ANKIETY STUDENCKIE

W dniach 14–27 stycznia 2014 r. (w ciągu dwóch tygodni poprzedzających zimową sesję egzaminacyjną) w systemie USOS zostaną uruchomione ankiety, które pozwolą studentom Wydziału Orientalistycznego UW na wyrażenie opinii o zajęciach prowadzonych na Wydziale w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Krótka ankieta dla każdych zajęć będzie dostępna na indywidualnym koncie każdego studenta. Udział w badaniach ankietowych jest całkowicie anonimowy – system uniemożliwia identyfikację studentów, którzy wypełnią ankiety.

Aby wyniki ankiet mogły dać wierny obraz dydaktyki na Wydziale, powinno je wypełnić jak najwięcej studentów. Udział w badaniach ankietowych nie jest obowiązkowy, ale wypełnienie ankiet może realnie przyczynić się do poprawy jakości kształcenia na WO. Gorąco zachęcamy zatem wszystkich studentów WO do wypełnienia ankiet!