota: 1220 zł x 6 rat
II rok magisterski – kwota: 890 zł x 6 rat

za nieterminowane wpłaty będą pobierane odsetki

Pozostałe opłaty:

-powtarzanie semestru studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż semestralna opłata za dany rok studiów (3760 II i III rok, 3170 I rok M, 2310 II rok M, nie ma możliwości powtarzania po I roku studiów licencjackich)

-powtarzanie roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: suma opłat za każdy powtarzany przedmiot, nie więcej jednak niż opłata roczna za dany rok studiów (7500 zł II, III rok, 6230 zł I rok M, 4620 II rok M)

-powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz.) lub różnice programowe (przedmiot semestralny) 370 zł

-powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (60 godz.) lub różnice programowe (przedmiot roczny) 740 zł

-ponowne przystąpienie do egzaminu 215 zł

Opłaty
Czesne za studia zaoczne na Wydziale Orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.

W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

  1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl
  2. Wejść w zakładkę Dla studentów
  3. KliknąćCentralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:

o Wpisać swój numer Pesel
o Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)
o Kliknąć przycisk Zaloguj; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb

  1. Wejść w zakładkę Płatności
  2. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone
  3. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks
  4. Kliknąć przycisk Drukować
  5. Kliknąć przycisk Dalejzostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.
Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.

Program studiów

Egzamin z Literatury i kultury Japonii – I rok licencjacki

Prace dyplomowe, egzamin 

Prace dyplomowe