Serdecznie zapraszamy na koncert muzyki NŌ połączony z wykładem i warsztatami:

Toriyama Naoya
szkoła Kanze

Ryokurankai
Polska Grupa NŌ

9 kwietnia 2015, godzina 17.00
BUW, sala 316, III p.
Wstęp Wolny

→ informacje
→ plakat